dinsdag 29 oktober 2013

1 november 2013: Twee dichters: Anneke Brassinga en Peter van Lier

Met: Anneke Brassinga en Peter van Lier

Twee stemmen, twee oeuvres, twee ritmes, en ruim de tijd om tot klinken te komen. Dat zijn de ingrediënten van een nieuwe serie voordrachten die Perdu in de komende jaren zal organiseren. Het uitgangspunt is simpel: we nodigen twee dichters uit die we graag eens wat langer aan het woord laten dan normaal is bij Nederlandse poëzieavondjes. Niet na twee en een half gedicht onrustig moeten worden en hup naar het volgende item, maar een langdurige onderdompeling in de stroom van het werk van één dichter. En dan, na een pauze, nog eens. Na afloop van de voordrachten is er ruimte voor een nagesprek tussen de dichters en met het publiek.

Voor deze eerste editie hebben we Anneke Brassinga en Peter van Lier uitgenodigd. Twee lyrici, meesters in kortere vormen, maar met een zeer verschillend karakter. Tegenover Brassinga’s weerbarstig stromende poëzie, gemaakt met een oor voor de rijke muzikaliteit van Nederlandse woorden, staan de minutieuze volzinnen en scherpe aandacht voor de eenvoudigste woordjes van Van Lier, waarmee hij alledaagse bewegingen van mens en dier in taal en leven opspoort.

Anneke Brassinga is dichter, prozaïst, essayist en vertaler. In 2010 verscheen haar laatste bundel Ontij, een verzameling poëzie waarmee Brassinga ‘je virtuoos op het verkeerde been [weet] te zetten’, aldus Janita Monna in Trouw.

Peter van Lier is dichter, prozaïst en essayist. Zijn meest recente bundel, Hoor, verscheen in 2011 bij uitgeverij Van Oorschot. Samen met beeldend kunstenaar Machteld van Buren maakte hij enkele bundels beeldgedichten, onder meer Wisseling van de wacht (2011).

Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open  20:00 uur

Reserveren kan hier

vrijdag 18 oktober 2013

25 oktober 2013: Dick Raaijmakers en De kunst van het machine lezen - revisited

Met Arjen Mulder, Mina Etemad, Dante Boon, Sytske van der Ster, Rutger Emmelkamp, Rune Peitersen, Daniël Rovers en Elma van Haren

Voortzetting van de Raaijmakers-reeks. In 2012 organiseerde Perdu in samenwerking met tijdschrift Terras een avond over ‘De kunst van het machine lezen’, een essay van Dick Raaijmakers dat in 1978 in Raster#6 werd gepubliceerd.

Deze avond borduurt hierop voort, maar richt zich vooral op het werk van Raaijmakers als bron van inspiratie voor de huidige generatie kunstenaars, dichters en academici. Welke perspectieven biedt het veelzijdige, eigenzinnige werk van Dick Raaijmakers (1930-2013), theoreticus en pionier op het gebied van elektronische muziek? Op deze als multidisciplinair spektakel opgezette avond gaan dichters, kunstenaars en academici in dialoog met het werk van Raaijmakers. De uiteenlopende bijdrages, variërend van gedichten en beeldend werk tot interactieve essays en performances, spelen met de mogelijkheden van hun eigen genre en ontmoeten elkaar op het snijvlak van kunst, muziek, literatuur en filosofie.

Arjen Mulder is bioloog en essayist. Hij is de samensteller (met Joke Brouwer en V2_Instituut voor de Instabiele Media in Rotterdam ) van de in 2008 verschenen monografie over Dick Raaijmakers.

Dante Boon
is pianist en componist. Hij is verbonden aan de internationale componistengroep Wandelweiser die het werk van John Cage centraal stelt. Hij heeft vele uitvoeringen van wereldpremières op zijn naam staan.

Sytkse van der Ster
is actrice en zangeres. Ze was in talloze televisieseries te zien en is oprichtster van de muziektheatergroep De meisjes Loos.

Elma van Haren is dichteres. Recente publicaties zijn Flitsleemte (2009) en Zacht gat in broekzak (2005). Sinds de dichtbundel De wiedeweerga (1998) schrijft ze ook voor kinderen. Ze ontving in 1988 de C. Buddingh'-prijs  voor haar debuut De reis naar het welkom geheten en in 1997 de Jan Campertprijs voor de bundel Grondstewardess.

Mina Etemad is letterkundige met bijzondere belangstelling voor het posthumanisme. Ze studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam.

Rutger Emmelkamp is kunstenaar, docent en tentoonstellingsmaker. Zijn beeldend werk biedt ontmoetingen met ogenschijnlijk ingetogen maar in wezen eigenzinnige en onberekenbare objecten die hun eigen bestaan lijken te onderzoeken.

Rune Peitersen is beeldend kunstenaar. Door middel van fotografie, video en een Mobile Eye camera – een wetenschappelijke camera die de bewegingen van het oog registreert – onderzoekt Rune Peitersen de filosofie van het zien en de psychologie van het kijken. www.runepeitersen.com

Daniël Rovers
is schrijver van de romans Elf en Walter en de essaybundels Bunzing en De figuur in het tapijt. Met Iannis Goerlandt vertaalde hij David Foster Wallaces postume roman De bleke koning. www.danielrovers.nl

Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur

Reserveren kan hier

18 oktober 2013: Wandelen als esthetische praktijk

Met Wouter van Buuren, Liesbeth van Nes, Jacob Voorthuis e.a.

‘J’écris pour me parcourir’,  schreef Henri Michaux. Schrijven als wandeling door een landschap of het lezen als wandeling door een tekst: de verbanden tussen lopen en schrijven, lezen en denken worden in talloze teksten zichtbaar. En ook vanuit de filosofie is veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De vraag is of en hoe wandelen als esthetische praktijk kan worden gezien. Wanneer er sprake is van menselijke beweging door een bepaalde ruimte, dan hebben we het over zich bewegen, een taalkundig reflexief werkwoord voor een potentieel reflexieve handeling.
Gustave Caillebotte - Rue de Paris, temps de pluie

Maar in hoeverre fungeert wandelen niet alleen als reflexief proces, maar ook als creatief proces? Welke nieuwe perspectieven openen zich wanneer men door de stad of de natuur wandelt? Wat zijn de filosofische grondslagen van waarneming die tijdens het wandelen worden beleefd? En hoe vertaalt zich dat in de kunst?

Liesbeth van Nes werkt als literair vertaalster. Onlangs vertaalde ze Marcher; Une philosophie van Frédéric Gros, in het Nederlands verschenen onder de titel Wandelen; Een filosofische gids. Haar eerste vertaling, een roman van Alfred Jarry, werd in 1994 door Perdu uitgegeven.

Wouter van Buuren is fotograaf en natuurkundige. Na zijn studie aan De Vrije Academie in Den Haag en het Amsterdams Centrum voor Fotografie exposeerde hij in verschillende (groeps)tentoonstellingen in heel Nederland. Zijn werk was ook te zien in New York en Miami. In zijn serie total landscapes gaat hij op zoek naar continuïteit en verandering bij het lopen door een landschap.  Zijn foto’s laten een perspectief zien dat zich aan het oog van de gewone kijker onttrekt.

Jacob Voorthuis is als universitair docent verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij architectuurtheorie en filosofie doceert. In zijn onderzoek richt hij zich voornamelijk op gebruiksrelaties- het lichaam in relatie tot zijn omgeving, maar ook de relatie tussen het bruikbare en het poëtische.


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang  20:30 uur; deur open 20:00 uur
Reserveren kan hier

vrijdag 4 oktober 2013

11 oktober 2013: 'Rijndorst'- presentatie DW B 2013, nr. 4, i.s.m. Perdu

Met: Lucas Hüsgen, Atte Jongstra, Jan van Mersbergen, Maud Vanhauwaert, Ben Zwaal en Miek Zwamborn

De Rijn: de levensader van imperialistisch Europa, de ‘trotse edele stroom’ die, in de woorden van Victor Hugo, ‘de gehele Europese geschiedenis weerspiegelde’. De rivier, die zich in Nederland eindeloos vertakt, heeft als eeuwenoude bron van inspiratie een mythische status in kunst en cultuur. Hoe kwamen de mythologieën over deze machtige rivier tot stand en wat zijn ze nog waard in een snel veranderend, eenentwintigste-eeuws Europa? Het nieuwste nummer van DW B, ‘Rijndorst’, bevraagt de mythe en blaast haar nieuwe levens in.

Tijdens deze avond wordt ‘Rijndorst’ gepresenteerd met voordrachten uit het nummer en nieuw werk. De avond wordt ingeleid door samensteller Bas Groes. Atte Jongstra is Rijnbuikspreker, Jan van Mersbergen zinkt de uiterwaarden in, Ben Zwaal laat de rivier spreken, Miek Zwamborn spit in een Rijn-herbarium, Lucas Hüsgen vertaalt werk van Stan Lafleur en onderzoekt trefpunten van mens en water, Maud Vanhauwaert maakt speciaal voor deze avond nieuw Rijnwerk.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door deBuren.


beeld: Miek Zwamborn

Bas Groes werkt als docent moderne Engelse literatuur aan de University of Roehampton te Londen. Hij schrijft sinds 1998 voor DW B en publiceerde een boek over globalisering en literatuur, McLiteratuur (Lemniscaat, 2004). Hij leidt 'The Memory Network', een onderzoeksproject dat (mens)wetenschappers en schrijvers bij elkaar brengt om nieuwe perspectieven op het geheugen in de 21ste eeuw te genereren. Onlangs verscheen de tweede editie van Ian McEwan: Contemporary Critical Perspectives (Bloomsbury Academic, 2013).

Atte Jongstra (1956) is schrijver, dichter en essayist. Bekende titels uit zijn oeuvre zijn Groente (roman, 1991), De tegenhanger (roman, 2003), Klinkende ikken (Privé-domein nr. 266, 2008), De heldeninspecteur (roman, 2010) en Kristalman. Multatuli-oefeningen (2012). Jongstra is vast medewerker van NRC Handelsblad, kernredacteur van DW B en momenteel gastcurator bij Rijksmuseum Twenthe te Enschede.

Jan van Mersbergen (1971) schreef zes romans, waarvan Naar de overkant van de nacht (2011) de meest recente is. Hij publiceerde verhalen in diverse tijdschriften en schrijft columns en artikelen voor kranten en weekbladen. Zijn werk is vertaald in het Duits, Frans en Engels. In 2011 won hij de BNG Nieuwe Literatuurprijs.

Maud Vanhauwaert (1984) volgde de opleidingen Woordkunst en Taal- en Letterkunde en de master Meertalige Professionele Communicatie in Antwerpen. Ze won al verschillende Poetry Slam-prijzen en in 2011 verscheen haar goed ontvangen debuutbundel Ik ben mogelijk bij uitgeverij Querido. ‘Een rijke, intense bundel’, aldus de Volkskrant.

B(en) Zwaal (1944) is dichter, theatermaker en regisseur. Hij was langdurig werkzaam bij bewegingstheater Bewth en debuteerde in 1984 met de bundel fiere miniature. Zwaal schrijft veel over het water, zo ook in zijn dit jaar verschenen bundel oever drinkt oever.

Miek Zwamborn (1974) verbindt beeld aan taal en visa versa. Landschap en geschiedenis spelen een belangrijke rol. Ze is redacteur van tijdschrift Terras en geeft les aan de Rietveld Academie. Dit jaar verscheen De duimsprong, een zoektocht door Europa in een combinatie van fictie en non-fictie.

Lucas Hüsgen (1960) is schrijver, dichter en vertaler. Hij schreef onder meer Deze rouwmoedige schoonheid (poëzie, 2005), Wat een romantische droom (essays, 2007), Plooierijen van geschik (roman, 2007) en De windbel (roman, 2012). Zijn essaybundel Nazi te Venlo (2011) werd bekroond met de J. Greshoff.


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur
Reserveren kan hier.