dinsdag 30 juni 2009

Verloren Podcast, afl. 2: Rudi Visker over de authentieke ander

http://www.versspreken.nl/verlorenpodcast/verlorenpodcast2rudivisker.mp3Aflevering 2 van de Perdu's Verloren Podcast is online, en gratis te downloaden. In de Verloren Podcast staat steeds een opname centraal van een performance of een lezing uit de Avondenprogrammering van Perdu. Deze keer: de lezing van Rudi Visker uit het programma "De Authentieke Ander", dat op 6 maart 2009 in Perdu plaatsvond.

Visker is filosoof en als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bij Boom/Sun verschenen zijn boeken Lof der zichtbaarheid en Vreemd gaan en vreemd blijven.

Zijn lezing is rijk, rethorisch sterk en uiterst actueel. Je kunt hem downloaden en/of beluisteren hier of via iTunes.

De foto bij dit bericht is van Roeland Fossen. Meer lezen over Visker in relatie tot het onderwerp kan hier. Laat hieronder weten wat je van de lezing vond.

dinsdag 23 juni 2009

Vrijdag 26 juni 2009: Het definitieve eindfeest

Met o.m.: David Sneek, Martin van der Galiën, Rozalie Hirs, Hilde Meeus, K. Michel (o.v.), Matthijs Ponte, Geert S. Simonis, Hedde Zijstra, Miek Zwamborn (live vanuit Zwitserland) e.a.

Muziek: Trio C tot de derde

de•fi•ni•tie de; v -s beschrijving van wat iets is: per ~uit de aard der zaak, vanzelfsprekend

Ook zo genoeg van alle vragen? Wat is literatuur, wat is poëzie, wat is engagement, wat is een eind, wat is een feest, wat is Perdu, wat is een definitie?

Perdu maakt een eind aan alle onzekerheid, met Het definitieve eindfeest. Een avond waarop we alles definiëren, van concreet tot abstract, van grof tot subtiel, van het grootste tot het kleinste, van het allerbelangrijkste tot het meest futiele. U kunt de zomer in zonder vragen. U kunt heerlijk uitrusten tot het volgende Perdu-seizoen. En in september beginnen we gewoon weer opnieuw, met alles te herdefiniëren en alles te bevragen. Tot die tijd: leef in zekerheid!

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur.
Reserveren is mogelijk via het formulier op de Perdu-website

dinsdag 16 juni 2009

Vrijdag 19 juni 2009: Documentaire poëzie

Met: Bart de Block, Ingrid van der Voort en Samuel Vriezen


Randall Tobias, global coordinator for AIDS, is a Republican.
After two years, only 2% of the $18 billion allotted to fight AIDS has been spent. One-third of it, by law, must be used for "abstinence education." Much of the rest will be spent on drugs. Tobias decides whether the Administration will purchase generic drugs or name-brand drugs, which are three to five times as expensive. Tobias is the former CEO of the pharmaceutical corporation Eli Lilly, which has donated at least $1.5 million to Republicans since 2000.
(Eliot Weinberger, uit: Republicans: A Prose Poem)

Bovenstaande tekst is geen nieuwsbericht, maar een fragment uit het gedicht Republicans: a Prose Poem, een hilarische opsomming van Republikeinse activiteiten en denkbeelden in de nasleep van de aanval op Irak. Het gedicht is een mooi voorbeeld van documentaire poëzie: poëzie die zich expliciet presenteert als een vorm van documentatie en zich situeert te midden van feiten, gebeurtenissen en situaties.

Op 19 juni staat in Perdu de spanning die het gebruik van documentaire vormen oproept centraal: de dichter lijkt ermee zowel een verhouding te zoeken tot de objectieve wereld en de wijze waarop die gemediatiseerd tot ons komt, als dat hij of zij die verhouding zelf documenteert. Documentaire vormen – nieuwsberichten, wetsteksten, rapporten – worden, door hun incorporatie in poëzie, getransformeerd en met nieuwe betekenissen opgeladen. Het resultaat is geëngageerde, conceptueel vaak scherpe poëzie.

Behalve aandacht voor het werk van Eliot Weinberger zal er aandacht zijn voor het werk van Juliana Spahr. Ook haar werk wordt gekenmerkt door de hierboven beschreven spanning in het gebruik van documentaire vormen. Ze reflecteerde op de oorlog in Irak (in This Connection of Everyone With Lungs), onderzocht de politieke status van Hawaii (in Fuck you – Aloha – I love you) en schreef met witness een serie gedichten over AIDS.

Het laatste gedicht werd door Bart de Block in het Nederlands vertaald en verscheen in het onlangs opgerichte tijdschrift Kluger Hans. Bart de Block zal, onder verwijzing naar Lyn Hejinian en Gertrude Stein, de poëzie en poëtica van Spahr duiden, met aandacht voor de rol en betekenis van het documentaire hierin. Ook zal hij kort ingaan op het gebruik van documentaire vormen en technieken bij andere hedendaagse Amerikaanse dichters. Samuel Vriezen zal inzicht verschaffen in de beweegredenen van het gebruik van documentaire vormen bij een groot aantal andere Amerikaanse dichters, onder wie Leslie Scalapino, Susan Howe en Ron Silliman.


Aanvang: 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur.

Reserveren kan via het formulier op de Perduwebsite

dinsdag 9 juni 2009

Vrijdag 12 juni 2009: Ziekte als metafoor

Met: Arko Oderwald, Karin Spaink (o.v.), Gerard Steen, Oliver Oat and his Magnificent Moving Orchestra

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ. RESERVEREN VOOR DEZE AVOND WORDT AANBEVOLEN

De geëngageerde schrijfster en essayiste Susan Sontag (1933-2004) wordt wereldwijd geroemd om haar beschouwende, kritische essays. Met Illness as metaphor (1978) presenteerde ze een vernieuwende benadering van het menselijk lichaam, waarin ziekte als metafoor wordt voorgesteld. Medische diagnoses zoals tuberculose, kanker en AIDS worden overschaduwd door hardnekkige mythen over oorzaken, eigenschappen en gevolgen van de ziekte. Sontag toonde dit doeltreffend aan met fragmenten uit het werk van onder anderen Tolstoi, Baudelaire en Victor Hugo:


"Het kloosterleven, zoals dat in Spanje bestond en nog steeds in Tibet bestaat, is voor de samenleving een soort tuberculose. Het snijdt het leven af. Heel simpel gezegd: het ontvolkt. Het is eenzame opsluiting, castratie. In Europa was het een plaag."
(Les Misérables, Victor Hugo)

In het verlengde van Sontags denkbeelden over ziekte, beeldvorming en literatuur verzorgt Medisch Centrum Perdu een bijzonder avondprogramma. Arko Oderwald is werkzaam bij de afdeling Metamedica van het VUmc en universitair hoofddocent Filosofie en Medische ethiek. Vanuit deze achtergrond zal hij Sontags visie kort toelichten en van commentaar voorzien, want de inhoud van Illness as metaphor leent zich nog altijd – ook ruim dertig jaar na publicatie – voor discussie.

Een ander geluid komt bijvoorbeeld uit de richting van schijfster, columniste, activiste, essayiste en feministe Karin Spaink. Het autobiografische Het strafbare lichaam. De orenmaffia, kwakdenken en het placebo-effect (1992) is een afrekening met de metaforische benadering van ziekte en invaliditeit. Spaink zal deze stellingname in een lezing verder toelichten. Om het literaire aspect van de metafoor niet uit het oog te verliezen, wordt er ook vanuit literair-kritische hoek op het thema gereflecteerd.

De artistieke omlijsting van de avond is in handen van Oliver Oat and his Magnificent Moving Orchestra. Gewapend met blaasorgel, ukelele en percussie geven zij een unieke, cabareteske visie op het onderwerp van de avond.

Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur

Voor een reservering klopt u hier aan bij de website van Perdu.

dinsdag 2 juni 2009

Vrijdag 5 juni 2009: Liefde en afstand

Met: J.Z. Herrenberg, Dominiek Hoens, Jelle Koopmans

“L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas”, zo luidt de beroemde uitspraak van psychoanalyticus Jacques Lacan. Op 5 juni wil Perdu ruimte bieden voor het bespreken van de afstand die de bovenstaande paradox veronderstelt. Lacan noemt de liefde twaalf jaar later in zijn seminarie Encore “ce qui supplée au rapport sexuel” – de relatie die hij eerder met de kwalificatie 'non-existent' had geproblematiseerd.

De Gentse filosoof Dominiek Hoens promoveert op de behandeling van liefde bij Lacan en Badiou. Alain Badiou formuleerde in twee stukken (Qu'est-ce que l'amour en La scène du Deux) een wijsgerige reconstructie van de liefde die zich enerzijds afzet tegen drie door hem geïdentificeerde schema's en tegelijkertijd voortborduurt op een daarvan, het lacaniaanse: “Liefde is geen emotionele toestand, ze is niet te herleiden tot bepaalde evolutionaire mechanismen en evenmin een effect van socio-culturele wetten of wetmatigheden. Liefde is militant denken: geen conceptuele analyse en geen uitgezuiverde logische analyse maar een denken dat wezenlijk anti-filosofisch is omdat het het verondersteld beschikbare weten uitdaagt en ter discussie stelt”, schrijft Hoens over Badious liefdesfilosofie in het artikel Love Will Tear Us Apart, gepubliceerd in Yang 1.2004. Liefde vertegenwoordigt voor Badiou een moment van waarheid. Dominiek Hoens zal verslag doen van zijn onderzoek, waarin hij onder meer in zal gaan op de scheiding tussen waarheid en weten die aan een dergelijke positie ten grondslag ligt.

Na deze theoretische fundering zal er aandacht zijn voor de plaats die de afstand in een liefdesverhouding inneemt in de literatuur. Onmiskenbaar hierbij is de bron van subversiviteit die deze afstand vormt in de hoofse lyriek. Ter afsluiting zal J.Z. Herrenberg zijn hartverscheurende verhaal Love Is Here voorlezen, dat later in de maand wordt gepubliceerd in het tijdschrift DWB.

Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur. Reserveren: klik hier