maandag 28 februari 2011

5 maart 2011: Rumored Place

Poëzie van Rob Halpern
Met: Rob Halpern, Samuel Vriezen, Frank Keizer

De poëzie van Rob Halpern is lyrisch, fel politiek en vol fysieke passie. Ze bevat echo's van George Oppen en Charles Baudelaire, maar draagt evengoed sporen van het werk van Walter Benjamin. Halpern legt in zijn poëzie een eigen ritme op aan de wereld, dat erop gericht is de condities die haar mogelijk maken en voeden ongedaan te maken. Dat levert nietsontziende, vaak aangrijpende gedichten op, die de grenzen van de lyriek aftasten.

Rob Halpern is auteur van de bundels Rumored place (Krupskaya, 2004) en Disaster Suites (Palm Press, 2009). Samen met Taylor Brady schreef hij Snow Sensitive Skin (Atticus / Finch 2007). De bundel Music for Porn is in voorbereiding. Hij woont en werkt in San Francisco en is actief betrokken bij het Nonsite Collective.

Tijdens zijn eerste bezoek aan Nederland zal Rob Halpern voordragen op de conferentie 'Practicing Theory: Imagining, Resisting, Remembering' van de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) op woensdagavond en op zaterdagavond in Perdu, waar hij bovendien in gesprek zal gaan met Samuel Vriezen. Een introductie op zijn werk wordt verzorgd door Frank Keizer. Ook zullen zijn gedichten in vertaling klinken.

Voor meer informatie over de conferentie, die vrij toegankelijk is voor publiek, zie: http://www.hum.uva.nl/practicing-theory

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveringen kunnen ingetikt worden op het formulier dat tevoorschijn komt als u uw computer hier laat doorlinken naar de website van Perdu.

maandag 21 februari 2011

25 februari: Effectief weigeren

Het programma van deze avond is effectief geannuleerd. Perdu hoopt op een datum in de nabije toekomst het programma alsnog doorgang te laten vinden.


Over 'Civil Disobedience' van H. D. Thoreau


Met Astrid Lampe, Willem Schinkel en Robin Stokrom.

In 1846 bracht de Amerikaanse dichter, schrijver en essayist Henry David Thoreau een nacht in de gevangenis door. Zijn misdaad: belastingontduiking. Hij had geen belasting betaald omdat hij weigerde de staat Massachussetts te steunen, die in zijn ogen fundamenteel onrechtvaardig was wegens zijn positie inzake slavernij en medeverantwoordelijkheid voor de Amerikaans-Mexicaanse oorlog. De gevangenneming zelf duurde maar kort omdat de volgende dag een familielid het verschuldigde bedrag voldeed, maar in 1849 publiceerde Thoreau het essay "Resistance to Civil Government", beter bekend als "Civil Disobedience". Met dit essay en de stevige stellingnames over weigering van staatsonrecht kreeg Thoreau in de loop der jaren grote invloed op het politieke denken, en werd hij een belangrijk inspirator voor veel verzetsbewegingen. Het is vooral die publicatie die zijn eerdere verzet effectief maakt als kritische positie.

De kwestie van burgerlijke ongehoorzaamheid en onrechtvaardige overheid is altijd actueel gebleven. Over het eerste is in Nederland de laatste jaren discussie geweest (denk aan de Duyvendak-affaire); en er heerst nu een regering die in veler ogen moreel onaanvaardbaar is. Reden om opnieuw terug te grijpen op Thoreau's tekst en het thema dat hij erin aansnijdt.

Is heden ten dage een dergelijk verzet nodig? Is het mogelijk om in een verondersteld permissieve liberale maatschappij te weigeren mee te doen, en hoe? En op welke manier kan zo'n weigering überhaupt waarneembaar worden binnen het maatschappelijke discours, en zijn potentie als kritische daad actief ontplooien?

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via de webpagina van Perdu, alwaar een reserveringsformulier.

Wat is er?

Het prachtige 'Wat is er?', dat Han van der Vegt schreef voor de avond 'Er is in Perdu' (en voor Hans Kloos) staat momenteel online op De Contrabas.

Wat is er?

Voor Hans Kloos

Voordat er de wereld was, was er niet.
Er wolkte geen stof.
Er krulde geen licht.
Er steeg door de brei van erts en bloed een luchtbel op.
Er was niets.

[meer]

woensdag 16 februari 2011

18 februari 2011: Er is in Perdu

Een avond rondom 'er'.

Met o.a. Jules Schoonman, Ilse van Rijn en Bram Graafland.

We gebruiken het woord 'er' aldoor in ons taalgebruik maar zien hem dikwijls over het hoofd. Wat kunnen we ons voorstellen bij het woord en belangrijker nog: zijn er overeenkomsten in onze verbeelding die we kunnen maken van het woord?

Perdu geeft een ode aan het woord 'er' op vier verschillende manieren. Wij vroegen aan een acteur wie er eigenlijk is. Wij vroegen aan een schrijver wat er is. Een architect legde we de vraag voor waar er is en aan een taalfilosoof waarom er is.

Vier verschillende kennismakingen met het kleine woord.
Er zal in Perdu zijn mits u er ook bent.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur. Reserveren met twee erren kan via de website van Perdu met één r. Klik op deze
R

maandag 7 februari 2011

11 februari 2011 - Paul Bogaert & de Slalom soft Live

Met: Paul Bogaert, Kristien De Proost, Ken Rumes en Jeroen van Rooij
Productie: Het Beschrijf Brussel

De gedichten uit de Slalom soft, de laatste bundel van Paul Bogaert, kunnen ook gelezen worden als één lang, dramatisch gedicht. Insinuerende vragen, vage antwoorden en ongemakkelijke gedachtewisselingen zijn ideaal materiaal voor een integrale opvoering. Een introductie, enkele stemmen, een tekstprojectie en een paar geluiden, meer is er niet nodig voor een benauwende rondleiding in duffe kantoren en een subtropisch zwemparadijs. Waarin de Westerse werkmens genadeloos en regelrecht wordt uitgekleed.

de Slalom soft werd bekroond met de Herman de Coninckprijs 2010 en genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2011.

Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.
Reserveren kan via de webstek van Perdu, u kunt hier klikken voor het reserveringsformulier.

woensdag 2 februari 2011

Denkbilder: Draaideur

Tijdens de avond 'Moderne Denkbilder' (29 oktober 2010) werden de mogelijkheden, de actualiteit en de kracht van deze complexe, kritische tekstvorm verkend. De inleiding verzorgd door Marije Koens, en de Denkbilder van Johan Herrenberg, Marc de Wilde, Sake van der Wall en Lucas Hüsgen stonden al online. Het werk 'Draaideur' van Daniël Rovers (tekst) en Lonneke de Groot (beeld) is nu ook op de website geplaatst.