donderdag 26 februari 2009

Meer radio: Vorlesebühne en Perdu's jubileum

Nog meer Perdu op de radio de laatste tijd. Allereerst besteedde Vpro's De Avonden gisteren aandacht aan de Vorlesebühne - een groep schrijvers en performers van korte teksten die ondermeer maandelijks in Perdu te horen zijn. Luister hier naar het interview dat Maarten Westerveen had met Bernhard Christiansen, Maaike Haneveld en Marein Baas.

Daarnaast was Perdu's 25-jarig bestaan vorige week het onderwerp van een gesprek tussen Jos de Jong en Joost Baars op Radio PingPong. Luisteren doe je hier.

De volgende Vorlesebühne is op zondagmiddag 15 maart.

dinsdag 24 februari 2009

Krijgelmans geïnterviewd bij Vpro's De Avonden

Mede naar aanleiding van zijn optreden in Perdu van 13 februari j.l., nam Maarten Westerveen voor Vpro's De Avonden een lang interview met C.C. Krijgelmans af in onze boekhandel. Gisteren werd het op radio 6 uitgezonden, en het is na te luisteren op de website van de Vpro.

De moeite waard!

27 februari 2009: Mythologie en politiek in de Turkse poëzie

Met: Sytske Sötemann, Murat Tuncel.
Muziek: Şener Arda

Op deze avond zal de Turkse dichter Nazim Hikmet centraal staan.
Hikmet is, ook internationaal gezien, de bekendste dichter van Turkije. Er zal onder meer gekeken worden naar een sleutelwerk in zijn oeuvre, Şeyh Bedreddin.
Sytske Sötemann zal onderzoeken hoe Hikmet zijn politieke gedachtegoed verwerkt in dit epos. Bij haar voordracht van enkele gedichten zal zij muzikaal begeleid worden door Şener Arda. Vervolgens zal Murat Tuncel enkele gedichten van Hikmet juist a-politiek lezen. Wat gebeurt er wanneer de politieke aspecten tussen haakjes worden geplaatst?

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het
woord.

maandag 23 februari 2009

Een mooi feest

The monday after is het, en we zijn nog steeds langzaam aan het bijkomen van een schitterend verjaardagsfeest in de Nieuwe Anita. Wat waren er veel mensen, wat werd er veel gesproken. Wat een vreemde geconstrueerde chaos was het.

En wat een cocktails.

En wat een geweldig Perdu-nummer heeft literair tijdschrift De Gids gemaakt. Uitstekende stukken van ondermeer Arjen Mulder, Chris Keulemans, de jongens van Wildgroei en Marc Kregting (die de plaats van Perdu in het literaire veld kritisch bekijkt). En veel nieuwe poëzie.

Wie het nummer tijdens de avond niet heeft kunnen bemachtigen, of wie er gewoon niet bij was, kan een exemplaar bestellen door een mail te sturen naar perdu@perdu.nl. We sturen het graag zonder extra verzendkosten toe.

Dank aan iedereen die er was voor zijn/haar bijdrage aan een mooi feest. Gelukkig hebben we de Boekblad-foto's nog.

dinsdag 17 februari 2009

20 februari: Jubileum Perdu: 25 jaar Verloren Tijd

met ondermeer: Erik Bindervoet, Patricia de Groot, Robbert Jan Henkes, Peter Holvoet-Hanssen, Jos Joosten, Chris Junge, Marc Kregting, Erik Lindner, K. Michel, Xandra Schutte, Samuel Vriezen, Jacq Vogelaar (o.v.), Han van der Vegt, Sven Vitse.

LET OP, ANDERE LOCATIE!!!
De Nieuwe Anita
Frederik Hendrikstraat 111
Amsterdam

In februari 1984 vestigde zich in de Amsterdamse Pijp een bijzondere boekhandel: De Verloren Tijd. Nog geen half jaar eerder had de boekhandel “voor beschadigde literatuur” het levenslicht gezien in Antwerpen. Nu, 25 jaar later, is die boekhandel uitgegroeid tot de Stichting Perdu die nauwelijks meer uit literair Amsterdam is weg te denken. Om dat te vieren organiseert Perdu op 20 februariaanstaande een verjaardagsfeest.

Perdu viert haar verjaardag niet in haar eigen zaal, maar is te gast bij De Nieuwe Anita, de multidisciplinaire undergroundzaal aan de Frederik Hendrikstraat. Daar zullen vanaf 19.30 verschillende feestelijkheden plaatsvinden:

Presentatie special De Gids
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Perdu brengt De Gids, het oudste literaire tijdschrift in Nederland, een speciaal aan Perdu gewijd nummer uit. Dichters en vrijwilligers uit heden en verleden komen erin aan het woord. Het nummer krijgt zijn doop tijdens dit verjaardagsfeest en is hier uiteraard ook voor het eerst te koop.

Estafettegesprek
Volgens Chris Keulemans, oprichter van Perdu, maakt het elektronische debat, dat zo uitbundig op weblogs wordt gevoerd, het live-debat niet overbodig, maar toont het juist aan dat het levende gesprek nog steeds waarde heeft. Als het goed gevoerd wordt, is het levende gesprek een kunstvorm. Deze vaststelling is het uitgangspunt van het “estafettegesprek”: een experimenteel debat dat zo’n twee uur in beslag zal nemen. In deze estafette, waaraan twaalf sprekers deelnemen, zitten er nooit meer dan drie aan tafel. Als in een estafette wisselen de gesprekspartners elkaar af, terwijl het besprokene de tafel nooit verlaat. Ter inspiratie worden de sprekers volgens het principe van het toeval met citaten uit het archief van Perdu geconfronteerd: flarden uit boeken, tijdschriften, notulen, jaarverslagen. Tezamen met de persoonlijke bagage die iedere gesprekspartner naar de tafel meeneemt, vormen deze de Grote Gespreksinhoud die zich gedurende twee uur door de tijd morpht.

Dansen
Na afloop kan er gepraat, gedronken, gezongen en gedanst worden.

Aanvang/Zaal open: 19.30 uur.
Let op: Voor deze gelegenheid is Perdu te gast bij De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111-115, Amsterdam.
Entree: 2,50 euro
Reserveren kan via de site van Perdu

woensdag 11 februari 2009

Krijgelmans en Perdu bij Vpro's De Avonden

Gisteravond besteedde Vpro's De Avonden aandacht aan het komende, bijzondere bezoek van C.C. Krijgelmans aan Perdu, middels een kort interview met zijn uitgever, Kris Latoir. Luister hier naar het interview.

dinsdag 10 februari 2009

Vrijdag 13 februari 2009: Woorden van wellust en geweld - C.C. Krijgelmans

Met: Joost de Bloois, C.C. Krijgelmans, Marc Kregting, Sven Vitse en B. Zwaal

Hugo Claus: “Ik ken geen andere auteur die het Nederlandse proza zo heeft verrijkt met het genot van de gruwel, met de monsters van de rede.”

De literaire carrière van de Vlaamse schrijver C.C. Krijgelmans kent een grillig verloop. Hij debuteerde in 1961 met De Messiah, een zeer ambitieus en experimenteel werk, bestaande uit één lange volzin, dat de opmaat moest worden tot een meerdelige romancyclus, aangekondigd als “De Hunnen”. In de jaren daarna publiceerde hij echter maar mondjesmaat, en na Spaanse Vlieg! uit 1984 verscheen er zelfs bijna een kwarteeuw lang niets van hem in boekvorm. Tot in 2007 ineens Tandafslag uitkwam, een boek waarin de taal als vanouds wellustig wordt stukgeslagen.

De onbekendheid van Krijgelmans’ werk heeft het voor velen tot een curiosum gemaakt. Hoog tijd voor een nadere kennismaking dus. Daarom heeft Perdu vier sprekers gevraagd verschillende aspecten van zijn werk toe te lichten. Marc Kregting, die in Streven eerder over Krijgelmans publiceerde, zal zijn werk kort situeren in het politieke en literaire klimaat van de jaren zeventig en van nu. Hierop aansluitend presenteert Sven Vitse een kritiek op Krijgelmans’ werk, die zowel de maatschappelijke, politieke als literaire aspecten in de beschouwing betrekt. Daarna zal Joost de Bloois, Bataille-specialist, de filosofische denkwereld van Krijgelmans verkennen. Dichter B. Zwaal ten slotte zal ingaan op de muzikale kwaliteiten van Krijgelmans’ teksten, een aspect dat zeker niet onderbelicht mag blijven als het over een oeuvre gaat waarin zinnen staan als: ‘Wat zij met haar verblinde trein verkeerd begreep en meteen het smakkelings tot begroot smakelings mastikeerde met fel kwispelend razend-van-tong.’ Tussen de lezingen door zal de auteur zelf voorlezen uit zijn werk. Ook zal op de avond, in samenwerking met Krijgelmans’ Vlaamse uitgever het balanseer, de nieuwe verhalenbundel van Krijgelmans, Patogeen halogeen, gepresenteerd worden.

Aanvang: 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur
Reserveren kan hier

dinsdag 3 februari 2009

Vrijdag 6 februari 2009 - A test of poetry: Louis Zukofsky's 'A'

In 1927 begon Louis Zukofsky te schrijven aan het gedicht “A”. Het laatste deel zou hij drie jaar voor zijn dood in 1978 voltooien. Een tekst van achthonderd pagina’s, gearrangeerd in vierentwintig delen waarvan het kortste twee pagina’s beslaat en het langste – grotendeels bestaand uit klavecimbelmuziek van G.F. Händel – honderdveertig. Het inspireerde de Beat generatie, L=A=N=G=U=A=G=E en via Robert Creeley de Black Mountain poets.

Het gedicht bevat fictieve en gereproduceerde brieven, tijdlijnen, documenten van muziekhistorisch belang, monologen, de handtekening van William Carlos Williams, dialogen, toneelstukken, herhalingen, poëticale overwegingen, een opera, rekeningen... in de vorm van terzetten, kwatrijnen, canzones, partita’s, sonnetten, fuga’s, schema’s, wiskundige formules, regieaanwijzingen...

Op deze avond zullen zes lezers een uur lang willekeurig fragmenten voorlezen uit “A”, ter anticipatie op een eventuele reflecterende vervolgavond. Op de achtergrond zal een door Taylan Susam gemaakte veldopname klinken. Er zullen tevens exemplaren van dit moeilijk verkrijgbare boek ter inzage beschikbaar zijn.

Uit “A”:

Dear Zukofsky,

I sorry I didn’t write before this but with moving and then the first of the month comning up so soon I didn’t have much time.

I want to thank you for the candy you sent me. I got it just when I needed it. The food lately hasn’t been to good but I guess that the way the Army feed.

(...)

only there

houses had

fallen in


Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur
Reserveren door hier te klikken.