vrijdag 23 mei 2014

30 mei 2014: MAKE–REMAKE–COLLECT – Het artist's book als kunst- en vetrzamelobject

Met: Tim Hollander, Natalia Rebelo en Johan Deumens. Workshop door Karoline Swiezynski.

‘Artist’s books should come with a warning label. Once you know what they are, be warned, you have the burden of trying to explain them to others.’ – Angela Lorenz

Een artist’s book is meer dan een toevallig bijzonder mooi vormgegeven dichtbundel of een geïllustreerde roman. Het stelt zijn eigen materialiteit voorop en brengt een intieme relatie teweeg: tussen maker en materiaal, tussen materiaal en lezer/kijker, tussen materiaal en verzamelaar. Artist’s books bewegen zich op het grensvlak van beeldende kunst en literatuur waarin het samenspel tussen tekst en beeld gematerialiseerd wordt. Vanuit de gedachte dat in het artist’s book de poëzie de pagina weet te overstijgen, verkent Perdu de poëticale mogelijkheden van de driedimensionale uitbeelding van tekst. De drieslag make-remake-collect vormt daarbij de rode draad van deze avond die het artist’s book van zijn maker naar zijn verzamelaar traceert.

Typografische experimenten, ongebruikelijke formats of bijzondere materialen; artist’s books zijn er in alle soorten en maten. Ze kunnen gezien worden als ambachtelijke objecten die door hun kleine oplage van soms niet meer dan één uniek exemplaar appelleren aan de aura van het boek als kunstobject, waarbij de zintuiglijke ervaring centraal staat. In een tijdperk waarin tekst meer en meer als digitale code op een scherm verschijnt, kan het artist’s book dienen als aanzet tot reflectie: over de mogelijkheden en beperkingen van het boek als creatieve ruimte, over de waarde en positie van het boek als uniek kunstwerk dan wel reproduceerbaar artefact, over de dunne scheidslijn tussen tekst en medium. Om op de werking van het artist’s book te reflecteren is het relevant om niet alleen te kijken naar de ruimte in het werk, maar ook naar de ruimte die het inneemt ten opzichte van andere boeken. Een artist’s book is eerder thuis in een museum dan een bibliotheek; eerder verkrijgbaar in een galerie dan in een gewone boekhandel.
In een workshop onder leiding van grafisch vormgever Karoline Swiezynski onderzoekt Perdu de mogelijkheden van het artist’s book. Door tijdens de avond zelf een klein artist's book samen te stellen uit verschillende materialen wordt de bezoeker uitgedaagd om na te denken over de rol die de afbakening van het boek speelt in de betekenisproductie.

----

Tim Hollander (1987) studeerde Fine Arts aan de HKU en werd in 2014 genomineerd voor de Jan Zumbrink-Prijs. Sinds 2011 publiceert hij artist’s books in beperkte oplage. Zijn werk was te zien in verschillende solo- en groepstentoonstellingen. In zijn werk spelen thema’s als de ongeschreven regels van tentoonstellingen en musea als ook de verwachtingen van de kijker een grote rol.

Johan Deumens
is oprichter van de Johan Deumens Gallery en als galeriehouder gespecialiseerd in artist’s books. Hij vertegenwoordigt kunstenaars als Elisabeth Tonnard, Charlotte Dumas en Hans Waanders. In 2010 was nam de galerie deel aan de Artist Book International in het Centre Pompidou.

Natalia Rebelo
(1987) studeerde Fine Arts aan de École d’Art d’Aix en Provence in Frankrijk en Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Samen met Mattias Eliasson organiseerde ze in mei 2014 namens het kunstenaarscollectief Sodom&Gomorrah de tentoonstelling Art Books By Artists.

Karoline Swiezynski studeerde in 2011 af aan de Rietveld Academie in grafische vormgeving. Printproductie heeft haar speciale interesse.


Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

23 mei 2014: Perdu leest langzaam # 4 - Thuis

Met: Geert Buelens, Maria van Daalen, Edwin Fagel en Ernst van den Hemel

Bij Perdu leest langzaam staat steeds een recent verschenen dichtbundel centraal. Drie sprekers verhouden zich tot het werk door elk een bespreking voor van zo’n tien minuten voor te bereiden. De dichter draagt tussendoor voor. Na de pauze is er een gesprek tussen de sprekers, waarbij ook het publiek ruim de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Tijdens de eerste aflevering bespraken Joost Baars, Hélène Gelèns en Han van der Vegt de bundel van alle angst ontdaan van Hans Groenewegen. Voor de tweede aflevering selecteerde Perdu de bundel Liefde en aarde van Tom van de Voorde, besproken door Johan Sonnenschein, Jeroen Dera en Jannah Loontjens. De derde aflevering stond in het teken van Rouw met diertjes van Astrid Lampe, gelezen door Frank Keizer, Willem Bongers en Tonnus Oosterhoff.

De vierde aflevering wijden we aan de onlangs verschenen bundel Thuis van Geert Buelens:

‘In deze gedichten stelt Buelens de vraag wat maakt dat we ons ergens thuis voelen. Is het een plek, een gevoel, een taal, een draadloze verbinding of een zorgvuldig gecultiveerde illusie?Thuis gaat over een verlopen en verbeurde tijd, over woede en nostalgie, over tatoeages, tuinkabouters en teddyberen. Geert Buelens woonde de afgelopen tien jaar in vijf steden en drie landen en is dus de aangewezen persoon om poëzie te schrijven over ontheemding.’

Geert Buelens is dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij debuteerde in 2002 met de bundel Het is. Dit debuut werd bekroond met de Lucy B. en C.W. Van der Hoogtprijs 2003 en werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2002. Drie jaar later verscheen de opvolger Verzeker u.Thuis is zijn derde dichtbundel.

Maria van Daalen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met als specialisatie middeleeuwse hoofse liedkunst. Zij doceerde Creative Writing aan de Rijksuniversiteit Groningen (1998-2000) en poëzie aan de Schrijversvakschool Amsterdam (2006-2011). Zij publiceerde vele dichtbundels bij uitgeverij Querido, waarvan de laatste De wet van behoud van energie (2007) is.

Ernst van den Hemel is religiewetenschapper en literatuurwetenschapper. Hij promoveerde in 2011 op literaire dimensies in het werk van Johannes Calvijn en doceert momenteel aan het Amsterdam University College. Sinds 2013 is hij Research Fellow aan het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht.

Edwin Fagel is dichter en redacteur. Hij publiceerde tot nu toe drie dichtbundels en in mei 2014 verschijnt zijn vierde bundel Nul. Zijn debuut Uw afwezigheid werd bekroond met de Jo Peters Poëzieprijs 2008 en genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2008. Fagel is redacteur van het poëzietijdschrift Awater en het webzine deRecensent.
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

maandag 12 mei 2014

16 mei 2014: PRESENTATIE TERRAS 06 – HET LICHAAM ALS ON/DING

Met: René Blom, Piet Devos, K. Schippers, redactie Terras e.a.

Jacq Vogelaar, de spil van literair tijdschrift Raster, wilde altijd eens een nummer maken over pijn. Het onding pijn tegenover de dingen die ogenschijnlijk geen pijn lijden. Het is er helaas niet meer van gekomen, in 2013 overleed Vogelaar. De redactie van Terras, Rasters opvolger, bracht hem een kleine hommage door een deel van zesde nummer, On/ding, aan het ultieme onding pijn te wijden. Op deze avond wordt Terras 06 gepresenteerd in Perdu, met voordrachten uit het nummer en nieuwe bijdragen.

On/ding is een ding op zich – met zijn 192 pagina’s, fraai vormgegeven omslag en beeldende literatuur. Een vierkoppige redactie stelde de inhoud samen als een verkenning in 40 bijdragen van de relatie tussen mens en ding: van onmiddellijke nabijheid tot onherroepelijk onbegrip, van liefde en begeren tot haat en fascinatie. De onontkoombare rol die dingen spelen in de literatuur en de wereld krijgt vorm bij monde van schrijvers en beeldend kunstenaars als Charlotte Mutsaers, K. Schippers, Yu Jian, Friederike Mayröcker, Maarten M. Jansen, Joë Bousquet, Kenneth Koch en Richtje Reinsma. Anneke Brassinga, Henk Pröpper, Chris Keulemans en Maria Vlaar leverden een bijdrage aan de kleine Vogelaar-hommage.

Deze avond brengt de redactie van Terras een selectie uit het rijke nummer. Piet Devos, vertaler, schaker en literatuurwetenschapper, gaat nader in op het werk van Joë Bousquet (1897 – 1950), een Franse dichter die veel schreef over de verhouding tussen zijn geest en zijn verlamde lichaam. René Blom thematiseert het lichaam als on/ding in een performance.

Aanvang 20:30 uur, deur open:20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

vrijdag 2 mei 2014

9 mei 2014: Nieuwe Poëzie uit Rusland #3: New Sincerity, grondleggers en critici

Met: Hannah van Binsbergen, Frank Keizer, Kirill Medvedev enNina Targan Mouravi

Dit jaar organiseert Perdu een serie programma’s over hedendaagse Russische poëzie. De derde avond richt zich op het heden: de verwerking van de ervaringen en taal van de Sovjettijd. Tijdens dit programma staan de dichters Dmitry Prigov (1940-2007) en Kirill Medvedev (Moskou, 1975-) centraal. We gaan in op het door Prigov gemunte begrip ‘Novaia Iskrennost’ ('New Sincerity'). Met dit begrip benoemde hij (eerder dan in het Westen) het streven naar een nieuw, authentiek spreken, los van postmoderne vrijblijvendheid of ideologische massaproductie. Ellen Rutten, kenner van de Russische nieuwe oprechtheid, leidt de avond in. Nina Targan Mouravi draagt eigen vertalingen van werk van Prigov voor.

Medvedev heeft zich kritisch uitgelaten over Prigov en diens invulling van een nieuwe oprechtheid. Prigov zaagde in gedichten en performances met ironie vaak aan de stoelpoten van zijn eigen maatschappijkritiek. Dit maakte hem ongrijpbaar en in zekere zin onverantwoordelijk. De poëzie van Medvedev heeft dat subversieve element niet, en is radicaler en directer in haar oprechtheid.

Medvedev zal gedichten voordragen en Frank Keizer gaat met hem in gesprek. Keizer is als redacteur betrokken bij de uitgave van Alles is slecht dat op 1 mei 2014 zonder toestemming van Medvedev bij uitgeverij Leesmagazijn verschijnt. Medvedev deed namelijk in 2004 afstand van zijn auteursrecht en trok zich uit onvrede over de commodificatie van de literatuur in Rusland terug uit het literaire leven. De avond wordt afgesloten door Hannah van Binsbergen. Ze reageert met nieuwe gedichten op het werk van Medvedev.

Hannah van Binsbergen is dichter en studeert filosofie in Amsterdam. Volgend jaar verschijnt haar debuutbundel bij Van Oorschot.

Frank Keizer is dichter en criticus. Daarnaast is hij verbonden aan uitgeverij Leesmagazijn en de uitgeverij van Perdu.

Kirill Medvedev is een Russische dichter, muzikant en activist. Met Alles is slecht dat op 1 mei bij uitgeverij Leesmagazijn verschijnt, is er voor het eerst een ruime selectie van zijn gedichten, essays en acties in het Nederlands beschikbaar.

Nina Targan Mouravi is vertaalster, voordrachtskunstenaar en portretschilder.

Ellen Rutten is hoogleraar Slavische Talen en Culturen aan de UvA. Zij was eerder verbonden aan de universiteiten van Bergen (Noorwegen) en Cambridge voor onderzoeken naar nieuwe Russische literatuur en media. Zij legt op dit moment de laatste hand aan haar boek Sincerity after Communism.'

Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouder

Reserveren kan hier

2 mei 2014: Twee dichters

Met: Frans Kuipers en Sandrine Verstraete

Twee stemmen, twee oeuvres, twee ritmes krijgen de tijd om tot klinken te komen. Een langdurige onderdompeling in de stroom van het werk van één dichter. En dan, na een pauze, nog eens. Na afloop van de voordrachten is er ruimte voor een nagesprek tussen beide dichters en met het publiek. In deze editie zullen Frans Kuipers en Sandrine Verstraete uit hun werk voordragen.

Dichter Frans Kuipers (1942) ontving in 1965 voor zijn debuutbundel de aanmoedingsprijs van de gemeente Eindhoven en in 1980 de Yang-poëzieprijs. Voor de bundels Wolkenjagen (1997) en Antjes lied en andere gedichten (2003) werd Kuipers genomineerd voor resp. de Buddingh'-prijs ’98 en de Paul Snoekprijs 2004. Recente bundels: Wolkenherdersliederen (2009, Atlas) en Molwerk (2014, AtlasContact).

Sandrine Verstraete (1986) heeft Multimediale Vormgeving gestudeerd aan het KASK in Gent. Haar werk is een combinatie van tekst, performance, installatie en geluid. De performance Manifold was te zien in Campo, Croxhapox, Rataplan en KC Belgie. Hive, een installatieperformance, was te zien in Campo, Rataplan en LOD. Zowel de tekst van Manifold als Hive is terug te vinden in de bundel r mp.

Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier