zondag 13 juli 2008

Perduzomer: poëzieboekhandel blijft open, in september weer programma's

Na een prachtig eindfeest (verslag is te lezen op InLetterland), zit het Avondenprogramma erop voor wat betreft het theaterseizoen 2007-2008. In september staan de eerste programma's weer gepland, te beginnen met het Fringe Theaterfestival, waarna de Avondenredactie het weer overneemt en u weer een jaar lang van verse literaire avonden voorziet.

In de tussentijd blijft u natuurlijk welkom in onze poëzieboekhandel aan de Kloveniersburgwal. Daar zal ook nog wel het een en ander gebeuren, deze zomer. Houd voor aankondigingen daaromtrent
deze plek in de gaten!

27 juni 2008: Eindfeest voor winnaars

Met: Sieger Baljon, Thomas Blondeau, Tsead Bruinja, Vicky Francken, Piet Gerbrandy, Rozalie Hirs, Thomas Möhlmann, F. Starik.
Muziek: DJ Jaïrzinho
Cocktails: Joost Jansen/NixMixMee

Gefeliciteerd! U heeft al bijna gewonnen! Want u bent nu wel heel dicht bij het verkrijgen van toegang tot het leukste feest van het jaar: het Perdu-eindfeest.

Het gaat ons goed, we vieren successen, we zijn Trots op Nederland. Als feestelijke afsluiting van een seizoen vol triomfen heeft Perdu een aantal dichters gevraagd een zegezang te schrijven op een winnaar naar keuze. Dat kan natuurlijk een sportman of een militair zijn, maar ook in een dorpsgek of een koffiezetapparaat valt allicht een winnaar te ontdekken (en te bezingen).

Al deze winnaars zullen op het feest door de dichters van dienst de lof toegezwaaid krijgen die ze verdienen. Omdat educatie ook een soort triomf is, zal Piet Gerbrandy u inleiden in de keizer van de zegezangers: Pindaros.

En zoals door de eeuwen heen bij triomfen gebruikelijk is, wordt er op dit feest ook gedronken en gedanst, onder de bezielende leiding van cocktailschenker Joost Jansen (NixMixMee) en DJ Jaïrzinho.
U bent voor deze opzet onontbeerlijk. U maakt dan wel geen grote bouwprojecten mogelijk, maar ook met kleine literatuurprojecten zijn triomfen te behalen. Wees een winnaar. Kom feesten.

20 juni 2008: Ontleende woorden III - Over 'De laatste dagen der mensheid' van Karl Kraus

Met: ’t Barre Land, Erik Bindervoet, Robbert-Jan Henkes

In De laatste dagen der mensheid, een theaterstuk van honderden pagina's, past Karl Kraus de montagemethode toe om een kritisch beeld van zijn tijdsgeest te schetsen. Het stuk is samengesteld uit een overvloed aan wat Kraus tijdens de eerste wereldoorlog in schrift en gesproken woord rondom hem aantrof: krantenberichten, reclamemateriaal, geruchten en straatverhalen. Dit vluchtig, soms waanzinnig materiaal wendde hij aan voor een felle strijd tegen oorlog, domheid en taalverslonzing.

Het door Kraus zelf onopvoerbaar geachte, 27 uur durende theaterstuk uit 1919, is recentelijk door het vertalersduo Henkes en Bindervoet in het Nederlands vertaald. Dit stuk zal dit najaar ook opgevoerd worden door theatergroep 't Barre Land. Daarnaast geven Henkes en Bindervoet antwoord op de vraag hoe De Laatste Dagen eruit zou zien als Kraus in onze tijd had geleefd. Zij schreven daartoe De Allerlaatste Dagen der Mensheid, opgebouwd uit hedendaagse citaten, en lezen daar op deze avond uit voor.
Dit is de directe aanleiding voor deze derde avond over ontlenen en citeren. Acteurs van theatergroep 't Barre Land brengen stukken uit de Laatste dagen der mensheid ten gehore, en Henkes en Bindervoet lezen stukken uit de contemporaine versie voor. In een begeleidend gesprek, gemodereerd door Ernst van den Hemel, vertellen acteurs en vertalers waarom zij zo gegrepen zijn door het werk van deze radicale pacifist.

20 juni 2008, 20:30 uur

13 juni 2008: "Maak daar nu maar een liedje van" - Over poëzie in liedjes en liedjes in poëzie

Met: Anne Roos Rosa de Carvalho, Maarten Duinker, Gaston Franssen, Jacob Groot e.a.

De meisjes gaan op weg,
zij wuiven naar elkaar
terwijl zij vlak bij elkaar staan,
een mooie dag om niet ver weg te gaan,
terug voordat het donker is.
(Nachoem Wijnberg)

Nachoem Wijnberg schreef een dichtbundel vol Liedjes, waar bovenstaande er een van is. Wijnberg is niet de enige dichter die zijn gedichten tot liedjes bestempelt: ook Herman Gorter schreef bijvoorbeeld een bundel genaamd Liedjes, en het aantal afzonderlijke gedichten dat de titel ‘liedje’ draagt, is nagenoeg ontelbaar. Andersom hebben liedteksten soms veel weg van poëzie. Bijvoorbeeld Bob Dylan wordt vaak geprezen om zijn poëtische teksten en ook The Doors menen poëzie met rock te combineren. Er zijn dan ook grote overeenkomsten tussen liedjes en gedichten: beide bestaan over het algemeen uit strofen en kennen bijvoorbeeld rijm, ritme en beeldspraak. Tegelijk zijn er overduidelijk verschillen: weinig songteksten blijven als gedicht op papier overeind en weinig moderne gedichten laten zich dwingen in het keurslijf van een liedje.

In een theoretisch en een praktisch deel probeert Perdu op deze avond dit schaduwgebied tussen lied en gedicht te verkennen. Wat gebeurt er met een tekst als die wordt gezongen? Jacob Groot, dichter en auteur van Gelukkige Lippen, een essayboek over de wisselwerking tussen tekst en zangstem, gaat op die vraag in. Literatuurwetenschapper Gaston Franssen behandelt het effect van de titel "Liedje" boven een gedicht.

In het praktische deel van de avond staat een bundel vol met dat soort gedichten centraal: Liedjes van Nachoem Wijnberg. Een aantal liedjesschrijvers, onder wie Anne Roos Rosa de Carvalho en Maarten Duinker, is gevraagd een van de liedjes uit die bundel te kiezen en er een echt lied van te maken. In een gesprek naderhand wordt duidelijk welke mogelijkheden en problemen zij tegen kwamen bij het gehoor geven aan Wijnbergs oproep ‘Maak daar nu maar een liedje van’.

13 juni 2008, 20:30 uur

6 juni 2008: Nieuwe zinnen - Over 'Language Poetry'

Met: o.a. Han van der Vegt, Ton van 't Hof, Arnoud van Adrichem, Samuel Vriezen

Language Poetry: zo noemt men het werk van een bijzondere groep experimentele dichters die in de jaren '70 opstond in de Verenigde Staten. Deze dichters stelden zich vragen als: wat zegt de taal op zich? wat als taal niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de eis om transparant te communiceren? wat kan hij zeggen als je uitgaat van zijn materiële verschijningsvorm, en niet van een genre, een plot of een lyrisch subject? Met een sterk bewustzijn van vorm, een bijzondere belangstelling voor de materialiteit van de taal, en een grote passie voor kritiek en theorievorming schreven zeer uiteenlopende dichters als Charles Bernstein, Lyn Hejinian, Ron Silliman, Susan Howe, Bruce Andrews en Rae Armantrout avontuurlijke, complexe en ambitieuze boeken, in veelal geheel nieuwe poëtische genres. Zoals The New Sentence, een naam die Ron Silliman gaf aan een nieuwe vorm van prozapoëzie van normale zinnen die volgens een onconventionele ordening achter elkaar geplakt worden.

Wat zou de Nederlandstalige poëziewereld van deze stroming kunnen leren? In ons taalgebied zijn zeker auteurs te vinden van wie je het werk in een Language-perspectief zou kunnen lezen. Gedacht kan worden aan van Bastelaere, of aan Kregting, aan Lampe, Tonnard, Polet, Schaffer, Mettes. Toch is een met Language te vergelijken stroming nooit benoemd in onze letteren. Waarom niet?

Tijdschrift Parmentier en Perdu besloten om de Language-erfenis en zijn verhouding met onze eigen Taal eens grondig door te lichten. Onder de dossiernaam "Nieuwe Zinnen" publiceert het tijdschrift Parmentier een omvangrijke bloemlezing van teksten uit de Language-beweging in vertalingen van uiteenlopende Nederlandse en Vlaamse dichters en vertalers. Dit nummer wordt vanavond in Perdu gepresenteerd, waarbij zal worden voorgedragen uit de teksten en zal worden gedebatteerd over Language, het vertalen er van en de verhouding met de Nederlandse poëzie.

6 juni 2008, 20:30 uur

30 mei 2008: Ontleende woorden II - over Karl Kraus en Walter Benjamin

Met: Michel van Nieuwstadt en Marc de Wilde


30 mei, 20:30 uur

23 mei 2008: Jaap Blonk - Onderlandse exploraties

Klankdichter en stemkunstenaar Jaap Blonk communiceert bij voorkeur in een vreemde taal: het Onderlands. Deze wonderlijke taal, onvertaalbaar maar voor iedereen te verstaan, is een geraffineerde combinatie van klanken, enerzijds geproduceerd door de menselijke spraakorganen, anderzijds door de computer. Het is een tussentaal, tussen spraak en muziek, tussen mens en apparatuur.

Op deze avond bij Perdu troont Blonk ons mee naar zijn wonderlijk anarchistisch tussenland waar genregrenzen zijn vervaagd en bestaande wetten afgeschaft. Kurt Schwitters , Hugo Ball en de Nederlandse klankdichter Theo van Doesburg (I.K. Bonset) lieten er hun sporen na, fonetische etudes en stochastische variaties op bekende Nederlandse gedichten bestoken het onwennig oor en de nieuwsgierige reiziger kan kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wangsynthesizing.

Na een optreden door Jaap Blonk van ongeveer een uur zal Samuel Vriezen hem ondervragen over techniek en inspiratie.

23 mei 2008, 20:30 uur

www.perdu.nl
perdu@perdu.nl