dinsdag 28 september 2010

1 oktober 2010: Vers van het Mes XIX

Met Maaike Haneveld, Nicole Teunissen, Kris Lauwereys en Spilt Milk

Voor de negentiende keer presenteert Perdu onder de noemer Vers van het Mes een aantal nog niet gedebuteerde dichters uit Nederland en Vlaanderen: Maaike Haneveld, Nicole Teunissen en Kris Lauwereys. Vers van het Mes is geen poetry slam, geen open podium, geen wedstrijd. De deelnemers krijgen de tijd en de gelegenheid zich uitgebreid te presenteren. Dit doen ze middels een voordracht en door het presenteren van een kleine poëtica, waarin ze zich uitspreken over hun werk, het poëzielandschap en hoe ze zichzelf daarin zien. De avond wordt afgesloten met muziek van Spilt Milk.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik hier

dinsdag 21 september 2010

24 september 2010 - Wij, burgers van Europa

Lyrische inleidingen op de Europese Grondwet

Met Sophie in ’t Veld, Barbara Oomen, Olaf Tans, Ernst van den Hemel, Vicky Francken, Joost Baars, e.a.

Op dit moment beraadt een Nederlandse staatscommissie zich over een wijziging van de grondwet. Het uiteindelijk doel van dergelijke wijziging is het vormen van ‘verantwoordelijk Nederlands burgerschap'. Alle Nederlanders achter de nationale vlag krijgen, hoe doe je dat? Eén mogelijkheid is het toevoegen van een preambule aan de grondwet: een inleidende tekst die voorafgaat aan een wet of een verdrag en de filosofie en waarden benoemt waarop de wetten zich baseren. De bekendste preambule is die van de VS en begint met "We, the people of the United States,...". Het spreekt de bevolking aan in haar hart en ziel, en probeert duidelijk te maken waarvoor het Amerikaanse burgerschap staat: vrijheid en gelijkheid.

deBuren en Perdu dromen niet van een Nederlandse preambule, of een Franse, een Duitse of Belgische, wél van een Europese. We wachten de beslissing van de Nederlandse staatscommissie op 1 oktober 2010 daarom niet af, maar vroegen de auteurs Andries Zoutendijk, Korneel de Rynck, Xavier Roelens, Vicky Franken, Joost Baars, Ton van 't Hof, Lamia Makaddam en Ernst van den Hemel om een preambule voor Europa te schrijven. Peter van het project is Europarlementariër Saïd El Khadraoui. Olaf Tans, verbonden aan het Amsterdam University College, spoorde zijn studenten aan om een preambule te schrijven. De tekst van Sander Tordoir is opgenomen in de bundel.

De bundel wordt officieel voorgesteld in Perdu te Amsterdam in aanwezigheid van Olaf Tans, Europees Parlementslid Sofie in ’t Veld en Barbara Oomen, lid van de Staatscommissie Grondwet. Verschillende auteurs zullen hun preambule aan u voordragen.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00.
Toegang € 7,00 / € 5,00 euro (korting met vrienden- of studentenpas)
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu. Klik hier.

Een kijkje op de webstek van de Buren leert ons: "Alle bezoekers van de avond krijgen de bundel voor niets mee naar huis!"

dinsdag 14 september 2010

17 september 2010: De scheppende kracht van vertalen II

Duitstalige poëzie van Ann Cotten in vertaling

Met Catharina Blaauwendraad, Lucas Hüsgen, Ann Cotten, e.a.


Wat gebeurt er tijdens een literaire vertaling? Hoe krijgt de vertaler grip op het ongrijpbare van een werk en hoe brengt hij eenzelfde effect in vertaling tot stand? Hoe verhoudt de Duitse poëzie zich tot de Nederlandse? Welke implicaties heeft die verhouding voor het vertalen? En wat te denken van Walter Benjamins vertaalopvatting dat de taal waarvan de vertaling gebruik maakt verrijkt dient te worden, dat de intentio van het origineel leidend is en niet de reproductie ervan?


Intentio...!? Gut... waarom in hemels-
naam een woord als intentio?

In juni verkenden we deze vragen aan de hand van de Franse poëzie van Valérie Rouzeau. In september nemen we het eigenwijze werk van de Oostenrijks-Amerikaanse dichteres Ann Cotten in ogenschouw. Perdu vroeg de Nederlandse vertalers Catharina Blaauwendraad en Lucas Hüsgen een aantal gedichten uit haar bundel Fremdwörterbuchsonette (2007) te vertalen. Zij zullen voordragen, het vertaalproces inzichtelijk maken en in relatie tot Walter Benjamin hun persoonlijke vertaalpoëtica formuleren. Ann Cotten draagt voor uit haar werk en gaat ten behoeve van de discussie tijdens het slotgesprek in op haar eigen Engelse vertalingen.

Ann Cottens werk wordt virtuoos en verbluffend genoemd. Poëzie met een heel eigen taaldynamiek, met onconventionele taalvondsten en scherpe humor. Zij zet de taal en traditionele vormen geheel naar eigen hand. Het nieuwe gezicht van de Duitstalige poëzie.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren kan via het reserveringsformulier op de website van Perdu.