donderdag 12 juni 2014

zondag 15 juni 2014: Politieke lente (middagprogramma)

Met: Martín Gambarotta, Ruud Kaulingfreks, Bodil Kok, e.a.

Een middagprogramma waarin we met dichters en filosofen het fenomeen ‘politieke lente’ vanuit verschillende perspectieven onderzoeken.


Live aanwezig met voordracht en een politieke column is dichter Martín Gambarotta uit Argentinië. Hij vertrekt vanuit zijn meest recente dichtbundel Para unplan primavera (2011). Het gedenkschrift draait om een tekst waarin het dagelijks leven in tijden van traumatische politieke omwentelingen in Latijns-Amerika, door velen een ‘linkse lente’ genoemd, wordt verkend. Op het spel staat de (on)mogelijkheid van een plan voor politieke lente. De titel is daarbij tevens een wrange verwijzing naar een pakket economische maatregelen dat in 1988 in Argentinië onder de naam ‘Plan primavera’, ofwel lenteplan, met dramatische uitwerkingen werd doorgevoerd. Net zoals in eerder werk onderzoekt Gambarotta in de bundel de mogelijkheid het realisme met inzet van poëtisch taalgebruik te herdefiniëren. Bodil Kok vertaalt de poëzie van Gambarotta naar het Nederlands.

Filosoof Ruud Kaulingfreks onderzoekt de politieke lente in relatie tot pleinen ('het plein'). Hij beroept zich daarbij o.a. op het gedachtegoed van de Franse filosoof Jean Luc Nancy in wiens ogen het menselijk samenzijn al politiek is en organisatie van dat samenzijn het politieke potentieel tekort doet. Het plein kan vele doelen tegelijkertijd dienen en dat heeft pleinen (ook historisch gezien) gevaarlijk gemaakt. Niet voor niets zijn pleinen middels architectonische ingrepen steeds gekoloniseerd door de macht: kerk, paleis en beursgebouw.

Voor een massaal toegestroomde menigte in Athene najaar 2013 zette filosoof Giorgio Agamben uiteen hoe revolutionair protest in oude vorm (op bijvoorbeeld de pleinen van een stad) niet langer een antwoord is. Zoals meer filosofen, o.a. uit de autonomia beweging, pleit Agamben voor een herontdekking van leefvormen die tot een nieuwe verbeelding van politiek leven kunnen komen. De derde lezing in dit programma bij Perdu zal ingaan op de verbeelding van politiek en praxis die verschillende filosofen, politiek activisten en collectieven voorstaan.

Martín Gambarotta
(Buenos Aires, 1968) werkt als journalist en publiceerde de dichtbundels Punctum (1996), Seudo (2000), Relapso + Angola (2005) en de plaquette Para un plan primavera (2011). Gambarotta was van 1996 tot 2006 redacteur van de website poesia.com. Zijn werk is vertaald naar het Duits, Engels, Nederlands en Noors.

Ruud Kaulingfreks (1953) studeerde sociologie en filosofie te Santiago de Chile, Tilburg en Amsterdam, specaliseerde zich in esthetica en cultuurfilosofie en werkt als universitair docent organisatieontwikkeling aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij publiceerde o.a. 'Nieuwe wereldorde vraagt radicaal nieuw denken' met R. ten Bos in Burgers en barbaren (2007). Dr. Kaulingfreks is tevens buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Leicester (VK).

Bodil Kok (Amsterdam, 1982) is literatuurwetenschapper, vertaler en schrijft aan de Universität Heidelberg in Duitsland een proefschrift over hedendaagse Chileense en Argentijnse poëzie.


Aanvang 15.30 uur; deur open 15.00 uur
Entree 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier 

Maaltijd à 5 euro (uiterlijk 13/6 reserveren via perdu@perdu.nl)

Geen opmerkingen: