woensdag 6 april 2016

Vrijdag 8 april: De jaren 90 IV: multiculturalisme, ooit een ideaal

Met: Mercedes Zandwijken, Nafiss Nia, Tara N. Flach, Rogier van Reekum & Nancy Jouwe

De jaren negentig: het einde van de twintigste eeuw, het begin van de eenentwintigste eeuw. In de reeks ‘De jaren 90’ onderzoekt Perdu wat dit kanteldecennium betekend heeft en betekent op het gebied van poëzie, muziek en politiek. Onderbelichte kanten staan centraal en overbelichte kanten worden scherpzinnig doorgelicht. Perdu maakt de balans op.

Het is nu een begrip met een bijklank van teleurstelling: het multiculturalisme. Was het toen – in de jaren negentig – nog een veelbelovend ideaal? Ook toen al heerste er angst voor de islam en desintegratie en was immigratiebeperking het streven van het asielbeleid. Misschien is het multiculturalisme een ideaal waarvan wij altijd al, zogenaamd sadder and wiser, afscheid hadden genomen.

Op de vierde avond van de jaren negentig reeks onderzoekt Perdu hoe de herinnering aan de jaren negentig doorweegt op het huidige debat over racisme en integratie. Rogier van Reekum, Nancy Jouwe en Mercedes Zandwijken zullen op dit onderwerp in lezingen en in een forumdiscussie hun visie geven. Literaire bijdragen zijn er van Nafiss Nia en Tara N. Flach.

Rogier van Reekum (1980) is socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift draagt de titel: Out of character. Debating dutchness, narrating citizenship.
Nancy Jouwe (1967) is een van de initiatiefnemers van het project Mapping Slavery NL, waarin wordt onderzocht welke sporen de slavenhandel en de slavernij in de huidige Nederlandse maatschappij hebben nagelaten. Zij was programmadirecteur van Kosmopolis en directeur van de Papua Cultural Heritage Foundation. Als auteur en redacteur publiceerde zij verscheidene boeken: Papua’s? Oja, die bestaan echt, hè? Een inventarisatie van de positie van Papuavrouwen in Nederland, 1958-1992 (met Marlise Mensink, 1993) en Caleidoscopische Visies. De zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland (met Maayke Botman en Prof. Gloria Wekker, 2000).
Mercedes Zandwijken (1957) werkte jaren lang voor de gemeente Amsterdam aan projecten waarin buurtbewoners van diverse culturele achtergronden met elkaar in dialoog konden treden. Zij is bedenker van de Keti Koti Tafel: een gespreksvorm die de deelnemers aan de jaarlijkse slavernijherdenking in staat stelt hun gedachten en gevoelens door te geven. Ook is zij een van de initiatiefnemers van de vorig jaar tijdens de Maagdenhuisbezetting opgerichte University of Colour.

Zaal open: 20:00 uur
Aanvang 20:30 uur
Entree: 7 / 5 euro*
Reserveren kan via de website van Perdu
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

Geen opmerkingen: