donderdag 14 januari 2010

Wij, burgers van Europa, ...

WIJ, BURGERS VAN EUROPA, ...

Een nieuw schrijversproject van deBuren en Stichting PerduWedstrijd

deBuren en Perdu nodigen bij deze alle burgers van Europa hartelijk uit om een preambule voor Europa te schrijven.

Uiterlijk 1 oktober 2010 adviseert een staatscommissie het Nederlandse kabinet over de vraag of Nederland zijn grondwet moet wijzigen. Eén van de centrale vragen is of er een zogenaamde preambule nodig is en hoe die moet luiden. Een preambule is een inleidende tekst die voorafgaat aan een wet of verdrag. Een preambule benoemt de filosofie en waarden waarop de wetten zich baseren. De bekendste preambule is die van de VS en begint met ‘We the People of the United States, …’.

deBuren en Perdu vinden dat wij, de burgers van Europa, de beslissing van de Staatscommissie niet hoeven af te wachten. We vroegen de auteurs Joost Baars, Rodaan Al Galidi, Ton van ’t Hof, Andries Zoutendijk, Korneel de Rynck, Xavier Roelens en Vicky Franken om een Europese preambule te schrijven. Peter van het project is Europarlementariër Saïd El Khadraouï.

De preambules worden gebundeld in een unieke publicatie die eind september 2010 wordt voorgesteld in Perdu te Amsterdam.

Ga zelf aan de slag!

Welke waarden zijn volgens u fundamenteel voor het Europa van de toekomst? Op welke filosofieën willen wij onze wetten baseren?

Er zijn weinig formele vereisten: alle genres zijn welkom (gedichten, pamfletten, liederen), zolang het maximaal aantal woorden (1500) in oog wordt gehouden en de tekst begint met het evocerende ‘Wij, de burgers van Europa, …’. De beste preambule krijgt een mooie plaats in de bundel.

Om mee te doen aan de wedstrijd stuurt u uw preambule (onder de naam Preambule!!) vóór 30 april 2010 naar perdu@perdu.nl. Houd voor actuele informatie deze blog of de Facebookpagina van Perdu in de gaten.

woensdag 13 januari 2010

Vacature zakelijk coördinator

Op 1 maart 2010 zal Joost Baars na bijna 5 jaar Stichting Perdu verlaten. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de functie van zakelijk coördinator. Graag willen we u ook langs deze weg op het bestaan van deze vacature wijzen. De volledige vacaturetekst vindt u achter deze link: http://www.perdu.nl/index.cfm?page=25

zondag 3 januari 2010

28 januari 2010/Gedichtendag: 30+30 Dichtersmarathon

Gedichtendag: 30 + 30 Dichtersmarathon

Met: Miek Zwamborn, B. Zwaal, Henk van der Waal, Erwin Vogelenzang, Peggy Verzett, Anne Vegter, Toon Tellengen, Martijn Teerlinck, Carl de Strycker, Maartje Smits, Geert Simonis, Matthijs Ponte, Hagar Peeters, Thomas Möhlmann, Lieke Marsman, Lamia Makaddam, Erik Lindner, Elmar Kuiper, Fernande de Korte, Frank Keizer, Lucas Hüsgen, Erik Jan Harmens, Bas Geerts. Vicky Francken, Edwin Fagel, Daan Doesborgh, Maria van Daalen, Geert Buelens, Tsead Bruinja en Joost Baars

Het aantal plaatsen is zéér beperkt
Zonder reservering geen toegang

Reserveren mogelijk vanaf 01-01-2010, 16.00 u. (alleen reserveringen via het webformulier op de Perduwebsite worden in behandeling genomen)

Dat poëzie niet moeilijk is, bewijst Perdu jaarlijks op Gedichtendag. Niet door zich op die dag te beperken tot de eenvoudigste poëzie, maar juist door de poëzie in al haar diversiteit aan te bieden op een manier die vooral de nieuwsgierigheid prikkelt. Podiumbeesten en prevelaars, anekdotici en hermetici, vaklui en avonturiers, groentjes en grijsaards: ze staan naast elkaar en door elkaar op deze vijfde editie van de 30 + 30 Dichtersmarathon. Zestig zeer uiteenlopende dichters komen in ongeveer tweeënhalf uur in een onverbiddelijk ritme voorbij.

Het concept is uitermate eenvoudig: dertig Nederlandse dichters lezen elk drie gedichten voor: twee van henzelf en één van een zelfverkozen collega uit het buitenland. Bij het voorlezen wordt de poëzie niet onderbroken door aan- of afkondigingen, bio- of bibliografische informatie of entr’acts en intermezzos. Zo kan de aandacht van de luisteraar zich volledig op de poëzie zelf richten, die zich aan hem presenteert als een constante stroom in een onverbiddelijk ritme van ruim tweeënhalf uur.

Wiens aandacht toch even verslapt, haakt zo weer aan bij de eerstvolgende dichter.
Een uitstekende gelegenheid om je onder te dompelen in poëzie uit Nederland en de rest van de wereld.

Aanvang: 19.45 uur; zaal open: 19.00 uur

Reserveren via het webformulier op de Perudwebsite. Klik daarvoor hier.