vrijdag 3 juni 2016

Vrijdag 10 jun. 2016: Literatuur in tijden van informatie-overvloed

Met: Tonnus Oosterhoff, Koen Sels, Daniël Rovers & Miek Zwamborn

Hoe verhoudt de hedendaagse literatuur zich tot de vloed aan informatie die via steeds meer kanalen tot ons komt? Levert die informatiestroom de grondstof waarmee nieuwe literatuur wordt gemaakt? Of draagt het overweldigende aanbod aan kennis en beelden de traditionele roman de nek om? Deze vragen wil Perdu aan auteurs Tonnus Oosterhoff, Koen Sels en Miek Zwamborn voorleggen.


Aanleiding voor deze avond is het essay dat PC Hooft-prijslaureaat Tonnus Oosterhoff (1953) in Terras over Jeroen Mettes schreef. Mettes’ prozagedicht N30 is als geen ander literair werk toegesneden op de lezer van vandaag, die zich bekwaamd heeft in het snel filteren en interpreteren van allerhande informatie. Die vaardigheden worden door de conventionele roman te weinig aangesproken, aldus Oosterhoff: ‘Door de schone letteren wordt de snelle, streetwise lezer niet bediend, de traditionele roman met zijn doorwrochte traditionele informatieopbouw doet hem gapen van verveling.’ Zelf publiceerde Oosterhoff eind 2015 Op de rok van het universum, een roman over het leven van de huisarts Roelof de Koning, een leven dat zich afspeelt binnen een geweldige stroom anekdotes, beschrijvingen en weetjes – een boek dat zonder het internet niet zou hebben bestaan.
Koen Sels (1982) publiceerde in 2015 het zeer lovend ontvangen debuut Generator. Een coming-of-age-roman over een jeugd in Turnhout en een volwassenwording in de stad Antwerpen. Sels vangt dat verhaal niet in een plot maar in een reeks ervaringen. Het laatste hoofdstuk van het boek mondt uit in een opsomming van alles wat de verteller ziet, hoort en bedenkt. De auteur trekt zich terug en wordt generator van zinnen. Sels is redacteur van het tijdschrift nY, waarin hij onder meer het essay ‘Mixtape’ publiceerde: een antwoord op de vraag wat Sonic Youth, Fugazi en The Bangles voor zijn werk en voor zijn leven hebben betekend.
Drie zeer vormbewuste romans schreef Miek Zwamborn (1974). In haar werk zoekt ze nadrukkelijk kennisdomeinen op die niet zo makkelijk met een druk op de muis te ontginnen zijn. In Oploper brengt ze verslag uit van een verblijf op een kraaneiland dat zich verplaatst tussen Angola en de Golf van Mexico, in Vallend hout berichtte ze over de microkosmos van een tuin en snoeide ze letterlijk in haar taal. De duimsprong, haar meest recente roman, gaat evengoed over geologie als over de verbeelding. Naast de tekst zijn er telkens beelden te vinden die elke eenduidigheid doorkruisen. Zwamborn is tevens vertaler, van onder meer de Sez Ner-trilogie van Arno Camenisch en de Honingprotocollen van Monika Rinck.

De drie auteurs zullen zich, ingeleid door Lodewijk Verduin, uitspreken over hun werk en over de vraag hoe zij zich verhouden tot de wassende stroom aan informatie in de eenentwintigste eeuw. Na de pauze volgt een gesprek over de mogelijkheden van literatuur gemaakt in het internettijdperk, gemodereerd door Daniël Rovers.


Zaal open: 20:00
Aanvang: 20:30
Entree: €7 / €5*
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden
Reserveren kan via de website van Perdu