vrijdag 20 juni 2014

Vrijdag 27 juni 2014: Perdu 30 jaar | Metamorfose (1e deel programma)

Met: Jan-Willem Anker, Joel Galvez, Anja Groten, Astrid Lampe, Han van der Vegt, Thomas Möhlmann, Niña Weijers, Annelein Pompe, Chris Keulemans, Willemijn Lamp, Thor Faber e.a.

'Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd'. Dat is hoe Ovidius zijn Metamorphosen opende en dat is wat we deze avond in Perdu willen doen. Auteurs worden uitgenodigd om het betekenispotentieel van dit eeuwenoude stijlfiguur te onderzoeken en we staan stil bij de metamorfoses die Perdu in de afgelopen 30 jaar heeft ondergaan.

Daphne veranderde in een boom en Gregor Samsa ontwaakte als een monsterachtig ongedierte. Waarom metamorfoseren mensen in dieren of dingen en hoe doen ze dat vandaag de dag, in een tijd waarin lichamen en technologie samensmelten en de wereld om ons heen steeds sneller lijkt te veranderen? Jan-Willem Anker, Thomas Möhlmann, Niña Weijers, Han van der Vegt en Astrid Lampe schrijven speciaal voor deze avond een nieuwe metamorfose. Hun bijdragen worden gebundeld in een bijzondere gelegenheidsuitgave die aan de bezoekers wordt aangeboden.

Dit jaar viert Perdu haar 30-jarig jubileum: was Perdu in 1984 nog een kleine boekhandel in De Pijp waar “beschadigde literatuur” werd verzameld, inmiddels kun je in Perdu een van de grootste poëziecollecties in Nederland vinden en iedere vrijdagavond een literair programma bezoeken. Schrijvers, denkers en bezoekers proberen er nieuw werk uit, bediscussiëren het, komen niet zelden op nieuwe ideeën. Een vijftal oud-Perdisten onderzoekt wat Perdu ooit was, in de loop der tijd is gebleven en in de toekomst nog kan worden.

Verder wordt deze avond de meest recente metamorfose van Perdu wordt kort voorgesteld: de nieuwe huisstijl en website (die het archief van Perdu langzaam zal ontsluiten), ontwikkeld door de jonge designers Anja Groten en Joel Galvez en mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Na afloop van het literaire programma dansen we de nacht in (zie aparte aankondiging).


Aanvang 20:15 uur; deur open 19:45 uur
Entree: 10 euro (inclusief feest)
Reserveren kan hier


zondag 15 juni 2014

Vrijdag 20 juni 2014: Nieuwe poëzie uit Rusland #4: de Russische underground

Met: Dennis Ioffe, Robbert-Jan Henkes en Matthijs Ponte en Pavel Arsenev

Wat is de maatschappelijke en politieke rol van poëzie in het Rusland van nu? Tijdens de laatste avond in de reeks over poëzie in Rusland staat een viertal dichters uit de Petersburgse underground centraal: Aleksandr Skidan, Dmitri Golynko, Pavel Arsenev en Roman Osminkin. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze kunst, theorie en politiek activisme met elkaar verbinden.

Zo is Skidan actief binnen het kunstcollectief Chto Delat, ontleedt Golynko in zijn poëzie de taal van Poetinisme en kapitalisme, was Arsenev een van de drijvende krachten achter de studentenprotesten tegen Poetin en is Osminkin lid van de groep Poetry Actionism, dat teruggrijpt op de directe actie van kunst-terrorist Aleksandr Brener, bekend van het dollarteken dat hij op het schilderij Suprematisme van Malevitsj spoot in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

Dennis Ioffe
, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Gent, introduceert het werk van Aleksandr Skidan (1965) en Dmitri Golynko (1969) en gaat in op de unieke plek van Petersburg in de Russische experimentele literatuur.

Pavel Arsenev
(1986) en Roman Osminkin (1979) zijn vertegenwoordigers van een jongere generatie, die tot wasdom kwam tijdens het presidentschap van Vladimir Poetin. Arsenev zal spreken over zijn activiteiten als dichter en activist in het contemporaine Rusland.

Robbert-Jan Henkes (1962), bekend als vertaler (samen met Erik Bindervoet) van Ulysses en Finnegans Wake van James Joyce, maar ook vertaler van Russische literatuur, tekende voor de vertalingen en draagt voor.

Dichter, filosoof en activist Matthijs Ponte (1982), tenslotte, reageert met eigen werk.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur,
Entree: 10 euro / 5 euro (voor vrienden, studenten en stadspashouders)
Reserveren kan hier

donderdag 12 juni 2014

zondag 15 juni 2014: Politieke lente (middagprogramma)

Met: Martín Gambarotta, Ruud Kaulingfreks, Bodil Kok, e.a.

Een middagprogramma waarin we met dichters en filosofen het fenomeen ‘politieke lente’ vanuit verschillende perspectieven onderzoeken.


Live aanwezig met voordracht en een politieke column is dichter Martín Gambarotta uit Argentinië. Hij vertrekt vanuit zijn meest recente dichtbundel Para unplan primavera (2011). Het gedenkschrift draait om een tekst waarin het dagelijks leven in tijden van traumatische politieke omwentelingen in Latijns-Amerika, door velen een ‘linkse lente’ genoemd, wordt verkend. Op het spel staat de (on)mogelijkheid van een plan voor politieke lente. De titel is daarbij tevens een wrange verwijzing naar een pakket economische maatregelen dat in 1988 in Argentinië onder de naam ‘Plan primavera’, ofwel lenteplan, met dramatische uitwerkingen werd doorgevoerd. Net zoals in eerder werk onderzoekt Gambarotta in de bundel de mogelijkheid het realisme met inzet van poëtisch taalgebruik te herdefiniëren. Bodil Kok vertaalt de poëzie van Gambarotta naar het Nederlands.

Filosoof Ruud Kaulingfreks onderzoekt de politieke lente in relatie tot pleinen ('het plein'). Hij beroept zich daarbij o.a. op het gedachtegoed van de Franse filosoof Jean Luc Nancy in wiens ogen het menselijk samenzijn al politiek is en organisatie van dat samenzijn het politieke potentieel tekort doet. Het plein kan vele doelen tegelijkertijd dienen en dat heeft pleinen (ook historisch gezien) gevaarlijk gemaakt. Niet voor niets zijn pleinen middels architectonische ingrepen steeds gekoloniseerd door de macht: kerk, paleis en beursgebouw.

Voor een massaal toegestroomde menigte in Athene najaar 2013 zette filosoof Giorgio Agamben uiteen hoe revolutionair protest in oude vorm (op bijvoorbeeld de pleinen van een stad) niet langer een antwoord is. Zoals meer filosofen, o.a. uit de autonomia beweging, pleit Agamben voor een herontdekking van leefvormen die tot een nieuwe verbeelding van politiek leven kunnen komen. De derde lezing in dit programma bij Perdu zal ingaan op de verbeelding van politiek en praxis die verschillende filosofen, politiek activisten en collectieven voorstaan.

Martín Gambarotta
(Buenos Aires, 1968) werkt als journalist en publiceerde de dichtbundels Punctum (1996), Seudo (2000), Relapso + Angola (2005) en de plaquette Para un plan primavera (2011). Gambarotta was van 1996 tot 2006 redacteur van de website poesia.com. Zijn werk is vertaald naar het Duits, Engels, Nederlands en Noors.

Ruud Kaulingfreks (1953) studeerde sociologie en filosofie te Santiago de Chile, Tilburg en Amsterdam, specaliseerde zich in esthetica en cultuurfilosofie en werkt als universitair docent organisatieontwikkeling aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij publiceerde o.a. 'Nieuwe wereldorde vraagt radicaal nieuw denken' met R. ten Bos in Burgers en barbaren (2007). Dr. Kaulingfreks is tevens buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Leicester (VK).

Bodil Kok (Amsterdam, 1982) is literatuurwetenschapper, vertaler en schrijft aan de Universität Heidelberg in Duitsland een proefschrift over hedendaagse Chileense en Argentijnse poëzie.


Aanvang 15.30 uur; deur open 15.00 uur
Entree 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier 

Maaltijd à 5 euro (uiterlijk 13/6 reserveren via perdu@perdu.nl)

donderdag 5 juni 2014

donderdag 12 juni 2014: Presentatie Schrijfworkshop

Met: Mara van der Kleij, Femke Sleegers, Joep Harmsen, Klaas Knooihuizen, David Jacobowicz, Jacqueline Schoemaker en Persis Bekkering.

Zeven beginnende schrijvers komen eens in de twee weken bij elkaar in Perdu voor een schrijfworkshop onder leiding van Jeroen van Rooij. Hierbij lezen en becommentariëren ze elkaars werk. Het resultaat van een half jaar experimenteren is 12 juni exclusief te horen: nieuw werk, vers van de schrijftafel, nog nergens gepubliceerd en nog nergens bewierookt.

Zaal open 20:00 / Aanvang 20:30
Entree: gratis

Reserveren kan hier