zondag 24 februari 2013

1 maart 2013: De Lezer met Anne Vegter en Charlotte Mutsaers, Geert Buelens en Erik Lindner

Met: Anne Vegter, Erik Lindner, Charlotte Mutsaers, Geert Buelens.


'De lezer' is een serie vraaggesprekken tussen een dichter en een geoefende lezer, met een bijzonder kenmerk: het is de dichter die de vragen stelt over zijn eigen werk en de lezer die daarop antwoordt. Dat levert spannende gesprekken op met een soms verrassend poëticaal resultaat. Nieuwe inzichten ontstaan, zowel bij het publiek als bij de dichters zelf. Grenzen worden afgetast: tussen een dichter en zijn werk, tussen lezer en dichter, tussen lezer en gedicht.

In deze aflevering ondermeer Charlotte Mutsaers over haar dichtbundel Dooier op drift, die in november 2012 bij De Bezige Bij is verschenen. Zij interviewt lezer, dichter, essayist en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Geert Buelens. Dichter des Vaderlands Anne Vegter interviewt dichter en recensent Erik Lindner over haar dichtbundel Eiland berg gletsjer.

Lees mee en scherpt u zich op 1 maart a.s. aan de vragen van Charlotte Mutsaers en Anne Vegter. De dichtbundels zijn in onze boekwinkel en online verkrijgbaar: boekhandelperdu.nl


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders.
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur.

Reserveren via deze link.

vrijdag 15 februari 2013

22 februari 2013: Vers van het Mes XXIV

 Met:  Hannah van Binsbergen, Thomas Buysens (BE), Lamia Makaddam. Voor de vierentwintigste keer presenteert Perdu een editie van Vers van het Mes: een programmaserie die al enkele jaar loopt waarin nieuwe, nog niet gedebuteerde (Nederlandstalige) dichters centraal staan. Vers van het Mes is geen poetry slam, geen open podium, geen wedstrijd. De deelnemers krijgen de tijd en de gelegenheid zich uitgebreid te presenteren. Dit doen ze middels poëzievoordrachten en het uitspreken van een kleine poëtica over hun werk, het poëzielandschap en hoe ze zichzelf daarin zien.


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang:20:30 uur; deur open 20:00 uur.

Reserveren kan hier

dinsdag 12 februari 2013

15 februari 2013: Perdu Leest Langzaam nr. 1... van alle angst ontdaan

Met: Hans Groenewegen, Joost Baars, Hélène Gelèns en Han van der Vegt.

In het middelpunt staat één recent verschenen bundel. Een dichter draagt voor. Drie sprekers verhouden zich tot het werk en doen elk in tien minuten hun leeservaring uit de doeken. Daarna gaan dichter, sprekers en publiek met elkaar in gesprek.

Eén bundel, een dichter, drie referenten en een publiek. Dit vormen de basisingrediënten van een nieuw programma in Perdu. Voor de eerste aflevering selecteerde Perdu de bundel van alle angst ontdaan van Hans Groenewegen. Deze rijke bundel verscheen in 2011 bij Uitgeverij Wereldbibliotheek:

'met van alle angst ontdaan vindt hans groenewegen een talige ruimte om uitersten samen te brengen. angst dringt zich op en lost op. dood bezet en een mens laat los. verlies gaat samen met blijvende liefde. mythisch is tegelijk reëel leven. woorden vinden velerlei muziek. gedichten zijn met hun vele vormen geconcentreerd en helder. taalgebruik en beelden zijn concreet en brengen in beweging.'

Voor de tweede aflevering van Perdu Leest Langzaam selecteert Hans Groenewegen een net verschenen bundel. De dichter van het door hem geselecteerde werk kiest een bundel uit voor aflevering drie. En zo wordt het stokje steeds doorgegeven. Voor elke aflevering geldt dat u ruim de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Perdu moedigt de bezoekers aan de bundel van te voren goed te lezen. Wie de bundel meeneemt naar Perdu, ontvangt maar liefs 50% korting op het toegangskaartje.


Over de dichter
Hans Groenewegen is dichter en essayist. Zijn poëzie is samengebracht in grondzee (2000), lichaamswater (2002), en gingen uit sterven (2005), zuurstofschuld (2008) en van alle angst ontdaan (2011). Van hem verschenen meerdere essaybundels, waaronder Met schrijven zin verzamelen. Over poëzie in de Lage Landen (2012), een bundeling van 33 essays over gedichten en hun dichters. Voor zijn poëziekritieken nam Hans Groenewegen in 2012 de Pierre Bayleprijs in ontvangst.

Over de sprekers:
Joost Baars is dichter, essayist en boekverkoper. Vorig jaar publiceerde hij het chapbook iemand anders. Hij schrijft voor de Poëziekrant en deRecensent.nl, maakt de bekroonde poëziepodcast VersSpreken, en geeft de volledig door crowdfunding gefinancierde reeks Halverwege Chapbooks uit.

Hélène Gelèns is afgestudeerd filosofe en dichter. Haar debuutbundel niet beginnen bij het hoofd verscheen in 2006 en haar tweede bundel zet af en zweef in 2010. Voor haar eerste bundel werd ze genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs en in 2010 won ze de Jan Campertprijs met haar tweede bundel.

Han van der Vegt is dichter, vertaler, essayist en schrijver van kinderboeken. Hij schreef onder andere het lange gedicht Exorbitans (een epos over het gelijknamige ruimteschip), het epische gedicht De paladijnen, de bundel De zeilen van de aarde en het computerspelgedicht Wormgoor (over de mythe van Orpheus). In 2010 bracht hij samen met muzikant Jan Frans van Dijkhuizen een ruimteopera uit van Exorbitans. Veel van zijn gedichten heeft hij ook opgevoerd als avondvullende voorstellingen. Dit jaar verschijnt de vertaling die hij samen met Onno Kosters maakte van Seamus Heaney's District & Circle.


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur

Reserveren kan hier

maandag 4 februari 2013

8 februari 2013: Onbegrepen Lettergrepen: spreken, schrijven, poëzie

Met: Lasse Samström, Arnoud Rigter e.a.

    ‘Scheel Heveningen was een vlooi der prammen […] De gatbasten waren gezoodnaakt het land te verstraten en riepen in hun kloten buiten lont.’

Aldus de beginregels van een bekend Nederlands rijmpje. De omwisseling van lettergrepen leidt bij dit gedicht tot betekenisverwarring met een zekere hilariteit (of schunnigheid, zoals in de frase ‘een karige hut’) tot gevolg.

Velimir Khlebnikov, samen met Vladimir Mayakovsky een van de centrale figuren van de Russische Cubo-Futuristen, hanteerde in zijn poging de Russische taal te vernieuwen een vergelijkbaar principe. Dit principe staat bekend als zaum en wordt in het Engels aangeduid met de term ‘beyonsense’. Op basis van dit principe wilde Khlebnikov de Russische taal vernieuwen, om te beginnen in en door de poëzie.

Ook verlan, de Franse jongerentaal uit de Parijse achterbuurten, functioneert op basis van omkering van de lettergrepen, waardoor er een soort geheimtaal ontstaat. De ‘geverlaniseerde’ woorden zijn niet alleen sociale markers die de identiteit van een bepaalde groep taalgebruikers aanduiden, maar worden in enkele gevallen ook in de standaardtaal geïntegreerd. Taalverandering en –vernieuwing verlopen hierbij vooral via de gesproken taal.

Lasse Samström, in Duitsland bekend als de uitvinder van het genre ‘Schüttelprosa’ ziet poëzie als iets dat vooral gesproken en gehoord in plaats van geschreven en gelezen dient te worden. Voor verlan geldt min of meer hetzelfde. Daar recht tegenover staat de opvatting van Khlebnikov, die taalvernieuwing juist door geschreven poëzie wou bewerkstelligen.

Naast optredens van Lasse Samström en Arnoud Rigter biedt deze avond een reflectie op het verband tussen spreken en schrijven bij taaluitingen die van bovenbeschreven principe gebruik maken, met een taalkundige inslag maar betrokken op de literatuur.

Arnoud Rigter, dichter en beeldend kunstenaar te Eindhoven, heeft in uiteenlopende literaire tijdschriften gepubliceerd en zoekt de vernieuwing binnen de poëzie vooral op interdisciplinair vlak. Voor Perdu gaat hij op zoek naar de meerwaarde van nieuwe manieren van schrijven, waarbij hij ook aandacht zal besteden aan de mogelijkheid van een Nederlandse variant op Samströms ‘Schüttelprosa’.

Entree: € 10,-- / € 5,-- voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.
Reserveren kan via deze link