dinsdag 30 september 2008

Vrijdag 3 oktober 2008 - Drawings on writing

Met: Serge Onnen, Oorbeek, Keyna Nara, Mark van Tongeren, Willem van Weelden, Mu Xue, Los Poettas, Jim Fulkerson, Arie Altena en de Jackson Mac Low Band

"When it’s unreadable to the other, it becomes some kind of drawing", schrijft tekenaar Serge Onnen over handgeschreven teksten - een observatie die hem inspireerde tot het samenstellen van een bloemlezing, Drawings on Writing, waarin teksten zijn opgenomen die in de eerste plaats grafisch interessant zijn. Experimentele Arabische calligrafie, tekeningen van letters, door de vele doorhalingen vrijwel onleesbare proza-schetsen van beroemde auteurs, uitzonderlijke muzikale notaties van componisten als Dick Raaijmakers of Earle Brown, dansnotatie, doorgestreepte CIA-bestanden, pictogramschrift, extreme grafische vormgevingen en letterontwerpen, een seincodesysteem uit een Sherlock Holmes-verhaal... Het boek is prachtig om te zien en nauwelijks leesbaar. Maar dat betekent nog niet dat het boek niet kan worden voorgelezen. Perdu organiseert de Nederlandse presentatie van dit boek en heeft mensen met zeer verschillende achtergronden gevraagd er een stuk uit voor te lezen. Wat we ons ook bij zo’n voordracht moeten voorstellen... muzikale uitvoering of toelichting of filosofische interpretatie of dans... hoe onleesbaarder de tekst, hoe meer er mee te doen valt!

Vrijdag 3 oktober 2008. Aanvang: 20.30 uur, zaal open: 20.00 uur

dinsdag 23 september 2008

26 september 2008: De receptie van 'Zes wenken voor muggen aan de deur' van Peter van Lier

Met o.a.: Peter van Lier, Martin Reints, Han van der Vegt, Charlotte Mutsaers (o.v.)

Als een leeuw kon praten zouden wij niet begrijpen wat hij zegt, zegt een beroemd filosoof. Wat leeuwen van deze opvatting vinden is niet bekend. Misschien wel heel beledigend. De filosoof wil iets over begrijpen zeggen maar verbant daarmee, en passant, de koning van het dierenrijk naar de marge. Alsof we zelf zo helder zijn! We moeten het probleem omkeren: als wij tegen dieren praten, hoe begrijpelijk kunnen wij dan blijven?

Zes wenken voor muggen aan de deur is de opvallende titel van de meest recente bundel van Peter van Lier, vorig jaar verschenen bij Van Oorschot. Op allerlei manieren tast de dichter in dit werk zijn relatie tot het dierenrijk af. Daarvoor gebruikt hij het enige middel dat de dichter heeft, maar dat middel is tegelijk een punt waarop wij ons het meest van de dieren onderscheiden: de taal. Geschreven taal, nota bene. En Van Lier gebruikt die taal juist op een manier die zo ver mogelijk van de dierentaal afstaat. In plaats van de taal op zijn Blonks te ontleden tot oergeluiden voert Van Lier de complexiteit van de zinsbouw hoog op - veel gedichten bestaan uit één lange volzin vol van de meest merkwaardige wendingen. Alsof de dichter helemaal door de taal heen gaat in de hoop dat als hij er aan de andere kant uitkomt, hij daar een intelligent gesprek met een gaasvleugelige of platvis aan zou kunnen knopen. Schijnbaar ongepast is de eloquentie waarmee hij de dieren niet alleen beschrijft in het dagelijkse leven of hun functie in De Bijbel analyseert, maar ook direct aanspreekt of ‘wenken’ geeft; de bundel culmineert zelfs in een serie sollicitatiebrieven “Betreffende een functie in het dierenrijk”.

Bij deze Receptie-avond nodigt Perdu dichters en wetenschappers uit om te bespiegelen op de bundel, onder wie dichter Martin Reints, die ook een andere wereld in het alledaagse lijkt te zoeken, en (onder voorbehoud) schrijver en dierenliefhebber Charlotte Mutsaers. Dieren heeft Perdu niet bereid kunnen vinden de dichter van repliek te dienen; namens hen zal dichter Han van der Vegt, die ervaring heeft met onmogelijke taal, reageren op de bundel. Van Lier zelf opent en sluit met voordracht.

Vrijdag 26 september. Aanvang: 20.30, zaal open: 20.00

maandag 22 september 2008

25 september 2008: Verveling

Met: Awee Prins, Burcht Pranger, Samuel Vriezen

"Verveling en gevoelens van zinloosheid tekenen onze tijd.”

Wat doet verveling met een mens? Wat zegt verveling over onze normale tijdsbeleving? Is verveling net zoals zinloosheid een kenmerk van onze tijdsgeest, of is verveling de ‘acedia’; de demoon van het middaguur die je van het rechte pad doet dwalen en waartegen gestreden moet worden? Verveling, zoveel is zeker, is niet alleen maar de afwezigheid van iets interessants. Van de strijd tegen de verveling die de middeleeuwse monniken plaagde, tot de postmoderne verveling als ‘grondstemming van onze tijd’ is er op verschillende manieren nagedacht over het universele fenomeen verveling.

Tijdens deze avond brengen drie sprekers dan ook vanuit filosofische, theologische en muzikale hoek een boeiende kijk op het fenomeen verveling.

Donderdag 25 september. Aanvang: 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur

vrijdag 12 september 2008

19 September 2008: Buitenbeens: Uitgeverij Voetnoot

Met: Anneke Pijnappel, Henrik Barends, Martin de Haan, Rokus Hofstede, Jan Pieter van der Sterre, Edgar de Bruin, Hank Geerts, Kees Mercks, Irma Pieper, Filip Topol, Hans van Pinxteren (o.v.), Andrea Voigt, Wineke de Boer en Arnold-Jan Scheer.

De verbeeldingskracht is de koningin van het ware…” Charles Baudelaire

"In het licht van alle omstandigheden vraag ik mij wel eens af of de dagen van de kleine uitgever niet geteld zijn” verzuchtte de gerenommeerde Haagse gentleman-uitgever L.J.C Boucher in 1946. Maar wat hij zelf karakteriseerde als “de maniakale neiging om dwars tegen alle zakelijke overwegingen in toch steeds weer boekjes te maken” bleef tot op de dag van vandaag bestaan. Kleine maniakale uitgevers die tegen alle zakelijke overwegingen in boekjes blijven maken zijn er nog steeds. Wat een geluk.

Van oudsher geeft Perdu aandacht aan literatuur die het schelle licht van de commercie slecht verdraagt, buitengewone literatuur die glanst en intimiteit behoeft, die verbeeldingskracht en stamina van de lezer vraagt. En vanaf haar prille begin wijdt Perdu avonden aan de uitgevers van dergelijke literatuur. Vanuit deze traditie vroegen we, als feestelijk begin van het seizoen, Uitgeverij Voetnoot ons een blik te gunnen op haar fonds. Een fonds waarin de verbeelde werkelijkheid zegeviert. Dit in de geest van Charles Baudelaire, wiens kunstkritieken de basis vormen van het fonds.

De uitgevers van Voetnoot vertellen ons wat hen beweegt en wat het karakter van het fonds uitmaakt. Vertalerstrio Marjan Hof (Martin de Haan, Jan Pieter van der Sterre, Rokus Hofstede) leest passages voor uit de serie PERLOUSES en licht haar keuze toe. Zo ook de vertalers van de reeks MOLDAVIET (korte Tsjechische verhalen). Verder lezen Voetnootdichters voor en redacteur Andrea Voigt verantwoordt haar keuze van de dichters. Martin de Haan presenteert de avond en leidt het gesprek.

Vrijdag 19 september, 20:30 uur. Reserveren aanbevolen.