donderdag 24 maart 2011

Christoph Buchwald Ridder in de Orde van Oranje-Nassau


Op zaterdag 19 maart is Christoph Buchwald, uitgever bij uitgeverij Cossee, door Dr. Bart Hofstede, cultureel attaché aan de Nederlandse ambassade in Berlijn, tijdens de Leipziger Buchmesse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Buchwald is behalve uitgever ook een zeer gewaardeerd bestuurslid van Stichting Perdu. We feliciteren hem hierbij van harte.

In zijn lofrede wees Bart Hofstede op Buchwalds grote verdiensten voor de bekendheid en populariteit van de Nederlandse literatuur in het Duitse taalgebied en noemde hij Christoph Buchwald een ‘onvermoeibare bruggenbouwer tussen beide literaturen’.

Als redacteur en uitgever bij de Duitse uitgeverijen Hanser, Luchterhand en Suhrkamp heeft Christoph Buchwald een groot aantal Nederlandse auteurs ontdekt en redactioneel begeleid: o.a. Harry Mulisch, Margriet de Moor, Anna Enquist, Marcel Möring en Cees Nooteboom. Al aan het eind van de jaren tachtig (ruim voor het Nederlandse Schwerpunkt op de Frankfurter Buchmesse 1993) slaagde Buchwald erin de Duitse aandacht te vestigen op de Nederlandse literatuur, die in de volgende jaren in Duitsland en daarbuiten een grote bekendheid verwierf. Binnen de Duitse uitgeverswereld heeft niemand zich zo intensief, langdurig en onbaatzuchtig ingezet voor de Nederlandse literatuur.

Ook na zijn verhuizing naar Nederland is Buchwald zich blijven inzetten voor de Nederlandse literatuur in Duitsland – met name als moderator en interviewer. En als mede-uitgever bij uitgeverij Cossee heeft Buchwald zich uiteraard ook sterk gemaakt voor de Duitse literatuur in Nederland – als uitgever van o.a. Bernhard Schlink, Marcel Beyer, Hans Magnus Enzensberger en Silke Scheuermann.

Door zijn kennis van en liefde voor zowel de Nederlandse als de Duitse literatuur en cultuur, neemt Christoph Buchwald een heel bijzondere rol in bij de culturele uitwisseling tussen Duitsland en Nederland.

Geen opmerkingen: