woensdag 30 maart 2011

1 april 2011: Procedurele poëzie

Met: Jaap Blonk, Bas Geerts, Rozalie Hirs, Ton van 't Hof en Samuel Vriezen

Wat gebeurt er wanneer je een gedicht schrijft waarin ieder woord met de letter ‘a’ begint? En wat als je op basis van Google zoekresultaten een gedicht samenstelt? Zijn dit oninteressante taalspelletjes, of kunnen deze beperkingen en procedures tot goede poëzie leiden?

Op deze avond zal in Perdu het antwoord op deze vraag worden gegeven, in de vorm van vooraanstaand werk dat door middel van procedures tot stand is gekomen. Klankdichter Jaap Blonk en dichteres-componiste Rozalie Hirs geven een performance. Dichter-schilder Bas Geerts brengt een werk voor spreker en projector in première. En Ton van ’t Hof zal nieuw werk brengen dat op basis van Google zoekresultaten tot stand is gekomen, een voortzetting van zijn eerdere flarfpoëzie.

Jaap Blonk (1953) is componist, performer en dichter. Hij ontwikkelde zich vanaf zijn dertigste tot stem-performer, eerst bij de voordracht van poëzie en daarna in improvisaties en zijn eigen stukken. Als vocalist is Jaap Blonk uniek door zijn uitstraling op het podium en zijn vrijmoedigheid in improvisaties, gepaard aan een scherp besef van structuur. Hij trad op in vele Europese landen, daarnaast in de V.S. en Canada, Indonesië, Japan, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika. Website: http://www.jaapblonk.com

Rozalie Hirs is componist en dichter. Ze studeerde compositie bij Louis Andriessen en promoveerde in 2007 in compositie aan Columbia University. Haar poëzie wordt gepubliceerd bij Uitgeverij Querido. Website: http://www.rozalie.com

Bas Geerts (1971) is dichter, schilder en grafisch ontwerper. Hij woont en werkt in Amsterdam. Website: http://bas.geerts.nu

Ton van 't Hof is dichter, vertaler en samensteller van een bloemlezing van flarf gedichten (2009). Recente dichtbundels van zijn hand zijn Hey! are you suffering? (2010) en Ergens wordt lankmoedig geschoten (2010).

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Reserveren kan via de website van Perdu. Klik daartoe.

donderdag 24 maart 2011

Christoph Buchwald Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Op zaterdag 19 maart is Christoph Buchwald, uitgever bij uitgeverij Cossee, door Dr. Bart Hofstede, cultureel attaché aan de Nederlandse ambassade in Berlijn, tijdens de Leipziger Buchmesse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Buchwald is behalve uitgever ook een zeer gewaardeerd bestuurslid van Stichting Perdu. We feliciteren hem hierbij van harte.

In zijn lofrede wees Bart Hofstede op Buchwalds grote verdiensten voor de bekendheid en populariteit van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied en noemde hij Christoph Buchwald een ‘onvermoeibare bruggenbouwer tussen beide literaturen’.

Als redacteur en uitgever bij de Duitse uitgeverijen Hanser, Luchterhand en Suhrkamp heeft Christoph Buchwald een groot aantal Nederlandse auteurs ontdekt en redactioneel begeleid: o.a. Harry Mulisch, Margriet de Moor, Anna Enquist, Marcel Möring en Cees Nooteboom. Al aan het eind van de jaren tachtig (ruim voor het Nederlandse Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse 1993) slaagde Buchwald erin de Duitse aandacht te vestigen op de Nederlandse literatuur, die in de volgende jaren in Duitsland en daarbuiten een grote bekendheid verwierf. Binnen de Duitse uitgeverswereld heeft niemand zich zo intensief, langdurig en onbaatzuchtig ingezet voor de Nederlandse literatuur.

Ook na zijn verhuizing naar Nederland is Buchwald zich blijven inzetten voor de Nederlandse literatuur in Duitsland – met name als moderator en interviewer. En als mede-uitgever bij uitgeverij Cossee heeft Buchwald zich uiteraard ook sterk gemaakt voor de Duitse literatuur in Nederland – als uitgever van o.a. Bernhard Schlink, Marcel Beyer, Hans Magnus Enzensberger en Silke Scheuermann.

Door zijn kennis van en liefde voor zowel de Nederlandse als de Duitse literatuur en cultuur, neemt Christoph Buchwald een heel bijzondere rol in bij de culturele uitwisseling tussen Duitsland en Nederland.

dinsdag 22 maart 2011

25 maart 2011: De receptie – Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn

Met: Matthijs de Ridder, David Sneek, Peter Smink
Voordracht: Matthijs de Ridder, Samuel Vriezen, Jeroen van Rooij en Marieke Winkler.


Over Kurt Köhler

In de reeks De receptie presenteert Perdu een avond over Kurt Köhlers Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn (1933). Köhler is een van de grootste geheimtips van de Nederlandse letteren. Zijn poëtische proza bezit een grote aforistische kracht, maar is sinds de jaren ’30 van de 20e eeuw nagenoeg vergeten. Dat Köhler begon als avant-gardist, maar eindigde als SS’er heeft daar vast aan bijgedragen, maar zou een herwaardering van zijn werk niet in de weg moeten staan.

Zijn roman Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn heeft ook de hedendaagse lezer veel te bieden. Op deze avond biedt Perdu een glimp van de veelzijdigheid van Köhlers teksten, onder andere door de voordracht van zijn werk. Daarnaast wordt Köhler gelezen als Vlaming in een Vlaamse politieke context, maar ook als internationaal auteur, in het kader van de (Oost-) Europese avant-gardistische literatuur. Ook wordt een blik geworpen op de montagetechnieken in zijn werk.


Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur
Reserveren kan via via

vrijdag 11 maart 2011

18 maart 2011; De lezer - Het omgekeerde dichtersgesprek

Met o.a. Laurens Ham, Stefan Hertmans en Rozalie Hirs.

De Lezer is een reeks poëticale vraaggesprekken tussen een dichter en een geoefende lezer, met één bijzonder kenmerk: het is de dichter die de vragen stelt over zijn eigen werk en de lezer die antwoordt. Dat levert spannende, broeierige en soms ongelooflijke gesprekken op, met een totaal nieuwe insteek en een verrassend poëticaal resultaat. Nieuwe inzichten ontstaan, zowel bij het publiek als bij de dichters zelf. Grenzen worden, tot het uiterste, afgetast: tussen een dichter en zijn werk, tussen lezer en dichter, tussen lezer en gedicht.

De Lezer biedt een wonderlijke interviewformule waarin geen dichtersgesprek hetzelfde is.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren voor dit poëticale vraaggesprek met een totaal nieuwe insteek en een verrassend poëticaal resultaat, waarbij u en passant nog het ontstaan van nieuwe inzichten zult meemaken, om over de tot de tot het uiterste afgetast grenzen maar te zwijgen... reserveren kan via het niet zo spannende en aanmerkelijk minder broeierige webformulier van de Stichting Perdu. Raak daarvoor uw tenen aan.

zondag 6 maart 2011

11 maart 2011: Een avond vol grotesken

Met: Bernhard Christiansen, Lies Van Gasse, Micha Hamel en Liesbeth Lagemaat.

De wereld is vreemd, niet te vertrouwen en steeds in verandering. Deze zienswijze is misschien wel de enige karakterisering waaronder het fenomeen van de groteske kan worden gevat. Baudelaire dichtte het groteske een primitieve en creatieve kracht toe, Bakthin zag in de groteske de ontwrichtende werking van de volkse lach en Rodenko was van mening dat de grotesken van Van Ostaijens behoorden tot zijn betere werk en een zeldzaam voorbeeld van vernieuwing vormden in het gezapige poëzielandschap van die tijd. Wat is de groteske? Is het een genre? Of een poëtische uiting van een grotesk gevoel? En wat is dan een grotesk gevoel? Hoe ziet een moderne groteske eruit?

Bernhard Christiansen, Lies Van Gasse, Micha Hamel en Liesbeth Lagemaat gaan de confrontatie aan en geven ieder op eigen wijze in woord, in beeld of in muziek invulling aan Een avond vol grotesken.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren kan via het formulier op de website van Perdu.