maandag 30 november 2009

3 december 2009: Te gast uit China: Wang Jiaxin en Lan Lan

Met: Wang Jiaxin, Lan Lan, Erik Lindner, Silvia Marijnissen, e.a.

In het kader van het Europalia-festival bezoekt een aantal moderne dichters uit China ons continent. Zij zullen voorlezen uit en spreken over hun werk. Maar wat betekent het eigenlijk om een moderne dichter in China te zijn? En hoe moeten wij hun poëzie op een onbevangen manier lezen, zonder ingevoerd te zijn in de complexe Chinese samenleving waarin ze ontstaat? Het gevaar te blijven steken op stereotypen - die van de wijze Chinees, maar ook die van de dissident, en recentelijk die van de Chinese versie van de individualist - ligt immers op de loer.

Op deze avond zullen Erik Lindner en Silvia Marijnissen op deze problematiek ingaan en proberen de moderne Chinese poëzie te benaderen. Zij doen dat aan de hand van het werk van Wang Jiaxin en Lan Lan, die voor deze gelegenheid de speciale gasten van Perdu zijn.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Europalia China.

Aanvang 20.30; deur open 20.00
Reserveren voor deze avond kan via het reserveringsformulier op de Perdu-website. Klik daarvoor hier.

Laatste dag! Gratis download Uinko Eerenstein! (herhaling)

Op 23 oktober trad de veelbelovende singer/songwriter Uinko Eerenstein op in Perdu. In het kader van de programmareeks Vers van het mes bracht hij zes liedjes uit zijn sterk persoonlijke Nederlandstalige repertoire, dat zich beweegt tussen breekbaarheid en absurdisme. Uinko Eerenstein heeft wel iets weg van Jaap Fischer, maar brengt met zijn directe teksten en zijn markante stemgeluid toch vooral iets nieuws, en ja, iets unieks. Die avond zorgde hij voor een uiterst sfeervol optreden.

Die sfeer blijkt achteraf zo goed over te komen op de opnames die er die avond gemaakt zijn, dat we het eigenlijk niet kunnen laten om die ze voor u beschikbaar te maken. Daarom bieden Uinko Eerenstein en Stichting Perdu gezamenlijk de officiële bootleg tijdelijk aan via de website en het weblog van de stichting. Hieronder kunt u ze beluisteren en vrijelijk downloaden. Maar let op: ze zijn maar tijdelijk beschikbaar! En wel gedurende de maand november. Wacht dus niet te lang.

Later zullen een aantal nummers waarschijnlijk verschijnen op een CD met de titel In dorpen en steden, die Eerenstein samen met Jan Schenk (Hospital Bombers) gaat opnemen.

Meer informatie over Uinko Eerenstein vindt u op zijn myspace. De foto bij dit bericht is van Roeland Fossen.


maandag 23 november 2009

27 en 28 november 2009: Herman Gorter

Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november presenteert Perdu een tweeluik over het werk van Herman Gorter:


Vrijdag 27 november

Een nieuw geluid – de andere Herman Gorter
(onderdeel van een tweeluik over Herman Gorter - zie ook zaterdag 28 november)

Met: Ernst van den Hemel, Marc Reugebrink en Johan Sonnenschein


Herman Gorter staat algemeen bekend als een van de grootste moderne Nederlandse
dichters, maar slechts met een deel van zijn oeuvre. Gewoonlijk wordt er tussen zijn autonome, sensitivistische werk (Mei, Verzen) en zijn latere ideologische poëzie (Pan, Liedjes, De arbeidersraad) een waterscheiding aangebracht. Daarbij komt het ideologische (communistische) werk er altijd slechter van af – alsof het voor de waardering van de vroege autonome Gorter nodig is met de latere ideologische Gorter af te rekenen.

Het wekt de indruk dat er meer aan de hand is dan een simpel – en neutraal – kwalitatief verschil tussen de twee Gorters. En na de debatten rondom Ik ben een bijl en De revanche van de roman – debatten over engagement – moet er ernstig getwijfeld worden aan het vermogen van het Nederlandse discours om met ideologie om te gaan. Engagement wordt in die debatten bijna alleen journalistiek opgevat: literatuur moet weergeven hoe het met de wereld is. Gorters ideologische werk stond juist in het teken van de utopie: hoe de wereld zou moeten, of kunnen, zijn.

Perdu wil met twee opeenvolgende avonden op 27 en 28 november de ideologische Gorter opnieuw verkennen. Op de eerste avond zullen drie auteurs zich tot het Herman Gorters latere poëzie verhouden. Literatuurwetenschapper Johan Sonnenschein belicht de kentering in Gorters oeuvre. Schrijver, dichter en criticus Marc Reugebrink zal trachten om Verzen niet op autonome, maar op geëngageerde wijze te lezen. Literatuurwetenschapper en cultuurcriticus Ernst van den Hemel zal ten slotte de boeken Liedjes en Pan aan de hand
van het werk van de hedendaagse cultuurfilosofen Slavoj Žižek en Alain Badiou lezen, die zich net als Herman Gorter richten op de communistische utopie.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00

U kunt een passepartout voor beide avonden kopen. Zie voor informatie over kosten en reservering het reserveringsformulier op de Perdu-website

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaterdag 28 november

De geest der muziek der nieuwe menschheid
Herman Gorters “Liedjes” integraal voorgelezen
(onderdeel van een tweeluik over Herman Gorter - zie ook vrijdag 27 november)

Met: Rozalie Hirs, Hugo Koolschijn en Samuel Vriezen.

In de in 1981 door hem bezorgde heruitgave van Herman Gorters
postume bundel Liedjes noemde Jacob Groot het boek: “de meest bijzondere, verstrekkende poëzie van zijn hand” en “misschien wel de mooiste miskende poëzie van deze eeuw.” Wie het boek leest, en Groot daarna niet meteen gelijk geeft, moet op zijn minst de al te gekleurde receptie van de ideologische, communistische Herman Gorter in Nederland willen heroverwegen.

Na een avond vol nieuwe reflecties op Gorters latere oeuvre (zie 27 november), zal vanavond de poëzie van een van zijn mooiste boeken klinken: Liedjes. In een duo-voorleessessie met ondermeer dichteres Rozalie Hirs komt de “geest der muziek der nieuwe menschheid” tot leven. Componist en dichter Samuel Vriezen maakte speciaal voor deze avond een nieuw muziekstuk, dat het voorlezen van Liedjes zal doorsnijden en ondersteunen.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00

U kunt een passepartout voor beide avonden kopen. Zie voor informatie over kosten en reservering het reserveringsformulier op de Perdu-website

maandag 16 november 2009

20 november 2009: De receptie: Alles gaat voorbij, maar niets gaat over - Daniel Billiet

Met: Daniel Billiet, lonka Verdurmen, Catharina Blaauwendraad

In deze aflevering van De Receptie buigen wij ons eens over een jeugdpoëziebundel. En wel de meest recente en zeer autobiografisch getinte bundel van de Vlaming Daniel Billiet: Alles gaat voorbij, maar niets gaat over, over de zelfmoord van zijn geliefde ‘G’tje’. Los van de vragen en overpeinzingen over de thematiek, roept deze bundel nog een andere vraag op: waarom is dit jeugdpoëzie, oftewel, wat onderscheidt deze bundel van volwassenenpoëzie? Of is er geen verschil afgezien van de (beoogde) lezers?
Ilonka Verdurmen van de School Der Poëzie zal ingaan op deze kwesties, en dichteres en vertaalster Catharina Blaauwendraad voelt de schrijver aan de tand. Daarnaast is er voor Daniel Billiet ruim de gelegenheid om voor te dragen.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00.
Reserveren kan, klik daarvoor hier

dinsdag 10 november 2009

13 november 2009: De Uitwerking I - "A few silence"

met: G. Douglas Barret, Bas Geerts, e.a.

In een nieuwe reeks biedt Perdu ruimte voor kritische evaluatie en reflectie op een gedeelde ervaring. Drie 'gastcritici' uit verschillende disciplines buigen zich, geschraagd door publieksinterventie, over de esthetische implicaties van een - op de avond zelf gepresenteerd - nieuw werk. De uitkomsten van deze discussie worden vervolgens het uitgangspunt voor een interview met de maker. Collectieve kunstkritiek op kleine schaal.

In deze eerste aflevering bespreken we het werk "A Few Silence" van de Amerikaanse componist G. Douglas Barrett. In zijn artist's statement schrijft hij: "In my current work I concentrate on setting up processes that have to do with documenting, replicating, recording and repeating: experiences of space (the gallery, the concert hall, the urban landscape), action (performance works, “unintended” performances, video documents), and existing music and performance."

Het eerste deel van de avond wordt gevuld met een uitvoering van de compositie "A Few Silence" (2007) door een ensemble van vijf. Vervolgens wordt het werk besproken door drie 'gastresencenten', waaronder dichter en beeldend kunstenaar Bas Geerts. De avond wordt afgesloten door een interview met de in Berlijn woonachtige componist, die voor de gelegenheid speciaal naar de Kloveniersburgwal zal afreizen.

Aanvang: 20.30, deur open: 20.00.

U kunt reserveren met het formulier op de Perdu-website. Klik daarvoor op deze link.

donderdag 5 november 2009

Gratis: Uinko Eerensteins officiële bootleg "Live in Perdu" als tijdelijke download

Op 23 oktober trad de veelbelovende singer/songwriter Uinko Eerenstein op in Perdu. In het kader van de programmareeks Vers van het mes bracht hij zes liedjes uit zijn sterk persoonlijke Nederlandstalige repertoire, dat zich beweegt tussen breekbaarheid en absurdisme. Uinko Eerenstein heeft wel iets weg van Jaap Fischer, maar brengt met zijn directe teksten en zijn markante stemgeluid toch vooral iets nieuws, en ja, iets unieks. Die avond zorgde hij voor een uiterst sfeervol optreden.

Die sfeer blijkt achteraf zo goed over te komen op de opnames die er die avond gemaakt zijn, dat we het eigenlijk niet kunnen laten om die ze voor u beschikbaar te maken. Daarom bieden Uinko Eerenstein en Stichting Perdu gezamenlijk de officiële bootleg tijdelijk aan via de website en het weblog van de stichting. Hieronder kunt u ze beluisteren en vrijelijk downloaden. Maar let op: ze zijn maar tijdelijk beschikbaar! En wel gedurende de maand november. Wacht dus niet te lang.

Later zullen een aantal nummers waarschijnlijk verschijnen op een CD met de titel In dorpen en steden, die Eerenstein samen met Jan Schenk (Hospital Bombers) gaat opnemen.

Meer informatie over Uinko Eerenstein vindt u op zijn myspace. De foto bij dit bericht is van Roeland Fossen.


woensdag 4 november 2009

Feedback-lussen

"Zolang de wederzijdse afhankelijkheid van natuur en cultuur in de taal niet gedacht wordt blijft het gevaar bestaan van een steriele poëzie. Gebruik van overrompelende klankmiddelen en retorische effecten kan een lichamelijke kick teweegbrengen, of kunnen de dichter dingen laten zeggen die frappant en uitzonderlijk klinken, maar als de nadruk teveel ligt op een zuiver lichamelijke dynamiek en het zicht op de betekenis-dynamiek van de woorden verloren raakt blijft de roes goedkoop. En een dichter die zich op normaal taalgebruik of op poëtische conventies oriënteert moet daarin een dynamiek laten zien, anders blijft de poëzie op een banaal niveau steken.

De volledige werkelijkheid van woorden beperkt zich niet tot een verhouding tussen twee verschillende lagen. Verschillende aspecten van de taal moeten in één systeem worden gezien. Dan treden er feedback-lussen naar voren, die de dynamiek van de woorden bepalen in hun complete oncontroleerbaarheid en rijkdom."

Aldus Samuel Vriezen in de uitgeschreven versie van zijn youtube-lezing voor het Perdu-programma De kunst van het dichten. Lees verder op Vriezen vindt...

maandag 2 november 2009

6 november: Antigone en de wet van het verzet


Met: o.a. Annefé de Boer, Stefan Hertmans (o.v.) en Hans Nieuwenhuis (o.v.)

Een van de bekendste werken van Sofokles is de tragedie Antigone: een vertelling over een jonge vrouw die goddelijke wetten tegenover het bevel van gezaghebber Kreon stelt. Zowel Kreon als Antigone houden voet bij stuk, wat leidt tot een ingrijpende botsing tussen twee werelden. Door deze tweestrijd worden cruciale opposities zichtbaar, die nog altijd even herkenbaar als onverenigbaar zijn. De elkaar tegenwerkende krachten leiden tot een onvermijdelijke afloop: Antigone, Kreon en hun geliefden vinden de dood of verlangen er wanhopig naar. Maar wat laat het lot voor óns over? Wat is de drijfveer achter deze destructieve volharding? En wat is de mogelijke politieke waarde van Antigone?

Op 6 november laat zij van zich horen. Bijna letterlijk, wanneer actrice Annefé de Boer de avond inluidt met een theatrale monoloog. Vanuit classicistische hoek wordt de tragedie kort ingeleid en staat de ‘botsing’ centraal, vaak getypeerd als een belangrijk kenmerk van het genre. Vervolgens is het woord aan filosoof, essayist en dichter Stefan Hertmans, die naar aanleiding van zijn studie Het zwijgen van de tragedie (2007) wordt geïnterviewd over zijn fascinatie voor Antigone*. Hoogleraar Hans Nieuwenhuis specialiseerde zich in de literaire weerklank van Antigone in onze moderne rechtsstaat, en zal Antigone als vertrekpunt nemen bij de geboorte van het recht.

* Het interview met Stefan Hertmans wordt eerder opgenomen, en zal tijdens de avond worden uitgezonden.

Aanvang 20.30, zaal open 20.00
Reserveren kan via het formulier op de Perdu-website, klik daarvoor hier.