zondag 29 mei 2011

3 juni 2011: De radicaliteit van de lyriek

Hedendaagse dichters over de wereld

Met Geert Buelens en Astrid Lampe

Binnen de romantiek kunnen twee tradities onderscheiden worden, een conservatieve een een radicale. De conservatieve romantische lyriek richt de blik naar binnen, trekt zich terug uit de maatschappij en betreurt vanuit haar reservaat hoe de wereld zijn onverbiddelijke gang gaat. Een andere, radicale traditie daarentegen richt de blik naar buiten, de wereld in. Hierin is het gedicht geen vluchtheuvel, maar een gebeurtenis, die ingrijpt in de geschiedenis.

Perdu onderzoek met twee dichters welke sporen er, in hun eigen werk en daarbuiten, van deze radicale lyriek te vinden zijn, en hoe we haar op waarde moeten schatten.

Geert Buelens is de auteur van de poëziebundels, Het is (2002) en Verzeker u (2005). Hij is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en publiceerde met Van Ostaijen tot heden (2001) een geschiedenis van de Vlaamse poëzie. Onder de titel Oneigelijk gebruik (2009) bundelde hij verschillende essays over poëzie.

Astrid Lampe debuteerde in 1997 met de bundel Rib, die genomineerd werd voor de Buddingh'-prijs. Daarna publiceerde ze De sok weer aan (2000), De memen van Lara (2002), genomineerd voor de VSB poëzieprijs, gevolgd door Spuit je Ralkleur (2005) en Park Slope (2008). Haar laatste bundel verscheen in 2010 onder de titel Lil (zucht).

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu.

maandag 23 mei 2011

27 mei 2011: Ruimte: Grenzen

Met o.a. Gijsbert Pols, Brink Scholtz

In Travels with Herodotus heeft auteur Ryszard Kapuściński één wens: de grens kunnen oversteken. Wat voor Kapuściński in het Polen van de jaren 1950 een haast onmogelijke opgave leek, is voor ons de normaalste zaak van de wereld.

Je zou je af kunnen vragen waar voor ons laatpostmoderne westerlingen nog grenzen zijn, of die grenzen nog betekenis hebben. Toch is het al in het tweede hoofdstuk van Travels with Herodotus – waarin Kapuściński erin slaagt om een correspondentschap in India te verwerven – duidelijk dat we na het passeren van die ene, nationale grens, allerlei andere grenzen tegenkomen. Taal, gebruiken, welvaart, religie: in alles verschilt Kapuściński van de Indiërs die hij tegenkomt. Lukt het hem om de ene grens over te gaan, dan werpt zich telkens een nieuwe barrière op.

Op deze avond onderzoekt Perdu onze grenzen. Waar zijn ze? Hoe herkennen we ze? Wat of wie scheiden ze precies van elkaar? Maar vooral: wat betekenen die grenzen?

Literatuurwetenschapper, essayist en criticus Gijsbert Pols stelt de vraag hoe je kunt spreken over het fenomeen 'grens' in een tijd waarin een begrip als 'integratie' politiek gezien volkomen neutraal geworden is, hoewel het uitsluiting impliceert. Theatermaakster en auteur Brink Scholtz reflecteert op haar theaterpraktijk in Zuid Afrika.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu.

dinsdag 17 mei 2011

20 mei 2011: Overtaligheid

In samenwerking met nY, tijdschrift voor literatuur, kritiek & amusement

Met o.a. Maria van Daalen, Bas Geerts, Xavier Roelens, Bernke Klein Zandvoort en Samuel Vriezen

‘Het schrijven en ervaren van lyriek is een intense psychosomatische ervaring, die misschien alleen in de moedertaal ten volle kan plaatsvinden’, zo schrijft classicus en vertaler Piet Schrijvers. Hij verwoordt daarmee een traditionele poëtische opvatting, die tegenwoordig echter steeds meer onder druk staat. Dichters maken gebruik van een vreemde taal om de mogelijkheden van de eigen taal uit te breiden. Ze schrijven meertalige poëzie, vertalen hun eigen werk of dichten in een andere taal. Wat levert dit op?

Naar aanleiding van het jongste nummer van het Vlaamse literaire tijdschrift nY over meertaligheid, vroeg de redactie van Perdu een aantal vooraanstaande Nederlandstalige dichters om in een andere taal te gaan werken. Vanavond zullen ze die gedichten voordragen en ingaan op de vraag welke nieuwe inzichten het dichten in een andere taal heeft opgeleverd.

Deur open 20:00 uur, aanvang programma 20:30 uur.
Reserveren kan via het webformulier op de site van Perdu.

donderdag 12 mei 2011

VVD roept op tot 'cultuurloterij'

Perdu reageert

Vandaag brachten verscheidene kranten en de radio (min. 50 e.v.) het nieuws van een nieuw voorstel van de VVD: om de aangekondigde 200 miljoen bezuinigingen in de cultuursector op te vangen zou er een loterij moeten komen. De VVD stelt dit binnenkort voor in de Tweede Kamer. De opbrengsten van deze loterij zou dan naar de Nederlandse culturele instellingen moeten gaan. De culturele sector ‘moet in de hoofden van de mensen ook een goed doel worden waar je geld aan kan geven,’ aldus VVD-kamerlid Bart de Liefde.

Morgen vindt bij literair centrum Perdu naar aanleiding van de aan K. Michel uitgereikte Awaterprijs 2011 het door de dichter samengestelde programma De mecenas komt - winnen en verliezen met dichters en denkers plaats. Het raamwerk van de avond wordt gevormd door een loterij: iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een lot en gedurende de hele avond worden er prijzen verloot. Aan het eind van de avond zal de ene helft van het publiek mooie prijzen hebben gewonnen en de andere helft helemaal niets. Tussen de bedrijven door zal het thema worden belicht in gedichten, verhalen en beschouwingen. Bijdragen van Hans Kloos, Micha Hamel, Richtje Reinsma, Victor Schiferli, Roel Benz van den Berg en Dirk van Weelden. Tevens zal de mok die bij de Awaterprijs 2011 hoort worden overhandigd aan de winnaar. Verder muziek door Jaap Boots en beeld door Dirk Vis.

Presentatie: Erik Menkveld. Samenstelling K. Michel.


Literair Centrum PERDU vrijdag 13 mei, aanvang 20.30 uur.
Reserveren aanbevolen, via www.perdu.nl.
Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam, 020 422 05 42.

dinsdag 10 mei 2011

13 mei 2011: De Mecenas komt - winnen en verliezen met dichters en denkers

Met K. Michel, Erik Menkveld, Dirk Vis, Jaap Boots, Els Moors, Dirk van Weelden, Hans Kloos, Roel Bentz van den Berg, Victor Schiferli, Richtje Reinsma en Micha Hamel

Naar aanleiding van de Awaterpoëzieprijs 2011 organiseert Perdu een avond over het thema 'winnen & verliezen' met poëzie, verhalen en beschouwingen.

Het raamwerk van de avond wordt gevormd door een loterij. Dat wil zeggen dat iedere bezoeker bij binnenkomst een lot krijgt en dat er gedurende de hele avond prijzen worden verloot. Aan het eind van de avond zal de ene helft van het publiek mooie prijzen hebben gewonnen en de andere helft helemaal niets. Tussen de bedrijven door zal het thema worden belicht in gedichten, verhalen en beschouwingen.

Bijdragen van Hans Kloos, Micha Hamel, Richtje Reinsma, Victor Schiferli, Roel Bentz van den Berg en Dirk van Weelden. Tevens zal de mok die bij de Awaterpoëzieprijs 2011 hoort worden overhandigd aan de winnaar. Verder is er muziek van Jaap Boots en beeld van Dirk Vis.

Presentatie Erik Menkveld
Samenstelling K. Michel

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserven kan via het formulier op de website van Perdu
,

maandag 9 mei 2011

Verslag presentatie Lucas Hüsgen - Nazi te Venlo


Zaterdag 7 mei presenteerde Lucas Hüsgen zijn boek Nazi te Venlo in Perdu. Twee dagen eerder vond reeds een Belgische presentatie plaats in het Brusselse Passa Porta. Een verslag van Michiel Leen over die bijeenkomst verscheen op de website van Knack:

"De figuur van de ‘foute’ overgrootvader blijkt al langer door Hüsgens werk te dwalen. “Hüsgen is de naam van mijn moeders familie. Pas toen ik onder die naam gedebuteerd had, maakte mijn vader me attent op die oorlogsgeschiedenis,” klinkt het. En dus moest Hüsgen in heel Europa op zoek naar de schimmen uit zijn verleden, als het ware om zijn schrijversnaam te zuiveren. 'Nazi te Venlo' wordt zo Hüsgens eigen, kleine 'In Europa.'

De schrijver vertrekt op een rondreis die hem ook in Auschwitz brengt, het ‘zwarte gat in de Europese identiteit.’ De herdenkingsindustrie heeft toegeslagen, ook in Auschwitz. De plaats waar alle treinen stopten, is overgeleverd aan een curieus toerisme, heling of begrip blijft uit.' "

Lees verder op de website van Knack.

zondag 1 mei 2011

6 mei 2011: Poëzie als juridisch vacuüm: het hekeldicht anno 2011

Met: Han van der Vegt, Chrétien Breukers, Maarten Inghels en Maartje Smits

We kennen allemaal de hekeldichten van Anna Bijns en Vondel. Deze liggen vlak tegen of net over de rand van het destijds geaccepteerde maatschappelijke idioom. De poëzie bood een uitvalsbasis voor een ander soort taal, een waarbinnen een bredere mate van kritiek was toegestaan.

In de hedendaagse poëzie is het hekeldicht een curiosum geworden. En misschien is dat wel vanzelfsprekend. Want heeft een hekeldicht nog wel enige impact in onze samenleving? En breder, biedt de poëzie nog wel een alternatieve expressieruimte, of kan men sowieso al alles zeggen?

Op deze avond wagen hedendaagse dichters zich aan het genre van het hekeldicht. Verkend zal worden in hoeverre dit genre nog steeds relevante poëzie kan opleveren. Ter afsluiting zal bovendien op de actualiteit van het genre worden gereflecteerd.

Han van der Vegt (1961) is dichter, kinderboekenschrijver en vertaler. Samen met Onno Kosters werkt hij aan een Nederlandstalige bloemlezing van de poëzie van Seamus Heaney, en met Arnoud van Adrichem vertaalt hij The Age of Huts (compleat) van Ron Silliman. Zijn laatste bundel heet De zeilen van de aarde.

Chrétien Breukers (1965) is dichter, publicist en uitgever. In 2006 verscheen zijn bloemlezing 25 jaar Nederlandstalige poëzie - 1980-2005 - in 666 en een stuk of wat gedichten. In 2008 verscheen Tongebreek & Niemendal en in augustus 2009 Gysbert Japicx bezoekt het Drielandenpunt. Hij is hoofdredacteur van poëzieweblog De Contrabas.

Maarten Inghels (1988) schrijft poëzie, columns en kortverhalen voor diverse literaire tijdschriften en magazines en treedt regelmatig op met eigen werk. Hij debuteerde in 2008 met Tumult. Zijn tweede bundel, Waakzaam, verscheen in 2011 bij De Bezige Bij Antwerpen.

Maartje Smits (1986) is dichter en kunstenaar. Zij studeerde in 2009 af aan de afdeling Beeld & Taal aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam en zal in juli 2011 afstuderen aan de Master Ontwerpen aan het Sandberg Instituut in dezelfde stad.


Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het webformulier van Perdu.

Hoe select - "We kennen allemaal de hekeldichten van Anna Bijns en Vondel" - wil je je publiek hebben? Maar gelukkig, er gaat ook weer gereflecteerd worden!