woensdag 31 oktober 2012

Bernlef (1937-2012)

Gevonden door Renée in het archief van Perdu. De foto is op 15 december 1994 genomen door Roeland Fossen ter gelegenheid van de presentatie van het verzameld werk van Hans Tentije.
 
 

dinsdag 30 oktober 2012

2 november 2012: Machinekunst III: Vertaalmachines en computergestuurde choreografie

Met: Arthur Elsenaar, Hsia Yu, Nanne Nauta, Ton van 't Hof, e.a.

Op deze derde avond over machinekunst in Perdu richten wij ons andermaal op kunst die in belangrijke mate (of geheel) door machines wordt gemaakt.

Arthur Elsenaar geeft een voorstelling van zijn ARTIFACIAL art. Hierbij worden de gelaatsuitdrukking van een mens door een computer bestuurd.
Het gelaat wordt hierdoor feitelijk ontdaan van emotionele expressie waardoor een nieuwe abstracte choreografische taal voor het extern aangestuurde gelaat wordt gecreëerd. Elsenaar zal de performance Perfect Paul: On Freedom of Facial Expression op zichzelf laten uitvoeren. Eerder dit jaar won deze voorstelling de Best Speaker Award op Technarte 2012 (International Conference on Art & Technology).

 
Van de Chinese dichteres Hsia Yu brengen wij een meertalige
voordrachtvan haar bundel Pink Noise (2007). Voor deze bundel gebruikte Yu vertaalalgoritmes om Chinese gedichtenom te zetten naar het Engels.
De bundel is een kunstwerk op zich, met zijn gedichten in verschillende talen die in verschillende kleuren zijn afgedrukt op pagina's van doorzichtig plastic.


Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.
Reserven kan op de website van Perdu.

 

zaterdag 20 oktober 2012

26 oktober 2012: Voorbij de beeldende kunst : Over de scheppende kracht van de kunstbeschouwing

Met: Eugénie Brands (met werk van Eugène Brands), Evelyn Austin (met werk van Michel Foucault), Scott Joseph, Miek Zwamborn, e.a.

De enige kunstbeschouwing die bestaansrecht heeft is de kunstbeschouwing die zelf kunst wordt. Dit is het provocatieve uitgangspunt van het programma ‘Voorbij de beeldende kunst’. Er zijn door de geschiedenis heen talloze teksten geschreven waarin een (bestaand) beeldend kunstwerk wordt beschouwd. Een van de bekendste literaire voorbeelden is Homerus’ beschrijving van het schild van Achilles; we kunnen wel stellen dat het beeld van het schild door Homerus is bepaald. Wanneer wordt zo’n beschrijving een kunstwerk op zichzelf? Perdu en Kunstlicht - tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur – gaan te rade bij verschillende schrijvers, dichters en denkers om de scheppende kracht van de kunstbeschouwing bloot te leggen.

Dit avondprogramma is een samenwerking tussen Perdu en tijdschrift Kunstlicht. Het nieuwe nummer van Kunstlicht ‘Ut Pictura Poesis’ verschijnt tevens op 26 oktober.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.

Reserven kan op de website van Perdu.

zondag 14 oktober 2012

19 oktober 2012: Beeldende Kunst: Over Badiou en de oorlogsverklaring aan de futloosheid

Met: Jaïr Stranders, Jack Segbars, Marc Kregting, e.a.

Volgens de hedendaagse Franse filosoof Alain Badiou komen in goede kunstwerken eeuwige en universele waarheden aan het licht die ingaan tegen allerlei verstarde politieke, culturele en filosofische opvattingen. De kunst doorbreekt de futloosheid echter niet door dit soort staande discoursen rechtstreeks onderuit te halen, zoals bijvoorbeeld de twintigste eeuwse ideologiekritiek doet, maar door eigen, alternatieve waarheden te produceren. Juist door zijn autonomie krijgt de kunst politieke relevantie.

Badiou benadrukt aan de andere kant dat de kunst geen ivoren toren-verschijnsel is dat slechts enkele verfijnde geesten tot zich kunnen nemen. De radicale breuken die grote kunstwerken veroorzaken kunnen door iedereen ervaren worden. Hij benadrukt dit door de term ‘massakunst’ te gebruiken. Vandaar ook dat hij zijn visie op kunst, net als zijn politieke ideeën, communistisch noemt - een benaming die hem veel onbegrip en kritiek heeft opgeleverd. Door zo te laveren tussen pamflettisme en autonomie biedt het werk van Badiou wellicht een nieuwe impuls aan het debat over de rol van kunst in de hedendaagse maatschappij.

Naar aanleiding van de publicatie van het boek Alain Badiou's inesthetica: kunst, filosofie, politiek (uitgeverij Octavo), bezorgd door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel, reageren vanavond kunstenaars op de ideeën van Badiou. Hoe denken zij over kunst als een procedure om waarheid te ontdekken? Wat is de relatie met die andere waarheidsprocedure die Badiou onderscheidt, de politiek? En in hoeverre biedt Badiou’s visie op kunst een opening om huidige trends die de kunst irrelevant lijken te maken tegen gaan, zoals de vermarkting van kunst?

Aanvang 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier op de website van Perdu. Klik daarvoor hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier.   

zondag 7 oktober 2012

12 oktober 2012: Poëzie en bezwering: Over de magische kracht van woorden

Met: Maria van Daalen, Arjen Duinker, Jacqueline Borsje en Gemma Kwantes.

Deze avond zal het gaan over de betoverende macht van woorden. We nemen u mee op een caleidoscopische reis langs religieus taalgebruik, transopwekkende poëzie, vodou-rituelen en bezwerende gedichten. De avond onderzoekt de macht van woorden en in het bijzonder de macht van het poëtische woord om de mens in vervoering te brengen. Neem nu bijvoorbeeld de smaragden tafel die al honderden jaren intellectuelen vervoert en bezweert.


Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders

Reserveren kan via het webformulier op de website van Perdu. Klik daarvoor hier. Eenmaal doorgelinkt komt u op een pagina waar u nog even naar beneden moet scrollen voor het reserveringsformulier.