vrijdag 1 april 2011

8 april 2011: Tellen en wegen – K. Schippers en het spel van het kijken

Met: K. Schippers en Erik Lindner

In het oeuvre van K. Schippers lopen gedichten, foto’s, films, rekensommen, raadsels en lijstjes door elkaar heen. Bij gebrek aan beter werden bundels als Verplaatste tafels (1969) en Een vis zwemt uit zijn taalgebied (1976) ‘dichtbundels’ genoemd. Maar door het werk te incorporeren in de literatuurgeschiedenis, bestaat het gevaar dat met name het visuele, beeldende aspect van het werk maar al te makkelijk buiten beschouwing blijft. Dit oeuvre in één mediagenre te vatten, is moeilijk, zo niet onmogelijk.

Het werk van Schippers heeft in al zijn diversiteit één constante en dat is het creatieve spel met het alledaagse. Door de dingen uit het dagelijks leven op een speelse manier te bekijken en bij elkaar te brengen, ontstaat er een collage waar mee de schrijver niet alleen zijn lezer maar ook zichzelf verrast.

K. Schippers spreekt met Erik Lindner over zijn nieuwe dichtbundel Tellen en wegen, over het verpletterend gewone en over het visuele aspect in zijn werk.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur
Reserveren voor deze avond kan via het webformulier op de site van Perdu.

Geen opmerkingen: