dinsdag 22 maart 2011

25 maart 2011: De receptie – Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn

Met: Matthijs de Ridder, David Sneek, Peter Smink
Voordracht: Matthijs de Ridder, Samuel Vriezen, Jeroen van Rooij en Marieke Winkler.


Over Kurt Köhler

In de reeks De receptie presenteert Perdu een avond over Kurt Köhlers Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn (1933). Köhler is een van de grootste geheimtips van de Nederlandse letteren. Zijn poëtische proza bezit een grote aforistische kracht, maar is sinds de jaren ’30 van de 20e eeuw nagenoeg vergeten. Dat Köhler begon als avant-gardist, maar eindigde als SS’er heeft daar vast aan bijgedragen, maar zou een herwaardering van zijn werk niet in de weg moeten staan.

Zijn roman Balthazar Krull’s hart zingt maneschijn heeft ook de hedendaagse lezer veel te bieden. Op deze avond biedt Perdu een glimp van de veelzijdigheid van Köhlers teksten, onder andere door de voordracht van zijn werk. Daarnaast wordt Köhler gelezen als Vlaming in een Vlaamse politieke context, maar ook als internationaal auteur, in het kader van de (Oost-) Europese avant-gardistische literatuur. Ook wordt een blik geworpen op de montagetechnieken in zijn werk.


Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur
Reserveren kan via via

Geen opmerkingen: