maandag 27 oktober 2008

Perdu bij RadiomArt

In verband met onze avond over Vodou en Winti in de Caraïbische literatuur van aanstaande vrijdag, zijn schrijfster Maria van Daalen en Perdu-redacteur Matthijs Ponte zojuist te gast geweest bij RadiomArt. RadiomArt is een programma over kunst en cultuur bij Caribbean FM, op de Amsterdamse lokale omroep Salto. Van Daalen en Ponte werden uitgebreid geïnterviewd door Stuart Rahan.

Het gesprek, over ondermeer Trefossa en Roemer, over Vodou-priesterschap en christendom, is na te luisteren op de website van Salto FM:
- klik hier voor het eerste gedeelte (het gesprek begint na 42 minuten).
- klik hier voor het tweede gedeelte (het gesprek vervolgt meteen).

Vrijdag 31 oktober in Perdu: Vodou en Winti - over het lezen van Caraïbische literatuur

Met: Maria van Daalen, Karin Amatmoekrim en Matthijs Ponte

Een van de problemen waar de westerse lezer die zich voor het eerst verdiept in de Caraïbische literatuur op stuiten zal, is de onwetendheid over de tot dan toe allicht grotendeels onbekende culturele context waarin het werk ontstaan is. Voorbeelden van zulke onbekendheden zijn de fenomenen Vodou (op Haïti) en Winti (in Suriname). Over deze godsdiensten, beide zogenaamde ‘syncretische’ godsdiensten, bestaat in Nederland slechts weinig adequate kennis. Het door Hollywood gevoede idee dat het bij deze religies draait om zwarte magie en het steken van naalden in poppetjes lijkt wijdverbreid. Dat je deze religies hiertoe niet kunt reduceren, zal voor velen evident zijn, maar hoe we deze dan wel zouden moeten typeren zal voor even zo velen een stuk minder duidelijk zijn.

Op 31 oktober wil Perdu een aanzet geven tot het opvullen van deze lacune en daartoe ingaan op de rol die Vodou en Winti spelen in de Caraïbische literatuur. Niet alleen zal het gaan over de concrete verschijningsvorm van deze religies in verschillende literaire werken, ook zal er nagedacht worden over, bijvoorbeeld, de wijze waarop de rol van het ritueel in de religie wordt vormgegeven en wat voor sporen daarvan terug te vinden zijn in de stijl en inhoud van literaire werken. Maar ook: hoe verhouden Winti en Vodou zich tot de bekende mystieke tradities binnen het christendom, en hoe is die verhouding terug te zien in verschillende literaire werken en oeuvres? Dat deze vragen niet alleen toepasbaar zijn op werk van veelal minder bekende auteurs afkomstig uit de Caraïben, maar dat elementen van deze religies eveneens terug te vinden zijn in befaamde oeuvres als dat van Hans Faverey, zal Maria van Daalen aantonen. Zij is zelf dichteres en bovendien ingezegend Vodou-priesteres hoogste graad. Naast haar zal een aantal kenners van Winti en Vodou acte de présence geven om het licht over deze kwesties te laten schijnen.


Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur

Entree: 6/5 euro (met korting)
Voor reserveringen, klik hier.

dinsdag 21 oktober 2008

Vrijdag 24 oktober 2008 in Perdu: De Lezer

Met: Hans Groenewegen, Annemieke Gerrist, Bas Geerts en Lonneke de Groot

De Perdu-reeks De Lezer is aan haar vijfde aflevering toe. Een kleine mijlpaal, die meer belooft, want in deze wonderlijke interviewformule is nog geen dichtersgesprek hetzelfde geweest, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit in deze aflevering anders zal zijn.

De Lezer is een reeks poëticale vraaggesprekken tussen een dichter en een geoefende lezer, met één bijzonder kenmerk: het is de dichter die de vragen stelt over zijn eigen werk, De Lezer die antwoordt. Dat levert spannende, broeierige en soms ongelooflijke gesprekken op, met een totaal nieuwe insteek en een verrassend poeticaal resultaat. Nieuwe inzichten onstaan, zowel bij het publiek als bij de dichters zelf. Grenzen worden, tot het uiterste, afgetast: tussen een dichter en zijn werk, tussen lezer en dichter, tussen lezer en gedicht.

In deze aflevering ondermeer Hans Groenewegen over zijn nieuwe bundel zuurstofschuld, die op 2 oktober bij Uitgeverij Wereldbibliotheek is verschenen. Hij interviewt dichter, schilder en ontwerper Bas Geerts.
Annemieke Gerrist bespreekt haar bundel Waar is een huis met Lonneke de Groot, curator en onderzoeker op het gebied van de fotografie.

Aanvang: 20.30 uur; zaal open: 20.00 uur

maandag 13 oktober 2008

Vrijdag 17 oktober 2008: "De Vlaamse Beweging"

Met: Geert Buelens, Laurens Ham en Jeroen van Rooij

Het bestaan van Vlaanderen en Vlaamse identiteit is tegenwoordig iets vanzelfsprekends. Zelden beseffen wij in Nederland nog dat het Vlaams zijn van de Vlaming fel bevochten is. Slechts honderd jaar geleden waren bijvoorbeeld het openbaar bestuur en het hoger onderwijs in België uitsluitend in het Frans.

De Vlaamse beweging is de politieke stroming die vocht voor de emancipatie van de Vlaming in eigen land. Het politieke en het culturele zijn in de Vlaamse beweging nauw met elkaar verweven. De Vlaamse beweging gebruikte niet alleen de literatuur als spreekbuis voor haar ideeën; de literatuur was de plek waar werd uitgedacht wat het betekent om Vlaams te zijn. In de Vlaamse beweging is de literatuur politiek en de politiek literair. De beweging is zo belangrijk dat haast geen enkele Vlaamse auteur er omheen kan. Van Conscience tot Gezelle en van Claus tot Lanoye, allemaal dienden ze hun positie ten opzichte van de Vlaamse beweging te bepalen.

Perdu presenteert met ‘De Vlaamse beweging’ een avond op het brandpunt van politiek, literatuur en geschiedenis. Verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over de historische en maatschappelijke betekenis van de Vlaamse literatuur.

Geert Buelens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, zal de betekenis van de Vlaamse beweging toelichten. Daarnaast zal hij spreken over de Vlaamse beweging in poëzie uit de Eerste Wereldoorlog en over het activisme van Paul van Ostaijen.

Laurens Ham neemt het tijdschrift De Toorts onder de loep. Dit Utrechtse tijdschrift, uit de jaren 1916 - 1921 hing de grootnederlandse gedachte aan. Dat wil zeggen dat in De Toorts gestreden werd voor de eenheid van Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. In tijdschriften als De Toorts werd aan dit streven een literaire vorm gegeven.

Jeroen van Rooij leest De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus en vergelijkt ze met de Vlaamse fascistische bundel ‘Zeeland’ van collaborateur en dichter Ferdinand Vercnocke. In de ‘eeuwige bronst’ van Claus’ bundel blijkt dan ineens een opvallende politieke onderstroom aanwezig.

Aanvang: 20.30 uur; zaal open: 20.00 uur

zaterdag 4 oktober 2008

Afgelast: Vrijdag 10 oktober 2008: Voorstelling Toon Tellegen. Afgelast

Helaas kan de voorstelling 'Raafvogels' van Toon Tellegen en Albert Veenendaal op 10 oktober 2008 niet doorgaan. We hopen dit programma binnenkort opnieuw te kunnen aankondigen.

Over de voorstelling (die is afgelast):


"Jaren geleden verzon ik iemand die ik mijn vader noemde. Het was op een ochtend, heel vroeg, ik kon niet meer slapen, ik herinner het mij nog goed. Mijn vader toonde zich niet verbaasd dat hij opeens zomaar uit het niets ontstond, en verzon, op zijn beurt, mijn moeder, mijn broers en mij. Hij bedacht ook, diezelfde ochtend nog, het leven dat wij moesten leiden."
Raafvogels is een bundel vol met gedichten over een verzonnen vader. Een dikke bundel met een grote eenheid, die Tellegen vorig jaar in De week van het luisterboek in een avondvullende voorstelling integraal voorlas in het BonBontheater in Amsterdam. Hij werd daarbij begeleid door pianist Albert van Veenendaal.

Deze voorstelling, die voor 10 oktober 2008 in Perdu stond aangekondigd, is afgelast.