zondag 24 maart 2013

29 maart 2013: De receptie: Bernke Klein-Zandvoort

Uitzicht is een afstand die zich omkeert.

‘De receptie’ is een programmaserie van Perdu waarin een onlangs verschenen bundel onder de loep wordt genomen door mensen uit een andere discipline dan de dichter zelf.

Op 30 januari debuteerde Bernke Klein-Zandvoort bij Uitgeverij Querido met haar dichtbundel Uitzicht is een afstand die zich omkeert. Perdu organiseert een aflevering uit De receptie over haar werk. Klein-Zandvoorts gedichten hebben geen titels maar hieronder alvast een voorproef. Wees welkom!


over de steile heuvels vlokken schapen
een colonne koeien probeert een wolk voor te blijven
die zijn reusachtige schaduw op het gras achter zich aan trekt
over een slobberweggetje klim ik, een emmer
in zichzelf klotsend water, de heuvel op

het land afduwend zoals vanuit een vliegtuig
de wereld langs een diagonaal wegdrupt
een slinkend stuk grond waarop mijn schaduwen elke dag
kruispunten maken waar ik sta

tegen alle gele bloemen zeg ik dat het boterbloemen zijn
omdat ze groeiden langs de sloot en al het goede in mijn hoofd
door slootkanten wordt omrand
een linie bosrand in de verte gaat met mijn stappen op en neer

als ik op de schuine zijde sta
dan ligt ergens in de aarde een loodrechte hoek

vier hoeken maken een panorama van 360 graden
korrelig zicht en kolkende aarde
waarboven de koeien van Pythagoras vooruit sloffen
en een wolk, die reist over land
met z'n schaduw een aanraking simuleren kanEntree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur.

Reserveren kan hier.

vrijdag 15 maart 2013

22 maart 2013: De literaire subsidieloterij

Gesprek onder leiding van Xandra Schutte.

De literaire subsidieloterij gaat over de ateliersfunctie van literaire tijdschriften in tijden van economische valorisatie; een discussie met diverse literaire tijdschriften.

Onlangs werd bekend dat het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds € 100.000,- subsidie toekent aan vier literaire tijdschriften, waarbij de toekenningcommissie de inzet van nieuwe media en publieksbereik als speerpunten voor de beoordeling van de aanvragen formuleerde.

Hollands Maandblad, Terras, Das Magazin en Liter dragen verschillende doelstellingen en literaire visies uit. Zo formuleert het Hollands Maandblad de ‘cultivering van de helderheid van het woord’ als doelstelling, terwijl Liter juist ruimte wil bieden ‘aan het onzegbare.’ Das Magazin afficheert zich als ‘meerkoppig literair monster’ dat zich vooral richt op het bereik van een groot publiek. Het tweemaandelijkse grootschalig opgezette Literaturfest is ‘een feestelijke ode aan de literatuur: gasten praten over boeken niet gehinderd door enige kennis van zaken’. Terras wil niet alleen een podium bieden aan vernieuwende literatuur in binnen- en buitenland, maar biedt door zijn internationale oriëntatie ook ruimte aan literaire vertalers.

Met oog op het recent verschenen essay ‘Het atelier waar de inkt nog nat is’ van Christiaan Weijts vragen wij ons af in hoeverre deze geldinjectie - van structurele subsidiëring is immers geen sprake - de ateliersfunctie veiligstelt en de poëzie ten goede komt. Er zijn echter ook tijdschriften die, bewust of noodgedwongen, een andere weg bewandelen. Perdu nodigt ook hen uit voor een inhoudelijke discussie.

Entree: € 10,00 / € 5,00 (voor vrienden, studenten, stadspashouders)
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.

Reserveren doet u hier.

maandag 11 maart 2013

15 maart 2013: Experimentele poëzie uit Argentinië en Chili. In vertaling bij Perdu.

Met: Met: Piet Devos, Bodil Kok.

In de reeks contemporaine poëtica’s verleggen we onze aandacht naar de experimentele poëzie uit Argentinië en Chili. Waar richt het poëticaal denken zich op? Welke tradities en archieven verhouden dichters zich toe? Welke uitgangspunten en procedures spelen een rol?

De avond opent met Piet Devos’ enscenering van het hoogtepunt én de val van de avant-gardepoëzie in de jaren ‘30 middels het werk van de Chileense dichter Vicente Huidobro. Ten overstaan van een desintegrerende moderne wereld vol ongekende mogelijkheden lijken de avant-gardistische procedés niet langer te voldoen en maakt Huidobro in de bundel Hogevalk. Of de reis aan de parachute (1931) de weg vrij voor een nieuwe taal, betoogt Piet Devos met een lezing en voordracht van zijn vertalingen.

Vervolgens maken we een sprong in de tijd om te zien hoe het er voor staat met het project van de taalvernieuwing. Bodil Kok spreekt van antropologische poëzie of een vorm van cognitive mapping wanneer zij ingaat op het werk van dichters Martín Gambarotta (Arg), Yanko Gonzàlez (Chl), Juan Desiderio (Arg) en Sergio Raimondi (Arg). Poëzie die een veelheid aan uiteenlopende stemmen uit verschillende sociale groepen presenteert zonder betekenis aan te reiken. Poëzie die poëtische strategieën als parataxis en meerstemmigheid hanteert om weg te komen van het idee van een lyrisch ik dat de wereld zou kunnen overzien. Naast een lezing draagt Bodil Kok voor uit de vertalingen die zij maakte.

De meerstemmigheid en het pluriforme karakter gaat ook op voor de schrijverspraktijk zelf. In Chili is er bijvoorbeeld het Foro de Escritores dat ‘niets anders is dan plaats en tijd voor dichters om werk uit te proberen, aan elkaar te laten zien. Open toegankelijk en divers, omdat we geen programmatisch uitgangspunt hebben’, lichtte dichter Martínez Gómez in een interview al eens toe.

In Argentinië in de tijden van grote economische crisis (jaren ’90) en ineenstorting van het financiële systeem (begin jaren 2000), een periode waarin velen hun banen verloren, kent de poëzie een weergaloze bloei. Het schrijven gaat samen met het zoeken naar alternatieve vormen van samenwerken/leven om in het dagelijks bestaan te voorzien. Er ontstaan vele nieuwe poëziecentra en galerieën, onafhankelijke tijdschriften, kleine uitgevers en sociale netwerken rondom uiteenlopende literaire projecten; een vitale, multidisciplinaire en communale praktijk die op vele plaatsen opduikt. Via videobijdragen en een derde lezing zullen een aantal van deze initiatieven en een selectie van asemische en visuele poëzie -van bijvoorbeeld Anamaría Briede (Chl), Luna Montenegro (Chl/Uk), Rosa Gravino (Arg) of de poëzie en kunst van bijvoorbeeld Fernanda Laguna of Marina Mariasch (beiden Arg)- gepresenteerd worden.

Entree: € 10,00 / € 5,00 (voor vrienden, studenten, stadspashouders)
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.

Reserveren kan hier.

vrijdag 1 maart 2013

8 maart 2013: Bezette stad #1: Stad, kunst en politiek

Met: Elma van Haren, Lucas Hüsgen, Merijn Oudenampsen, Mathijs Gomperts.

Openingsavond in de reeks ‘Bezette stad’, een doorlopend onderzoek naar de betekenis van stad, politiek en kunst in Amsterdam en verre omstreken.

De stad is bezet! Door soldaten, hoeren, auto’s, affiches, uithangborden en het ‘Grote Zirkus van de H. Geest’. Van Ostaijens beroemde experiment illustreert dat de stad geen neutrale ruimte is, maar op vele manieren wordt ingenomen. Hoe actueel dit thema een krappe eeuw later nog is, blijkt wanneer we naar de stad om ons heen kijken. Monumenten veranderen in winkelcentra en mensen worden geëncapsuleerd in buitenwijken of banlieus. City marketing moet de stad verkoopbaar maken en onze leefomgeving, de kunsten, wij zelf, maken onlosmakelijk deel uit van een neoliberale economische logica.

Perdu organiseert in 2013 een reeks avonden rondom het thema ‘Bezette stad’. Interdisciplinaire programma’s waarin we onderzoek doen naar de bezette stad, bezetting van de stad en de rol die kunst, literatuur en in het bijzonder de poëzie hierin spelen. We stellen vragen vanuit de filosofie, architectuur, politiek, culturele kritiek en voor elk programma gaat een dichter de bezette stad in om deze te thematiseren, deconstrueren en herdefiniëren in zijn poëzie. Daarnaast zijn er discussies, lezingen en voordrachten.

Tijdens Bezette stad #1 verkennen we het terrein en vragen we ons af hoe kunst in de stad en de stad als museum functioneren. Socioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen zet uiteen waarom de stad Amsterdam niet zo vrij en tolerant is als haar zelfbeeld wel wil doen geloven. Dichter Elma van Haren gaat op pad naar het nieuwe Stedelijk Museum, de witte ‘badkuip’, die sinds kort het museumplein bezet. Dichter, vertaler en essayist Lucas Hüsgen reflecteert op de stad als museum. En hoe de stad een museum ontzet horen we van Mathijs Gomperts in zijn lezing over het Artchive for the Future van kunstenaar Jacobus Kloppenburg.

Entree 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders.
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.

Reserveren via deze link.