maandag 17 december 2012

21 december 2012: Het korte verhaal als kennistekort

Het is niet mogelijk om volledig overzicht te krijgen over het leven van anderen, terwijl we daar wel naar verlangen. Volgens de Amerikaanse filosoof Stanley Cavell is dit de drijvende kracht in veel verhalen. Marcel, de hoofdpersoon uit À la recherche du temps perdu, kan er bijvoorbeeld maar geen zekerheid over krijgen of zijn vriendinnetje Albertine niet lesbisch is.

Deze avond lezen drie schrijvers een verhaal voor, waarin een kennistekort wordt gethematiseerd. De verhalen worden speciaal voor de avond geschreven. Na afloop zullen de schrijver met elkaar spreken over zaken als het uitgangspunt van Cavell, over hoe zo’n verhaal tot stand komt, wat er in moet zitten en wat de status is van een concept bij het schrijven van korte verhalen.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren.

vrijdag 7 december 2012

14 december 2012: "U bevindt zich hier" - kaart, subject en politiek

Met: Lowie Brink, Julio Pastor en Peter van Lier

De geografische kaart verbeeldt evenzeer als het versluiert: het brengt gebieden en onderwerpen in beeld, maar vertekent tegelijkertijd, en laat delen achterwege. Doet bijvoorbeeld de hoekgetrouwheid van een Mercatorprojectie, en het nut ervan voor navigatie, ons geloven dat dit de juiste en exacte representatie van de aarde is? Of laat tevens de alomtegenwoordigheid van dit beeld ons geloven in deze verhoudingen? En wat zijn daarvan de implicaties?

Cartografische representaties hebben niet alleen een functionele achtergrond, maar bezitten veel meer dimensies. Tijdens deze avond zullen enkele hiervan in Perdu verder worden uitgewerkt, en het belang en de betekenis ervan besproken. Antiquaar Lowie Brink zal daartoe enkele van zijn klassieke schoolwandkaarten voor ons ontrollen. Hij neemt ons mee naar de geopolitieke strijd rond de Nederlandse koloniën in de jaren 1940-’60, en de wijze waarop die gestreden werd op het oppervlak van de kaart. Kunstenaar Julio Pastor voert ons voort, naar zowel zijn woonplaats Groningen als naar zijn geboortestad Mexico City. Op diverse manieren zoekt de kunstenaar in zijn werk naar de verbinding tussen zichzelf en de geografische ruimte. Tijdens de avond zal hij onder andere op dit aspect van subjectiviteit in de cartografische objectiviteit reageren. Dichter en filosoof Peter van Lier reflecteert in een bijzondere voorvertoning, speciaal voor Perdu, op nieuw, beeldend werk van Machteld van Buren. De kaart van Europese landen is daarbij uitgangspunt voor een haast archetypische karakterschets van het land. Ook zal Van Lier poëzie ten gehore brengen die geschreven is als reactie op dit beeldend werk. Op eigen wijze komt zo de verinnerlijking van de kaart aan bod.

De spanningen die in deze bijdrages naar voren komen, zijn al veel langer onderwerp van gesprek. Linguïst Alfred Korzybski stelde bijvoorbeeld in 1931 dat de kaart niet hetzelfde is als het gebied. Ofwel: ‘[d]e enige kaart die alles van het territorium getrouw weergeeft, is het territorium zelf’ (Vervloesem, 2008). Michel Houellebecq interpreteerde dit thema recentelijk in zijn roman La carte et le territoire (2010), waarin de kaart, en afbeeldingen daarvan, interessanter werden dan het gebied. De beperkingen, of wellicht juist daardoor de oneindige mogelijkheden van kaartrepresentaties, worden ook besproken door Jorge Luis Borges in zijn werk “Over de ijzeren gestrengheid van de wetenschap” (1970). Hij beschrijft treffend de onbruikbaarheid van een kaart die de werkelijkheid volkomen, en naar wetenschappelijke maatstaven ideaal, representeert.

Op deze avond zullen verschillende disciplines samen een thick description voortbrengen van de cartografische verbeelding. Hierin komen de politieke en ideologische posities aan bod, evenals subjectiviteit die onlosmakelijk verbonden is met ruimtelijke oriëntatie.

NB: Per abuis is in de Post Perdu van december ten onrechte Brigitta van Weeren als spreker voor deze avond vermeld. De juiste programmering staat op de website. Excuses voor het ongemak.

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan hier

zondag 2 december 2012

7 december 2012: Masker, ontmasker - Terras 03

Met: Jaap Blonk, Han van der Vegt, Suzanne Doppelt, Patrick Nederkoorn.

De hedendaagse mediagebruiker verlangt naar ontmaskering. Vorig jaar was het Diederik Stapel, dit jaar Lance Armstrong en verschillende provinciale bestuurders. NRC Handelsblad presenteerde een nieuwe studie naar Adolf Eichmann onlangs zelfs als een ontmaskering: de ‘ijverige ambtenaar’ blijkt toch een rabiate antisemiet te zijn. Blijkbaar is dit wat de hedendaagse journalistiek en wetenschap doen: ze brengen een pijnlijke waarheid aan het licht.

De literatuur ontleent haar kracht nu juist aan haar ‘maskerende’ functie: ze spiegelt ons een verzonnen wereld voor, waarmee ze de wereld buiten de tekst aan het oog van de lezer lijkt te onttrekken. Of schuilt er in die maskerende functie juist de effectiefste ontmaskering die maar denkbaar is? Dingen die buiten de literaire tekst ongezegd of ongedacht moeten blijven, kunnen onder een fictief masker wél aan de wereld worden getoond.

Tijdschrift Terras stelde een nummer samen met de titel ‘Masker, ontmasker’, dat op deze avond wordt voorgesteld. Vier kunstenaars presenteren hun werk, waarin het om maskering draait, om onze angst en fascinatie voor wat verborgen is. Speciale gast is de Franse dichteres en fotograaf Suzanne Doppelt. Zij leest voor uit haar laatste bundel La plus grande aberration (2012), waarvan delen vertaald zijn in Terras. Daarnaast geven Han van der Vegt en Jaap Blonk poëzieperformances en is er een lezing van cabaretier en theatermaker Patrick Nederkoorn.

Wie de avond in Perdu bezoekt, ontvangt een exclusieve uitgave van Terras, waarin enkele van de teksten uit het nummer zijn opgenomen.

Aanvang 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur.
Entree + Terras 03: 12,50 euro / 7,50 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders
Reserveren kan hier.

6 december 2012: Heerlijk avondje met de Werkgroep Caraïbische Letteren

Met de betere Sinterklaasgedichten van Hilli Arduin, Giselle Ecury, Quincy Gario, Romeo Grot, Michiel van Kempen, Charl Landvreugd, Frans Lopulalan en de enige echte Nicolaas uit San Nicolas: Quito.
RESERVEREN AANBEVOLEN!

Dit jaar is hij gearriveerd in Roermond, de Goedheiligman, dus blijkbaar over de binnenwateren van Myra tot hij over de Maas ons land binnenvoer. Zijn de Zwarte Pieten ook hun richtingsgevoel kwijt of dartelen zij vrolijk langs dakrand en regenbuis? Gaat de traditie op de schop in de meerkleurenmaatschappij, of staat de harde hand van het Dordtse politiecorps symbool voor een hardnekkig beleden Hollands identiteitsbesef? Zien wij op Curaçao daar echt de bruine huid onder de zwarte schmink? En hoe doen ze dat dan in Spanje en Frankrijk met hun ijzeren tradities? De Werkgroep Caraïbische Letteren wil het weten, maar houdt de traditie van het Sinterklaasvers hoog. Dus treedt een keur aan woordkunstenaars aan voor een heerlijk avondje in het intieme literaire theater Perdu, met gasten uit binnen- en buitenland.

Vertaalster en natuurkundige Amparo Garcia Celma vertelt hoe de Spanjaarden de teloorgang van hun stierenvechten ervaren. Aart Broek heeft scherpe herinneringen aan de Antilliaanse Sint Nicolaas. En filosofe Solange Leibovici neemt ons mee naar Frankrijk, ze heeft veel nagedacht over Sinterklaas - die ze haat – en zet de Turkse baardman af tegen de lieve Kerstman uit la douce France.

Met surprises en Tony Chocolony-chocolade.
En muziek van het Sinterklaastrio!

Aanvang19:30 uur; zaal open 19:00 uur.
Entree: 10 euro / CJP 7,50 euro

Reserveren kan hier.

dinsdag 27 november 2012

30 november 2012: Onverwachts Rendez-Vous: Dada en het Gesamtkunstwerk in hedendaagse performancekunst

Met: Ketelbinkie, Erwin Jans e.a.

In 1849 introduceerde Richard Wagner de term ‘Gesamtkunstwerk’ als esthetisch ideaal. Volgens dit concept dient kunst een totaalbeleving te zijn die eindigt in volledige harmonie. In 1916 proclameren Tristan Tzara en Marcel Janco in Café Voltaire het begin van dada en sprengen daarmee alle geldige conventies binnen de kunst. Dada ontkent, dada ontregelt, dada vernietigt.

Flash forward to 2012. De invloed van dada op (post)moderne kunststromingen valt niet te ontkennen en is ook zichtbaar in hedendaagse intermediale performancekunst. Perdu gaat het gedachte-experiment aan en laat het Wagneriaanse esthetische ideaal in dialoog gaan met Tzara en Janco.

Deze avond wil een zoektocht zijn- naar spanningen en overeenkomsten tussen de op het eerste gezicht onverenigbare concepten van het Gesamtkunstwerk en dada in hedendaagse performancekunst. Hoe werkt de invloed van het ideaal van totale kunst en de ontkenning ervan door in kunst die zich niet aan een bepaald genre lijkt te conformeren? Deze vraag staat centraal op een avond die twee tegenstrijdige idealen met elkaar confronteert door middel van twee performances die het verband tussen opera als Gesamtkunstwerk en dada blootleggen. Daarnaast reflecteren twee sprekers vanuit hun eigen achtergrond op de invloed van dada op het genre opera.

Kortom: een avond van onverwachtse kruisbestuivingen en ontluikende romances.

Aanvang: 20.30 uur. Zaal open: 20.00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.
Reserveren kan hier.

zaterdag 17 november 2012

23 september 2012: Parataxis in Poetic Praxis

Met: Barrett Watten, Jan Lauwereyns (video), Elisabeth Tonnard, Frank Keizer.
Hoe doen de media verslag van oorlogssituaties? Meestal is er een hoofdthema of rode draad, bijvoorbeeld ‘Onze jongens en meisje in Afghanistan’ of ‘De Egyptenaren komen op voor hun vrije meningsuiting’. Deze rode draad dient als filter voor wat er verteld wordt, zo horen we veel over Uruzgan en Kunduz en veel minder over andere regio’s van Afghanistan. De gebeurtenissen die wel worden gerapporteerd hebben als doel om het hoofdthema verder uit te werken.

Deze behandeling van het thema oorlog is gebaseerd op het stijlkenmerk van de onderverdeling in secties en subsecties, zinnen en bijzinnen, en wordt hypotaxis (hypo=onder, taxis=ordening) genoemd.

Op deze avond staat het tegenoverstelde stijlkenmerk, parataxis (para=naast elkaar), centraal. In Barrett Watten’s Bad History (1998) wordt op paratactische wijze verslag gedaan van (de aanloop naar) de Golf Oorlog (1990-1991). In dit werk vervult de paratactische stijl een politieke, welhaast activistische rol door zich te verzetten tegen de onderverdeling in de grammatica en, in het verlengde daarvan, de politieke onderverdeling die de basis vormt van geweldsrelaties.

Prof. Dr. Barrett Watten zal voordragen uit zijn werken Under Erasure (1991) en Bad History en zal reflecteren over het gebruik van parataxis.

Op 12 September 2012 overleed Arkadii Dragomoschenko, de belangrijkste representant van de Language poëzie in Rusland. Dragomoschenko maakt in zijn werkt uitvoerig gebruik van de vernieuwende stijlkenmerken, waaronder parataxis, waar de hoofdzakelijk in de Verenigde Staten gevestigde Language poets zich van bedienen.

Dichter en hersenonderzoeker Prof. Jan Lauwereyns, die eerder werk van Dragomoschenko vertaalde, zal over het werk van deze dichter reflecteren.

Naast deze twee internationale schrijvers zal er aandacht zijn voor het gebruik van parataxis in het werk van hedendaagse Nederlandstalige dichters, waaronder Jan Lauwereyns, Elisabeth Tonnard en Frank Keizer. Elisabeth Tonnard publiceerde in o.a. Armada, Tortuca, Yang en bracht sinds 2003 maar liefst 27 boeken uit. Frank Keizer is o.a. redacteur van Parmentier en debuteerde onlangs met het chapbook Dear world, fuck off, ik ga golfen.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan hier.

vrijdag 16 november 2012

16 november 2012: Het alledaagse object spreekt

Met: Tine Melzer, Joan Brossa (niet in levende lijve), Kasper Andreasen, Vincent Dams en Bernke Klein Zandvoort.

Over de leesbaarheid van dagelijkse objecten in een poëtische of artistieke context.

Het dagelijkse object. We kopen het, gooien het weg, laten het vallen. We liefkozen het, verwaarlozen het, vergeten het en ontkennen er het bestaan van. We begrijpen het, we worden er boos op, geloven er in maar we begraven het ook. Het object controleert ons en wij doen er wederom alles aan om het dagelijkse object te controleren. Zo erg dat we lekker helemaal niets meer hoeven te controleren en onze prullenbak, als een digitaal icoon, in de hoek van een zo plat mogelijk gemaakt beeldscherm verschijnt, juist zodra we hem nodig hebben.

Los daarvan maken sommige kunstenaars hun werk met dagelijkse objecten. Joan Brossa, Tine Melzer, Kasper Andreasen en Vincent Dams plaatsen objecten en woorden buiten hun dagelijkse context, in een ander daglicht. Er ontstaat een ander beeld en daarmee een ander idee. Er ontstaan samenstellingen van objecten en/of letters die een onwrikbare logica in zich dragen: bijna alsof we het kunnen lezen. Visuele gedichten. Een avond over de leesbaarheid van dagelijkse objecten in een poëtische context. Wat maakt objecten leesbaar? Wat maakt ze poëtisch? Waarom zijn ze vaak humoristisch? Maar nog belangrijker; waarom voelen we ervoor? Er zijn veel vragen over dat Ding. Dus wees welkom en vergeet vooral je tandenborstel niet!

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.

Reserveren kan hier.

woensdag 31 oktober 2012

Bernlef (1937-2012)

Gevonden door Renée in het archief van Perdu. De foto is op 15 december 1994 genomen door Roeland Fossen ter gelegenheid van de presentatie van het verzameld werk van Hans Tentije.
 
 

dinsdag 30 oktober 2012

2 november 2012: Machinekunst III: Vertaalmachines en computergestuurde choreografie

Met: Arthur Elsenaar, Hsia Yu, Nanne Nauta, Ton van 't Hof, e.a.

Op deze derde avond over machinekunst in Perdu richten wij ons andermaal op kunst die in belangrijke mate (of geheel) door machines wordt gemaakt.

Arthur Elsenaar geeft een voorstelling van zijn ARTIFACIAL art. Hierbij worden de gelaatsuitdrukking van een mens door een computer bestuurd.
Het gelaat wordt hierdoor feitelijk ontdaan van emotionele expressie waardoor een nieuwe abstracte choreografische taal voor het extern aangestuurde gelaat wordt gecreëerd. Elsenaar zal de performance Perfect Paul: On Freedom of Facial Expression op zichzelf laten uitvoeren. Eerder dit jaar won deze voorstelling de Best Speaker Award op Technarte 2012 (International Conference on Art & Technology).

 
Van de Chinese dichteres Hsia Yu brengen wij een meertalige
voordrachtvan haar bundel Pink Noise (2007). Voor deze bundel gebruikte Yu vertaalalgoritmes om Chinese gedichtenom te zetten naar het Engels.
De bundel is een kunstwerk op zich, met zijn gedichten in verschillende talen die in verschillende kleuren zijn afgedrukt op pagina's van doorzichtig plastic.


Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.
Reserven kan op de website van Perdu.

 

zaterdag 20 oktober 2012

26 oktober 2012: Voorbij de beeldende kunst : Over de scheppende kracht van de kunstbeschouwing

Met: Eugénie Brands (met werk van Eugène Brands), Evelyn Austin (met werk van Michel Foucault), Scott Joseph, Miek Zwamborn, e.a.

De enige kunstbeschouwing die bestaansrecht heeft is de kunstbeschouwing die zelf kunst wordt. Dit is het provocatieve uitgangspunt van het programma ‘Voorbij de beeldende kunst’. Er zijn door de geschiedenis heen talloze teksten geschreven waarin een (bestaand) beeldend kunstwerk wordt beschouwd. Een van de bekendste literaire voorbeelden is Homerus’ beschrijving van het schild van Achilles; we kunnen wel stellen dat het beeld van het schild door Homerus is bepaald. Wanneer wordt zo’n beschrijving een kunstwerk op zichzelf? Perdu en Kunstlicht - tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur – gaan te rade bij verschillende schrijvers, dichters en denkers om de scheppende kracht van de kunstbeschouwing bloot te leggen.

Dit avondprogramma is een samenwerking tussen Perdu en tijdschrift Kunstlicht. Het nieuwe nummer van Kunstlicht ‘Ut Pictura Poesis’ verschijnt tevens op 26 oktober.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.

Reserven kan op de website van Perdu.

zondag 14 oktober 2012

19 oktober 2012: Beeldende Kunst: Over Badiou en de oorlogsverklaring aan de futloosheid

Met: Jaïr Stranders, Jack Segbars, Marc Kregting, e.a.

Volgens de hedendaagse Franse filosoof Alain Badiou komen in goede kunstwerken eeuwige en universele waarheden aan het licht die ingaan tegen allerlei verstarde politieke, culturele en filosofische opvattingen. De kunst doorbreekt de futloosheid echter niet door dit soort staande discoursen rechtstreeks onderuit te halen, zoals bijvoorbeeld de twintigste eeuwse ideologiekritiek doet, maar door eigen, alternatieve waarheden te produceren. Juist door zijn autonomie krijgt de kunst politieke relevantie.

Badiou benadrukt aan de andere kant dat de kunst geen ivoren toren-verschijnsel is dat slechts enkele verfijnde geesten tot zich kunnen nemen. De radicale breuken die grote kunstwerken veroorzaken kunnen door iedereen ervaren worden. Hij benadrukt dit door de term ‘massakunst’ te gebruiken. Vandaar ook dat hij zijn visie op kunst, net als zijn politieke ideeën, communistisch noemt - een benaming die hem veel onbegrip en kritiek heeft opgeleverd. Door zo te laveren tussen pamflettisme en autonomie biedt het werk van Badiou wellicht een nieuwe impuls aan het debat over de rol van kunst in de hedendaagse maatschappij.

Naar aanleiding van de publicatie van het boek Alain Badiou's inesthetica: kunst, filosofie, politiek (uitgeverij Octavo), bezorgd door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel, reageren vanavond kunstenaars op de ideeën van Badiou. Hoe denken zij over kunst als een procedure om waarheid te ontdekken? Wat is de relatie met die andere waarheidsprocedure die Badiou onderscheidt, de politiek? En in hoeverre biedt Badiou’s visie op kunst een opening om huidige trends die de kunst irrelevant lijken te maken tegen gaan, zoals de vermarkting van kunst?

Aanvang 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier op de website van Perdu. Klik daarvoor hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier.   

zondag 7 oktober 2012

12 oktober 2012: Poëzie en bezwering: Over de magische kracht van woorden

Met: Maria van Daalen, Arjen Duinker, Jacqueline Borsje en Gemma Kwantes.

Deze avond zal het gaan over de betoverende macht van woorden. We nemen u mee op een caleidoscopische reis langs religieus taalgebruik, transopwekkende poëzie, vodou-rituelen en bezwerende gedichten. De avond onderzoekt de macht van woorden en in het bijzonder de macht van het poëtische woord om de mens in vervoering te brengen. Neem nu bijvoorbeeld de smaragden tafel die al honderden jaren intellectuelen vervoert en bezweert.


Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier op de website van Perdu. Klik daarvoor hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier.  

zondag 30 september 2012

5 oktober 2012: ARCHITEXTURE: Over het lezen van gebouwen

Met: Paul Bogaert, Roel Griffioen, Klaske Havik en Erik Rietveld.

De steden maar ook de dorpen zijn bezaaid met spreuken en symbolen. De klasse die de macht veroverd heeft, schrijft met brede kwast haar meningen en leuzen op de veroverde gebouwen. Op de kerken schrijft men ‘Godsdienst is opium voor het volk’, op andere bouwwerken staan gebruikaanwijzingen.

Deze woorden schreef Bertold Brecht in 1935 over de verbinding van poëzie en architectuur in het Rusland van begin 20e eeuw. Brecht schrijft over de mogelijkheid gebouwen - letterlijk - te lezen. Wat is hedentendaage de narratieve kracht van gebouwen?

Architectuur kan zowel bevrijdende als beklemmende tendensen in zich vatten: de vaak utopische wereldbeelden die ten grondslag liggen aan de architectonische ontwerpen worden niet bereikt omdat het ontwerp niet wordt uitgevoerd en wanneer wel uitgevoerd, blijkt het concept even zo vaak niet optimaal te werken omdat praktisch gebruik van de ruimte om een andere omgang vraagt. Gelukkig kunnen gebruikers in dat geval nog altijd hun eigen verhaal, of ‘architexture’, van de ruimte maken.

Constant - New Babylon

Paul Bogaers, Roel Griffioen, Klaske Havik en Erik Rietveld spreken over hun ‘Architexture’.

Paul Bogaert is Vlaams dichter. Hij studeerde Germaanse filologie aan de universiteiten van Brussel en Leuven. Er verschenen van hem vier dichtbundels waarvan de eerste drie integraal te lezen zijn op zijn website www.paulbogaert.be. In zijn laatste bundel De Slalom Soft uit 2010 spelen de ruimte van een zwemparadijs en een kantoorpand een hoofdrol. Voor deze bundel werd hij genomineerd voor de VSB poëzieprijs en ontving hij de Herman de Coninckprijs in 2010 en de Vlaamse Cultuurprijs Poëzie in 2011.

Roel Griffioen volgt de researchmaster Visual Arts, Media & Architecture aan de VU en is redacteur van Kunstlicht, tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur. Hij studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis en publiceerde in verschillende tijdschriften over architectuur en beeldvorming, waaronder Kunstlicht, Open en AWM. Dit voorjaar was hij 'researcher in residence' bij Goleb in Amsterdam.

Klaske Havik is assistent-professor aan de technische universiteit Delft en redacteur van het tijdschrift voor architectuur OASE. Havik schrijft over literatuur en architectuur voor verschillende literaire tijdschriften waaronder DW&B. Haar proefschrift draagt de titel Writing Place. Scriptive explorations in architectural research and design. Voor de avond over ‘Architexture’ komt zij vertellen over ‘stedelijk alfabetisme’ (Urban Literacy): hoe kan men gebouwen lezen maar ook, hoe kan men gebouwen schrijven?

Erik Rietveld is landschapsarchitect en filosoof. Vanaf 2006 is hij samen met Ronald Rietveld partner van architectenbureau Rietveld Landscape. Rietveld Landscape was curator van de Nederlandse inzending voor de 12de Architectuurbiënnale van Venetië 2010. Voor ‘Architexture’ presenteert Rietveld aan de hand van zijn eigen werk hoe hij gebouwen leest met de filosofie van ‘affordances’: de handelingsmogelijkheden die de omgeving (incl. architectuur) biedt.

Aanvang: 20:30. Zaal open: 20:00.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier, dat vindt u hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier. 

vrijdag 28 september 2012

28 september 2012: Zelfportret in een bolronde spiegel: over het werk van John Ashbery

Met Jan Baeke, Maarten van der Graaff, Ton van ‘t Hof en Alfred Schaffer (via videoverbinding)

De meeste lezers van John Ashbery, misschien wel de grootste nog levende Amerikaanse dichter, lijken het erover eens te zijn dat hij aan elke karakterisering ontsnapt. Het werk is complex, virtuoos en ongrijpbaar. Waarin schuilt de aantrekkingskracht van deze poëzie?

Het werk van John Ashbery wordt op veel verschillende manieren gelezen. Sommigen lezen hem naast klassieke dichters als Merill en Bishop, anderen wijzen hem juist aan als voorloper van de language-dichters. Zijn invloed is ook aan de Nederlandse poëzie niet voorbij gegaan, en is ook hier door heel verschillende dichters nagevolgd.

Reden genoeg om een viertal dichters aan het woord te laten over zijn werk. Elk zullen zij een interpretatie geven van de poëtica van Ashbery. Zo laten ze niet alleen zien welke leesmogelijkheden het werk van Ashbery biedt, maar tekenen ze ook een poëticaal zelfportret.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier, dat vindt u hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier.

maandag 24 september 2012

Gezocht: vrijwilliger voor pr-werkzaamheden

Stichting Perdu is per direct op zoek naar:


Een vrijwilliger voor pr-werkzaamheden


Hoe is Perdu georganiseerd?

Perdu is een literaire stichting die geheel draait op vrijwilligers. Perdu is altijd op zoek naar mensen met hart voor literatuur die mee willen werken aan het maken van de Avonden, het uitgeven van boeken of het draaiende houden van de theaterzaal en de poëzieboekhandel.


Wat bieden we? 

Perdu is in veel opzichten datgene wat de vrijwilligers ervan maken. In ons pand aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam (vlakbij de Oudemanhuispoort) hebben we de beschikking over een goed uitgeruste theaterzaal, een bar, een kantoor en een boekhandel.

Voor de ware literatuurliefhebbers biedt Perdu de mogelijkheid om hun eigen interesses en voorliefdes kenbaar te maken aan een breed publiek. Voor studenten geesteswetenschappen is het mogelijk om een stage te doen bij Perdu en daarmee studiepunten te verdienen.

Perdu is tevens een instituut met enige uitstraling in literair Nederland en veel ex-medewerkers van Perdu zijn nu werkzaam bij dag- en weekbladen of uitgeverijen.


Wat doet de pr-medewerker?

De pr-medewerker is verantwoordelijk voor de presentatie van Stichting Perdu op allerlei mogelijke wijzen: websites, social media, advertenties, interviews, presentaties, persberichten… Hij/zij zet zich in voor Perdu’s naamsbekendheid en publieksuitbreiding, en gaat actief en creatief op zoek naar advertentiemogelijkheden.


Wat zijn de functie-eisen?

Algemene ontwikkeling op HBO niveau.
Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Belangstelling voor literatuur strekt tot aanbeveling.


Sollicitatie:

Stuur een motivatiebrief en beknopt C.V. voor 1 november 2012 naar perdu[at]perdu.nl, t.a.v. Marije Koens.

Stichting Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012 CZ Amsterdam
tel. 020-4220542
www.perdu.nl / perdu[at]perdu.nl

zondag 16 september 2012

21 september 2012: Vers van het mes XXIII

Met: Estelle Boelsma, Çaglar Köseolu en Anne Broeksma
Muziek: Hens


Voor de drieëntwintigste keer presenteert Perdu een editie van Vers van het Mes: een programmaserie die al vijf jaar loopt waarin nieuwe, nog niet gedebuteerde (Nederlandstalige) dichters centraal staan. Vers van het Mes is geen poetry slam, geen open podium, geen wedstrijd. De deelnemers Estelle Boelsma, Çaglar Köseoglu en Anne Broeksma krijgen de tijd en de gelegenheid zich uitgebreid te presenteren. Dit doen ze middels poëzievoordrachten en het uitspreken van een kleine poëtica over hun werk, het poëzielandschap en hoe ze zichzelf daarin zien.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro (studenten, vrienden en stadspashouders)

Reserveren kan via de website van Perdu. Klik daarvoor hier en scroll op de pagina waar u terechtkomt naar beneden voor het reserveringsformulier.

vrijdag 7 september 2012

14 september 2012: Transpose: co-performance van Oana Avasilichioaei en Mina Pam Dick

Met: Oana Avasilichioaei, Mina Pam Dick en Xavier Roelens

Perdu opent het nieuwe seizoen met twee dichters uit de voorhoede van de Canadese poëzie: Oana Avasilichioaei en Mina Pam Dick. Zij zullen hun nieuwe performance Transpose brengen, die zowel individueel werk bevat als teksten die Avasilichioaei en Dick samen schreven. De co-performance van Avasilichioaei en Dick wordt tijdens de avond uitgebreid met een derde stem, van Xavier Roelens, die deze meertalige correspondentie op eigen manier zal voortzetten.

Het gaat in Transpose om poreuze teksten, om translit die grenzen van auteurschap en taal overschrijdt. Zelf introduceren de Canadese dichters het project als volgt:

    “Germaning up the Trakls, Kafkas, Hölderlins, Wittgensteins, Kierkegaards (incestuous poetics as making out or off with kindred texts), Dick became subject to Mina Pam Dick, Traver Pam Dick, Hildebrand Pam Dick and so on (how the act of writing fictionalizes the author, who moves in and out of protagonist/narrator). Avasilichioaei tried various positions (mapping out the page’s architecture, in the porous boundary between page and body, private and public), positing a translation or two, an invented writer or two (writing with, alongside, in response to, against the signature of anothers), landscaping sound and sounding into the pagescape (transcription in the foliage of veins, the throat’s technology; body sounding out its sediments, its vocal multiple).”

Het werk van Oana Avasilichioaei bevindt zich op het snijvlak van geografie en publieke ruimte (feria: a poempark, 2008), tekstuele architectuur, oraliteit en meertaligheid. (We, Beasts, 2012), vertaling en duo-performance (Expeditions of a Chimæra, geschreven met Erín Moure, 2009). Ze woont in Montreal, Canada, en trad op in Canada, de VS, Mexico en Europa.

Mina Pam Dick (a.k.a Traver Pam Dick, Gregoire Pam Dick et al.) is schrijver, vertaler, kunstenaar en filosoof en woont in New York. Haar prozapoëzie verscheen in BOMB, The Brooklyn Rail, Aufgabe, Everyday Genius, The Recluse en Fence Magazine. Haar eerste boek, Delinquent, verscheen bij Futurepoem Books in 2009. Op dit moment werkt Dick aan enkele transgenre-boeken over Hölderlin, Trakl, Lenz, Büchner en Robert Walser. Zie voor meer informatie hier.

Xavier Roelens (1976) is coördinator van de vierjarige schrijfopleiding SchrijversAcademie, hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Kluger Hans, organisator van het eerste Belgisch Kampioenschap Poetry Slam en hij stelde met Maarten De Pourcq de bloemlezing Op het oog: 21 dichters voor de 21ste eeuw (Uitgeverij P) samen. Hij debuteerde als dichter in 2007 met de bundel Er is een spookrijder gesignaleerd (Contact) en publiceerde onlangs zijn tweede bundel Stormen, olielekken, motetten (Contact).

Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.
Reserveren kan via de website van Perdu. Daartoe klikt u hier en op de pagina waar u terecht komt scrolt u een stukje naar beneden om uw gegevens in te vullen.

woensdag 15 augustus 2012

Perdu reorganiseert!

Op vrijdag 10 augustus is Marije Koens benoemd tot directeur van Stichting Perdu. Op 13 augustus is Ruben Ing benoemd tot bureaumanager. Zij volgen Matthijs Ponte op die aftreedt als zakelijk coördinator.

Marije Koens was sinds 2009 actief als programmeur van Perdu’s literaire programmareeks De Avonden. “De afgelopen jaren heb ik prachtige programma’s bijgewoond. Vanaf het begin was ik overtuigd van de literaire en sociale relevantie van de stichting. Ik voel me vereerd dat ik Perdu de komende periode mag aansturen.”

Ruben Ing was sinds 2010 actief in de boekhandel. ”De collectie van de boekhandel Perdu is uniek in Nederland. Juist in deze periode van economische crisis is het van belang dat het publiek een plek kan blijven bezoeken waar de poëzie de centrale plaats inneemt. We zullen ons volledig inzetten om het voortbestaan van Perdu te waarborgen.”

Matthijs Ponte gaat zich richten op het schrijven van literaire kritiek en eigen werk. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de organisatie van het nieuwe internationale literatuurfestival van Amsterdam, dat in 2013 voor het eerst zal plaatsvinden onder de naam ‘Read my world’. In januari zal Ponte als lid toetreden tot het bestuur van Perdu.

dinsdag 3 juli 2012

Zomerreces

De programmering van Perdu is op vakantie, maar de boekhandel van Perdu blijft de hele zomer gewoon te bezoeken van maandag tot vrijdag van 13:00 tot 18:00 en op zaterdag van 13:00 tot 17:00. De programmering vangt eind augustus weer aan met het Amsterdam Fringe Festival.

maandag 25 juni 2012

29 juni 2012: Back to No Future

Met Ton Lebbink, Arthur Lava, Irun Scheifer, Jeroen van Rooij & Menno Wigman en zijn band The Uncool.

    ‘De Verloren Tijd’ was eerder een alibi dan een boekwinkel. Een alibi om loopbaankeuzes met ernstige consequenties uit te stellen. Een alibi voor mensen om ergens binnen te lopen zonder te hoeven toegeven dat ze om een praatje verlegen zaten. Een alibi, vooral, om te leven alsof er in de wereld niet veel belangrijkers bestond dan boeken.
    - Chris Keulemans in De Gids, februari 2009

Wat mogen we van de literatuur verwachten nu Nederland economisch af lijkt te stevenen op een periode die nog het meeste gelijkenis vertoont met die van begin jaren tachtig? En wat van de politiek en filosofie? Toen de crisis nog een krisis was, de economie nog ekonomie heette en de Partij van de Arbeid het kapitalisme nog wilde afschaffen, bloeide de literatuur, kunst en muziek. Ook Perdu, toen nog ‘De Verloren Tijd’, opende toen voor het eerst de deuren.

Ter afsluiting van het literaire seizoen Rockt Perdu the Casbah en keert terug naar zijn beginjaren om te zien wat er toen van de DIY-drukpersen rolde aan politieke verbeelding, literaire kracht en muzikale agressie. Wat is er nog over van alle activiteit van toen? Hoe verhoudt de Occupy-beweging zich tot activisten in de jaren tachtig? Wat gebeurde er in de literatuur terwijl de krakers op de brandende barricades sprongen en de tieners de scholen uitliepen omdat daar toch geen toekomst te halen was?

Deze vragen staan centraal in een aantal lezingen en voordrachten. Na afloop van het programma zal het podium worden overgenomen door Menno Wigman en zijn band The Uncool. Daarna dansen we de nacht in. Tot er weer een toekomst is.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het formulier op de website van Perdu, klik daarvoor hier en ga daar iets naar beneden.

zondag 17 juni 2012

22 juni 2012: Poëzie in Gebarentaal

Met: Wim Emmerik, Joke Schuit, e.a.

De poëzie is bij uitstek een medium dat gedragen wordt door de zintuiglijkheid. De klank van rijm of alliteratie, van klinker en medeklinker, herhaling of afbreking: stuk voor stuk zintuiglijk. De poëzie stamt af van de orale traditie en lijkt zelfs in haar geschreven vorm nog uitgesproken te willen worden. Wat gebeurt er nu als dit niet meer kan, als de gesproken taal ontbreekt? Deze avond kunnen we dat zien door te kijken naar de poëzie in de Nederlandse Gebarentaal.

http://perdu.nl/userfiles/image/sign_language.png

Tot eind vorige eeuw was het verboden om op scholen de gebarentaal te gebruiken. De doven werden onderwezen in het liplezen en het spreken. In de jaren ’80 veranderde dit en kwam het onderwijs in gebarentaal op. Ook werden er woordenboeken ontwikkeld en zo ontstond er voor het eerst de mogelijkheid van een volwaardige taal. Ook in deze taal bestaat het poëtische en werkt het gedicht zich naar de voorgrond. Nu echter zonder klank, maar in beweging, beeldend en gebaard.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het formulier op de website van Perdu, klik daarvoor hier en ga daar iets naar beneden.

woensdag 13 juni 2012

16-17 juni 2012: Nacht van de Lange VerzenMet: René Huigen, Arie Boomsma, Xavier Roelens, Kurt De Boodt, Kees ‘t Hart, Samuel Vriezen, Han van der Vegt, Lucas Hüsgen, Maria van Daalen, Joost Zwagerman, Krijn Peter Hesselink, Maarten van der Graaff, Lucebert, Martinus Nijhoff en anderen.

Van zeven uur 's avonds tot zeven uur 's ochtends, een half etmaal lang, zal in Perdu de poëzie klinken. Er worden weer lange gedichten geschreven. Gedichten die de mogelijkheden van de vorm uitproberen voor deze tijd, met een onderwerpskeuze die vaak nadrukkelijk modern is. En in tegenstelling tot het korte, persoonlijke werk met een veelal openbaarder en collectiever karakter. Tijd voor een overzicht. Kom en wijd met Perdu de nacht aan het lange gedicht.


Film Nacht van de Lange Verzen Eefje van Boxtel.

I.s.m. Het Nederlands Letterenfonds en Nuit Blanche Amsterdam.

Aanvang 16 juni 19:00 uur.
Afsluiting 17 juni 07:00 uur.

Toegang 15 euro (passe-partout Nuit Blanche Amsterdam), 10 euro (regulier) of 5 euro (studenten- en vrienden)

Reserveren voor deze nacht kan via het formulier op de website van Perdu. Klik daarvoor hier en ga daar omlaag tot het formulier in beeld komt.

donderdag 7 juni 2012

8 juni 2012: Het kind als mythe


Met: Simone Roerig, David Sneek en Gerard Beentjes

Het kind is vaak beschouwd als een puur en onbevangen wezen. Vanuit de Romantiek heeft dit zijn maatschappelijke weerslag gekregen in hoe kinderen tegenover anderen gepositioneerd zijn. Ook heeft de veronderstelde puurheid als inspiratie gediend voor kunstenaars als Klee of de Cobra-beweging.

Hoe zijn kritieken en recente theoretische stromingen van invloed op het kind-beeld? Hoe is dit kind-beeld eigenlijk? Is het kind tegenwoordig (weer) een kleine volwassene, waarmee gelijkwaardig onderhandeld wordt? Welke betekenissen krijgen creativiteit en oorspronkelijkheid in relatie tot het kind? Door middel van analyse en voordracht wordt tijdens deze avond onderzocht hoe de hedendaagse literatuur en kunsten de verbeelding van het kind verbeelden.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik daarvoor hier en ga daar iets naar beneden.

maandag 4 juni 2012

7 juni 2012: Presentatie Dear world, fuck off, ik ga golfen van Frank Keizer

Maarten van der Graaff, Martijn den Ouden en Maartje Smits dragen voor uit de reeks en reageren erop. De auteur leest voor.

Dear world, fuck off, ik ga golfen is reportage, sociologische trip, afschrikwekkende kreet en aanval op de poëzie ineen. Zo blijkt de volledige mens vernoemd naar een eiland voor de kust van Florida, loopt iemand over naar de dark side van de postmoderniteit en wordt de geschiedenis ‘niet in haar meesterwerken, maar in haar grensgevallen’ bestudeerd. Ten grondslag aan dit alles ligt één vraag van Barrett Watten: “Are we in a dire situation, or do we have a relatively comfortable life?”

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Toegang gratis

dinsdag 29 mei 2012

1 juni 2012: De weg naar Egypte

Met: Inge Braekman, Anneke Brassinga, Rozalie Hirs, Maud Vanhauwaert en Samuel Vriezen.

Uitgeverij Het balanseer bundelde het vijfdelige poëtische meesterwerk De weg naar Egypte van Gertrude Starink voor het eerst in één band. De strenge symmetrie, de klassieke poëtische taal en de mythologische sfeer maken Starinks poëzie tot één van de meest eigenzinnige en intrigerende oeuvres in het Nederlands.

De verschijning van de herdruk is voor Perdu een reden om het werk van Starink nader te onderzoeken middels voordracht en gesprek. Daarom nodigde Perdu in samenwerking met uitgeverij Het balanseer en deBuren een vijftal dichters uit:

  • Inge Braekman debuteerde in 2009 met de bundel Beeltenissen.
  • Anneke Brassinga is dichter en vertaler. Ze schreef 10 bundels, waarvan de meest recente in 2010 verscheen onder de titel Ontij.
  • Rozalie Hirs is dichter en muzikant. Haar meest recente bundel is Geluksbrenger.
  • Maud Vanhauwaert debuteerde in 2011 als dichter met de bundel Ik ben mogelijk.
  • Samuel Vriezen is dichter en muzikant. Zijn bundel 4 Zinnen verscheen in 2009 bij uitgeverij Wereldbibliotheek.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het formulier op de website van Perdu. Klik hier, en scroll eenmaal daar een stukje naar beneden.

maandag 21 mei 2012

25 mei 2012: De Nederlandse poëzie in een wurggreep: Een Mettes-lexicon II

Met: Rozalie Hirs, Samuel Vriezen, Saskia Pieterse, Martijn Knol, Cin Windey en Matthijs de Ridder.


Getergd door het lage niveau van de Nederlandse poëzie en poëziekritiek begint Jeroen Mettes in juli 2005 het weblog Poëzienotities. Zijn inzet is hoog. Alles wat hij verschrikkelijk aan Nederland vindt, is volgens hem gesublimeerd in zijn poëzie - en de poëzie moet van die verschikkingen gezuiverd worden. Hoe wil hij dat doen? In de eerste blogpost schrijft hij:

    "Een taal en een traditie wurg je niet door de Amerikanen aan te roepen (poëzie te verwarren met rappen zonder flow bijvoorbeeld) of simpelweg te negeren (helaas!). Een traditie wurg je alleen door op haar naakte, slapende lijf te gaan zitten (want zelfs slapend droomt ze jouw dromen), zodat ze geen kant op kan. En als er dan nog lucht uitkomt noemen we dat een verademing. Dus ik ga in deze ruimte recente bundels bespreken."

Van een plek waar individuele bundels besproken worden, groeit het blog al snel uit tot een verzamelplaats van korte essays over politiek, filosofie en – vooral – literatuur. Al zijn blogposts zijn doordesemd van het besef dat poëzie ertoe doet, zonder dat echter eenvoudig kan worden aangegeven wat het belang van poëzie is.

De ronduit polemische toon en de eruditie van de stukken trekken al snel de aandacht van enkele poëzieliefhebbers die in de comments reageren op Mettes controversiële stellingnames. Zijn bekendheid in literaire kringen breidt zich langzaam uit. Maar in september 2006, nog geen anderhalf jaar nadat hij het blog is begonnen, pleegt Mettes zelfmoord.

In het voorjaar van 2011 publiceerde De Wereldbibliotheek een tweedelige cassette van Mettes' werk. Het eerste deel heet N30 en bevat het lange prozagedicht van Mettes. Het tweede deel heet Weerstandsbeleid en bevat twee kortere reeksen gedichten, essays en een ruime selectie uit Mettes' veelgelezen blog.

Afgelopen november organiseerde Perdu een avond over N30. In februari stond juist Weerstandsbeleid centraal: zes critici en dichters bespraken elk een kernbegrip uit Mettes' kritische werk, van ‘kleinkunstpoëzie’ tot ‘ontroering’, van 'closure' tot ‘seculier verlangen’, waardoor uiteindelijk een klein vademecum bij Weerstandsbeleid ontstond.

Wegens het succes van de avonden en de rijkdom van Mettes' werk, organiseert Perdu nu een derde avond rondom Weerstandsbeleid. Op deze avond wil Perdu het Mettes-Lexicon waaraan we in februari begonnen zijn, uitbreiden door andere dichters en critici nieuwe lemma's uit Weerstandsbeleid te laten schrijven.


Zaal open 20:00 uur; aanvang 20:30 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Als u hier klikt wordt u daar naartoe doorgelinkt.


dinsdag 15 mei 2012

18 mei 2012: De kunst van het machinelezen

Met: Annelies Doom, Arjan Brentjes, Astrid Lampe, Bette Adriaanse, Dante Boon, Femke Schaap, Kees de Haan, Lotje van Lieshout, Yannis Kyriakides.

LET OP: Gratis toegang tot deze avond voor wie nu of tijdens de avond het lijvige tijdschrift Terras #1 aanschaft (slechts 15 euro).

Dick Raaijmakers

Stichting Perdu en tijdschrift Terras organiseren op 18 mei een multidisciplinaire avond rondom het legendarische essay De kunst van het machine lezen (1978) van Dick Raaijmakers. In dit essay worden verschillende aspecten van de machine in woord en beeld geanalyseerd in een poging de ideologische veronderstellingen die aan het vervaardigen en gebruiken van machines ten grondslag liggen zichtbaar te maken.

Dick Raaijmakers (1930) is componist, theatermaker en theoreticus en staat bekend als pionier op het gebied van elektronische muziek. Daarnaast realiseerde hij talrijke muziektheaterstukken en theoretische publicaties. Hij combineert disciplines als beeldende kunst, film, literatuur en theater met de wereld van de muziek.

Op deze avond reageren kunstenaars en essayisten elk vanuit hun discipline op delen van het essay van Raaijmakers. Ze kiezen een specifieke passage, zoals ‘automaat’, ‘kontakt’, ‘netwerk’, ‘aarde’ en plaatsen hier hun eigen werk naast.

Deelnemers:

    * Annelies Doom (1974) is beeldend kunstenaar. Zij studeerde af aan de Gerrit Rietveldacademie in 2008. Ze zal op deze avond een glimp laten zien van haar nieuwe project Please do not touch: Even clean hands can cause damage geïnspireerd op een publieke notitie die ze van de muren plukte in het Tate Modern. Voor meer informatie zie www.anneliesdoom.com
    * Arjan Brentjes (1971) is beeldend kunstenaar en filmmaker. Voor meer informatie zie: www.arjanbrentjes.nl
    * Astrid Lampe (1955) is dichter, toneelspeler en regisseur. Ze won o.a. de Ida Gerhardt Poëzieprijs, voor Spuit je ralkleur (2005). Haar meest recente bundels zijn PARK SLOPE (2008) en LIL(zucht) (2010). Voor meer informatie zie www.astridlampe.nl
    * Bette Adriaanse (1984) is schrijfster en beeldend kunstenaar. Ze studeerde aan de afdeling Beeld en Taal van de Gerrit Rietveldacademie, en volgde een Master in Creative Writing aan de Universiteit van Oxford. Bette schrijft verhalen en fabels, en maakt kamergrote tekeningen en installaties. Voor meer informatie zie: www.betteadriaanse.nl
    * Dante Boon (1973) is pianist en componist.
    * Femke Schaap (1972) is beeldend kunstenaar. Zij zal op deze avond een installatie met film tonen. Voor meer informatie zie: www.femkeschaap.nl
    * Kees de Haan (1990) studeerde aan de TU Delft, de Design Academy, en aan de Gerrit Rietveldacademie. Hij woont in Eindhoven en werkt daar als schoonmaker. Raaijmakers noemt in zijn essay poetsen “een vorm van geperverteerde arbeid”.

  * Lotje van Lieshout (1980) is filmmaker. Ze studeerde in 2005 af aan de Gerrit Rietveldacademie met de film A World of Make-Believe. In 2007 maakte ze in samenwerking met verschillende dichters de film Hotel zonder Dieren. Haar studie aan het Sandberg Instituut sloot ze af met de zes korte films die samen het werk Kapitein vormen, waarin door middel van zorgvuldig vormgegeven decors een spel gespeeld wordt met ‘echt’ en ‘onecht’.
    * Yannis Kyriakides (1969) is componist en geluidskunstenaar. Recente geluidsinstallaties van hem werden getoond in het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië 2011. Voor meer informatie zie www.kyriakides.com

Organisatoren:

    * Perdu is een literaire stichting die aandacht besteedt aan nieuwe ontwikkelingen in proza en poëzie. In Theater Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam) worden wekelijks avonden over poëzie georganiseerd. Perdu won onlangs de driejaarlijkse G.H. ’s-Gravesande-prijs voor bijzondere literaire verdiensten, toegekend door de Jan Campert-stichting. Voor meer informatie zie www.perdu.nl
    * Terras is een tijdschrift voor literatuur met zowel een digitale als een papieren verschijningsvorm. Terras plaatste dit voorjaar de oproep te reageren op De kunst van het machine lezen van Dick Raaijmakers. Dit project vloeide voort uit de papieren editie van Terras #1, die als thema gereedschap heeft en bijdragen bevat van o.a. Dirk van Weelden, Rokus Hofstede en H.H. ter Balkt. Voor meer informatie zie www.tijdschriftterras.nl

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.

zondag 6 mei 2012

11 mei 2012: Asking questions, trying answers - Presentatie nieuw nummer tijdschrift nY


Met: Antoine Beuger, Samuel Vriezen, Marcus Kaiser, Marc Kregting en Ernst van den Hemel.


Gedurende 2011 voerden Antoine Beuger, componist en uitgever van de componistengroep Wandelweiser te Düsseldorf, en dichter en componist Samuel Vriezen een correspondentie over en in muziek. Beurtelings legden zij elkaar iedere maand een vraag voor over hun kunstpraktijken waarop de ander een antwoord schreef. De vragen en antwoorden vergezelden zij iedere maand van een korte compositie. De composities werden eind 2011 in Düsseldorf uitgevoerd, door een trio bestaande uit Antoine Beuger (fluit), Samuel Vriezen (melodica/piano), en Marcus Kaiser (cello).

De brieven van Beuger en Vriezen, en de referenties aan de composities, werden opgenomen in het nieuwe nummer van tijdschrift nY. Opvallend aan het gesprek is de vertrouwelijke atmosfeer die eraan ten grondslag ligt die leidde tot een vruchtbare uitwisseling van zeer doordachte en tegelijk spontane ideeën en vragen over muziek - ideeën en vragen die kunstenaars uit andere disciplines ook voorgelegd zouden kunnen krijgen

De publicatie in nY vormde de aanleiding voor het tweeluik dat Perdu en nY op 11 en 12 mei organiseren. Op de avond in Perdu wordt het nummer van nY gepresenteerd. Er zullen een paar stukken klinken, en het gesprek in de correspondentie zal live worden voortgezet met twee nieuwe gesprekspartners uit een andere discipline, namelijk de poëzie en filosofie: een open gesprek, waarin iedere deelnemer één vraag op tafel zal leggen over muziek, spelen, luisteren, denken, schrijven, of iets anders. De avond wordt gevolgd door een middag in het Pianolamuseum waarop de composities in Amsterdam uitgevoerd worden.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het formulier op de website van Perdu. Klik hier om doorgelinkt te worden en scroll vervolgens een stukje naar beneden.

vrijdag 4 mei 2012

4 mei 2012: Theater Na de Dam: Barbaren & Co lezen Fassbinder

Rainer Werner Fassbinder - Het vuil, de stad en de dood (1975)
Vertaling: Gerrit Bussink

Met Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Christiaan den Dulk, Zoscha van Erkel, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Bram Huijten, Martijn Kerkmeijer, Jaïr Stranders, Mariana Aparicio Torres, Saar Vandenberghe, Paul van Veen en Loek Zonneveld.


Dertig jaar na de dood van R.W. Fassbinder en vijfentwintig jaar na de geruchtmakende affaire rondom dit toneelstuk, lezen Barbaren & Co de tekst Het vuil, de stad en de dood. Roma B. is de dochter van de ex-nazi Müller. Ze ontmoet A. 'die de Rijke Jood wordt genoemd', een man die smerige zaken doet in onroerend goed in een naoorlogse Duitse metropool. De overheid in die stad knijpt een oogje toe: A. is een jood, een jood pakt men niet aan. Hij huurt de hoer Roma B. in om wraak te nemen op Müller, de ex- nazi-zonder-spijt, die door A. verantwoordelijk wordt gesteld voor de dood van zijn ouders, iets wat Müller niet ontkent. A. 'die de Rijke Jood wordt genoemd' bekommert zich steeds meer om het lot van Roma B. en uiteindelijk helpt hij haar aan een genadig einde, een moord die wordt toegedekt. De twee contrasterende vormen van antisemitisme die in het stuk voorkomen werden indertijd dermate schokkend bevonden, dat een uitvoering van het toneelstuk in resp. Duitsland (1986) en Nederland (1987) werd verhinderd. Barbaren & Co is een toneelformatie die tien jaar geleden is begonnen met het in Amsterdam lezen van theaterteksten na de jaarlijkse Dodenherdenking.

Aanvang 21:00 uur; zaal open 20:30 uur.

donderdag 26 april 2012

27 April 2012: Een onmaatschappelijk gebaar II - Over Jacques Northe

Met: Johan Herrenberg, Eric Verbugt en Han van der Vegt.

Wat betekent het om onmaatschappelijk te denken, schrijven, leven? Perdu wijdt een avond aan het werk van de onbekend gebleven Nederlandse schrijver Jacques Northe, en biedt daarmee een bijzondere kennismaking met proza dat na dertig jaar niets van zijn aanstekelijke plezier heeft verloren, en nergens aan actualiteit heeft ingeboet.

'Er moet toch een weg zijn naar zo'n boek', schreef poëziecriticus Rein Bloem, een vroege pleitbezorger van het werk van Northe over Amortisatie, de roman van Jacques Northe die op deze avond centraal staat. In de jaren zeventig verscheen het boek in eigen beheer. Ondanks een interview met Lidy van Marissing in De Volkskrant en de inspanningen van Rein Bloem werd het nergens opgepikt.


Nu is Northe, die altijd onvermoeibaar is blijven doorschrijven aan zijn oeuvre dat zich op radicale wijze met de moderne geschiedenis wil verstaan, weer daar. Zijn Amortisatie is een caleidoscopische roman, die door zijn meeslepende verteltrant, essayistische terzijdes, satirische elementen en ingenieuze compositie meer lezers verdient.

Perdu laat de schrijver zelf daarom uitgebreid aan het woord, en vroeg een aantal schrijvers en kunstenaars om met de tekst in gesprek te gaan. Zo ontstaat er opnieuw een weg naar het boek van een schrijver die hier zijn literaire comeback maakt.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik daarvoor hier (en scroll vervolgens een stukje naar beneden)

dinsdag 24 april 2012

24 april 2012: Presentatie 'Met schrijven zin verzamelen' - Hans Groenewegen Over poëzie in de Lage Landen


Met Hélène Gelèns, Hans Groenewegen, Koen Hilberdink, Rozalie Hirs, Marc Kregting, Renée van Riessen en B. Zwaal.

Hans Groenewegen (1956) is een groot lezer van en een aanstekelijk schrijver over poëzie. Met een open blik leest en herleest hij de gedichten van talrijke Nederlandse en Vlaamse dichters. Hij kijkt naar een bundel als geheel, naar een oeuvre en naar de wereld daaromheen.

Koen Hilberdink interviewt Hans Groenewegen over diens benadering van dichters. Daarnaast zijn enkele dichters over wie in de essaybundel wordt geschreven met eigen werk te horen: Hélène Gelèns, Rozalie Hirs, Marc Kregting, Renée van Riessen en B. Zwaal. Het officiële programma duurt iets langer dan een uur, daarna is er tijd om te borrelen en kunt u de essaybundel aanschaffen en laten signeren door de auteur.

Aanvang 20:00, zaal open om 19:30. De toegang is gratis. Reserveren is gewenst en kan via publiciteit@wereldbibliotheek.nl.

woensdag 18 april 2012

20 april 2012: De club: goedgeorganiseerde waan?


Presentatie nieuwe nummer Dietsche Warande en Belfort Met: Atte Jongstra, Bart Vervaeck, Ingrid Hoogervorst, Maarten van der Graaff, Huub Beurskens, Rob Schouten, Meinbert Gozewijn van Soest, Lies van Gasse, Anna van Leeuwen en Marjolijn Februari.

Op vrijdag 20 april nodigen DW B, Perdu, deBuren en hard // hoofd u uit op een bonte Clubavond in Amsterdam.

'De professionele Elvis-imitatoren – er schijnen er meer dan 40.000 op de wereld rond te lopen – komen elk jaar in telkens een andere stad in de VS bijeen; de Harley Davidson-rijders aan deze en gene zijde van de Atlantische Oceaan vormen netwerken met uiterst ingewikkelde regels; de rozenkwekers van alle landen 2leven teruggetrokken achter de onzichtbare muren van een goedgeorganiseerde waan.’ (Peter Sloterdijk geciteerd in DW B)

De diversiteit van de ‘goedgeorganiseerde waan’ is schier oneindig: de moustache-club, de club van zonderlinge zakenlui, de rederijkerskamer, de literaire club, de malaga club... Wat definieert een club? Waarin verschilt een club van een genootschap of een vereniging? Waar komt de aversie en waar de aantrekkingskracht van de club vandaan? Waarom zijn er zoveel clubs? Hoe gevaarlijk is een club? En kunnen we wel buiten een club denken? Het nieuwe nummer van DW B behandelt het fenomeen cluben presenteert vele examples geschreven door uiteenlopende auteurs.

De avond in Perdu is een combinatie van voordrachten uit en nieuwe lezingen naar aanleiding van het nummer. Dichters, schrijvers en kunstenaars geven op geheel eigen wijze invulling aan het begrip ‘club’, door voordracht in woord en in beeld, door ervaring en reflectie, door pro- of anti-club te zijn.

De Club-editie werd samengesteld door Atte Jongstra en Bart Vervaeck. Ook in dit nummer: de voorpublicatie van de citybooks van Saskia de Coster over Skopje, en van Erik Lindner over Charleroi. Voor meer informatie, zie: http://www.city-books.eu/nl

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren kan via het webformulier op de webstek van Perdu. Die vindt u hier, en eenmaal daar even naar beneden scrollen voor het reserveringsformulier.
Entree: 5 euro (gratis toegang voor bezoekers Achter de Verhalen IV)

zaterdag 14 april 2012

8WEEKLY over Perdu

Het online cultureel magazine 8WEEKLY besteedt de komende maanden aandacht aan Perdu. Over de avond 'Het refrein van het brein' op zes april schreef Martijn Wallage:

Misschien zijn juist taal en betekenis dus meer dan hersenactiviteit. Als zoiets met een voordracht aangetoond kan worden, dan werd het aangetoond door de bezwerende voordracht van Han van der Vecht. De zaal was stil, het gedicht 'De verzelfstandiging van de knie', waarin een wezen om een knie heen wordt gebouwd, werd droeviger en instabieler dan het op papier had geleken (in de Parmentier). In Perdu is poezie een sociale aangelegenheid. lees verder...

dinsdag 10 april 2012

13 april 2012: Familieleden in de kunst

Met: Krijn Peter Hesselink, Sieger Baljon, e.a.

Op deze avond in Perdu gaat het over familieleden in de kunst. Uitgaande van het idee dat kunstenaars een opvoedende rol kunnen vervullen in verbeeldingen, staat vanavond centraal dat ze zelf ook eens hebben leren kijken: door autoriteiten die je als kind zou kunnen ervaren als kunstenaars, omdat zij jou dingen laten zien die je daarvoor nog niet kende. In werkelijkheid zijn dit met name vaders en moeders, broers en zussen. Wat gebeurt er als broers of zussen beide besluiten om kunstenaar te worden?

Dit is geen avond over rivaliteit tussen familieleden maar over het losweken en aanhechten van perceptie. Komt dat zien en neem je moeder, broer, vader, neef, nicht, zus, opa, oma, oom of tante mee!

* Krijn Peter Hesselink (1976) begon als dichter met optredens bij poetry slams, wat leidde tot het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam, dat hij in 2006 won. In 2008 verscheen zijn debuutbundel Als geen ander. In oktober 2009 verscheen zijn tweede bundel, Stil alarm. Hesselink is ook actief als vertaler.
* Sieger Baljon (1981), voorheen Sieger Hesselink, begon op zijn elfde met acteren, naar zijn grote broers voorbeeld en speelde in een aantal voorstellingen, series en films. Het dichten begon een paar jaar later. Zijn eerste voordracht vond plaats op 5 maart 2002 op WordSlam in Groningen en bracht hem gelijk in de finale. Naast poëzie schrijft hij verhalen, scripts en monologen.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik hier om daar te geraken en eenmaal daar scrollt u een stukje naar beneden.

woensdag 4 april 2012

6 april 2012: Het refrein van het brein

Met: Stephan Besser, Hannke Hulst, Frank Keizer, Bart Koubaa, Flora Lysen, Han van der Vegt e.a.


Zijn wij inderdaad ons brein? Hoe maakbaar zijn de hersenen eigenlijk? En hoe wordt het brein in de literatuur verbeeld? Perdu fileert op deze avond de hedendaagse fascinatie met de hersenen als de ultieme bron van onze identiteit, en debatteert erover met onderzoekers uit verschillende disciplines.


‘Wij zijn ons brein’ is een inmiddels gevleugelde uitspraak van Dick Swaab, die stelt dat onze hersenen het verhaal van ons leven grotendeels bepalen. Of we inderdaad ons brein zijn is hevig omstreden, maar dat er tegenwoordig niet aan de hersens te ontsnappen valt, zal niemand tegenspreken. Van rechtsgeleerdheid tot politiek en van talkshows tot literatuur: de hersenen zijn overal.

Reden voor Stephan Besser, Arnoud van Adrichem en Frank Keizer om voor literair tijdschrift Parmentier uit schedellichten te gaan. Vanuit het inzicht dat de hersenen ook noodzakelijk politiek zijn, stelden zij een dossier samen over het culturele en artistieke leven van de hersenen. Het blijkt dat er een veelheid aan visies mogelijk is op het brein, dat dan ook nooit met één stem spreekt.

Op deze avond buigen een neurowetenschapper, een schrijver, een literatuurwetenschapper en een curator zich over de betekenis van het brein in het licht van de bredere cultuur, en gaan daarover in gesprek. Ook de literatuur laat zich niet onbetuigd: twee dichters schreven hun eigen refrein van het brein. Zo ontstaat een veelzijdig beeld van het orgaan dat alomtegenwoordig is en toch onpeilbaar blijft.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan met webformulier op de site van Perdu. Voor het invulgedeelte naar beneden scrollen, maar eerst op 'hier' klikken. Of op 'daar', dat mag ook.

zondag 25 maart 2012

30 maart 2012: De scheppende kracht van het vertalen | Britse poëzie van Marianne Morris in vertaling in Perdu

Met Marianne Morris, Frank Keizer en Han van der Vegt


Literair vertalen, ambacht of kunst? Perdu daagt twee vertalers uit een aantal gedichten van een talentvol Europees dichter te vertalen en het vertaalproces toe te lichten. Uit de voorhoede van experimentele dichters in Londen introduceren we Marianne Morris.

Wat gebeurt er tijdens een literaire vertaling? Hoe krijgt de vertaler grip op het ongrijpbare van een werk en hoe brengt hij eenzelfde effect in vertaling tot stand? Welke keuzes worden gemaakt? Hoe verhoudt zich de Britse poëzie tot de Nederlandse en heeft dat implicaties voor het vertalen?

Eerderi n de serie vertalen verkenden we dit soort vragen aan de hand van de poëzie van Ann Cotten en Valérie Rouzeau. Ditmaal in Perdu het krachtige en urgente werk van Marianne Morris. De vertaler vertalen ieder drie gedichten uit Morris bundel Commitment. Zij zullen voordragen, het vertaalproces inzichtelijk maen en hun persoonlijke vertaalpoëtica formuleren. Marianne Morris is aanwezig en draagt voor uit eigen werk.

Gepubliceerde dichtbundels Marianne Morris: Commitment (Critical Documents, 2011), Tutu Muse (Fly By Night Press, 2008); en A New book From Barque Press, Which They Will Probably Not Print (Barque Press, 2006).


Aanvang: 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik daarvoor hier (en scroll een stukje naar beneden).

maandag 12 maart 2012

16 maart 2012: Eenzame wolven en andere gekken II - De figuur van de gek in literatuur, filosofie en politiek

Met Gabriel Inzaurralde, David Sneek en Joost Baars.


Anders Breivik, de Damschreeuwer, Karst T., Kambiz Roustayi en de verschillende ‘lone wolves’ die zo nu en dan het nieuws kortstondig beheersen, ze delen één ding: allemaal werden ze in het publieke debat zo snel mogelijk als ‘gek’ weggezet. Een uiterst effectieve manier om de aandacht van de mogelijke politieke en maatschappelijke betekenis van hun handelingen af te leiden. De gek hoef je immers niet te begrijpen, die moet je in toom houden, kaltstellen. Op een tweetal avonden gaat Perdu met die gedachte in het achterhoofd op zoek naar de figuur van de ‘gek’ in literatuur, politiek en filosofie.

Binnen de filosofie en literatuur is er altijd veel aandacht geweest voor de figuur van de gek. Verhalenschrijver en dichter Jan Arends wordt zeer gewaardeerd, maar is van oudsher altijd als waanzinnig aan de kant gezet. In Argentinië liep Roberto Arlt in de jaren ‘20 en ’30 door de havens van Buenos Aires en schreef er zijn meesterlijke roman De zeven gekken, waarmee hij de modernistisch georiënteerde literaire wereld schokte door de maatschappij vanuit de goot scherp en rücksichtslos door te lichten. De Franse filosoof Gilles Deleuze en zijn partner en psychiater Felix Guattari beschouwden de schizofreen als een serieuze politieke entiteit. Op geheel andere, maar evenzeer productieve, wijze leed Plato’s protagonist Socrates aan de ‘goddelijke gekte’.

Op vrijdag 16 maart, zullen verschillende dichters en denkers vanuit hun eigen discipline reflecteren op het vertoog rond de gek. De zaterdag daarvoor, 10 maart, zal Chris Junge in het kader van de tweeluik zijn toneelbewerking van Arends’ Keefman opvoeren.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik daarvoor hier en scroll een stukje naar beneden voor de invulvelden.

Entree: 10 euro / 5 euro (korting voor vrienden, studenten en stadspashouder)

vrijdag 9 maart 2012

10 maart 2012: Eenzame wolven en andere gekken I - De figuur van de gek in literatuur, filosofie en politiek

Met Chris Junge.

Anders Breivik, de Damschreeuwer, Karst T., Kambiz Roustayi en de verschillende ‘lone wolves’ die zo nu en dan het nieuws kortstondig beheersen, ze delen één ding: allemaal werden ze in het publieke debat zo snel mogelijk als ‘gek’ weggezet. Een uiterst effectieve manier om de aandacht van de mogelijke politieke en maatschappelijke betekenis van hun handelingen af te leiden. De gek hoef je immers niet te begrijpen, die moet je in toom houden, kaltstellen. Op een tweetal avonden gaat Perdu met die gedachte in het achterhoofd op zoek naar de figuur van de ‘gek’ in literatuur, politiek en filosofie.

Binnen de filosofie en literatuur is er altijd veel aandacht geweest voor de figuur van de gek. Verhalenschrijver en dichter Jan Arends wordt zeer gewaardeerd, maar is van oudsher altijd als waanzinnig aan de kant gezet. In Argentinië liep Roberto Arlt in de jaren ‘20 en ’30 door de havens van Buenos Aires en schreef er zijn meesterlijke roman De zeven gekken, waarmee hij de modernistisch georiënteerde literaire wereld schokte door de maatschappij vanuit de goot scherp en rücksichtslos door te lichten. De Franse filosoof Gilles Deleuze en zijn partner en psychiater Felix Guattari beschouwden de schizofreen als een serieuze politieke entiteit. Op geheel andere, maar evenzeer productieve, wijze leed Plato’s protagonist Socrates aan de ‘goddelijke gekte’.

Op vrijdag 16 maart, zullen verschillende dichters en denkers vanuit hun eigen discipline reflecteren op het vertoog rond de gek. De zaterdag daarvoor, 10 maart, zal Chris Junge in het kader van het tweeluik zijn toneelbewerking van Arends’ Keefman opvoeren.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.

zondag 4 maart 2012

9 maart 2012: Vers van het Mes # 22 en Paul Dutton

Met: Anne Becking, Guido Favié en Emile den Tex Na de pauze: performance Paul Dutton

Voor de tweeëntwintigste keer presenteert Perdu een editie van Vers van het Mes: een programmaserie die al vijf jaar loopt waarin nieuwe, nog niet gedebuteerde (Nederlandstalige) dichters centraal staan. Vers van het Mes is geen poetry slam, geen open podium, geen wedstrijd. De deelnemers – Anne Becking, Guido Favié en Emile den Tex – krijgen de tijd en de gelegenheid zich uitgebreid te presenteren. Dit doen ze middels poëzievoordrachten en het uitspreken van een kleine poëtica over hun werk, het poëzielandschap en hoe ze zichzelf daarin zien.

In dit dubbelprogramma zal Paul Dutton na de pauze een performance verzorgen. Paul Dutton (1943) is een Canadese dichter, romanschrijver en stemkunstenaar. Hij maakte deel uit van het Four Horsemen kwartet dat uit Rafael Barreto-Rivera, Steve McCaffery en bpNichol.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren kan via het webformulier op www.perdu.nl. Klik daarvoor hier en scroll op de nieuwe pagina een stukje naar beneden.