donderdag 14 januari 2010

Wij, burgers van Europa, ...

WIJ, BURGERS VAN EUROPA, ...

Een nieuw schrijversproject van deBuren en Stichting PerduWedstrijd

deBuren en Perdu nodigen bij deze alle burgers van Europa hartelijk uit om een preambule voor Europa te schrijven.

Uiterlijk 1 oktober 2010 adviseert een staatscommissie het Nederlandse kabinet over de vraag of Nederland zijn grondwet moet wijzigen. Eén van de centrale vragen is of er een zogenaamde preambule nodig is en hoe die moet luiden. Een preambule is een inleidende tekst die voorafgaat aan een wet of verdrag. Een preambule benoemt de filosofie en waarden waarop de wetten zich baseren. De bekendste preambule is die van de VS en begint met ‘We the People of the United States, …’.

deBuren en Perdu vinden dat wij, de burgers van Europa, de beslissing van de Staatscommissie niet hoeven af te wachten. We vroegen de auteurs Joost Baars, Rodaan Al Galidi, Ton van ’t Hof, Andries Zoutendijk, Korneel de Rynck, Xavier Roelens en Vicky Franken om een Europese preambule te schrijven. Peter van het project is Europarlementariër Saïd El Khadraouï.

De preambules worden gebundeld in een unieke publicatie die eind september 2010 wordt voorgesteld in Perdu te Amsterdam.

Ga zelf aan de slag!

Welke waarden zijn volgens u fundamenteel voor het Europa van de toekomst? Op welke filosofieën willen wij onze wetten baseren?

Er zijn weinig formele vereisten: alle genres zijn welkom (gedichten, pamfletten, liederen), zolang het maximaal aantal woorden (1500) in oog wordt gehouden en de tekst begint met het evocerende ‘Wij, de burgers van Europa, …’. De beste preambule krijgt een mooie plaats in de bundel.

Om mee te doen aan de wedstrijd stuurt u uw preambule (onder de naam Preambule!!) vóór 30 april 2010 naar perdu@perdu.nl. Houd voor actuele informatie deze blog of de Facebookpagina van Perdu in de gaten.

Geen opmerkingen: