dinsdag 28 april 2009

Dinsdag 28 april: Rede, daß ich Dich sehe – Tussen Oswald Egger en Johann Georg Hamann

Met: Oswald Egger, Antoine Beuger, Taylan Susam

Aanvang: 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur

Entree: 6 euro / 5 euro met vriendenpas, cjp, stadspas, studentenkaart
Reserveren: klik hier.

Twee jaar geleden publiceerde de bijzondere Zuidtiroolse dichter Oswald Egger een tekst, een soort poëtische lezing, getiteld ‘Ich sehe mich schon nicht sprechen – Priameln aus Hamann’, waarin hij een gesprek aangaat met fragmenten tekst van Johann Georg Hamann. Deze Hamann, bijgenaamd de magus van het noorden, is zonder meer een van de meest opmerkelijke en boeiende figuren in de geschiedenis van de filosofie. Als tijd- en stadgenoot van Kant – door de laatste zeer bewonderd – maakte hij een verandering door van overtuigd rationalist tot radicaal criticus van de verlichting, vanuit een onorthodoxe lezing van Berkeley en vooral Hume aan de ene en een orthodox protestantisme aan de andere kant.

Rede, daß ich Dich sehe! Dieser Wunsch wurde durch die Schöpfung erfüllt, die eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur ist; denn ein Tag sagts dem andern, und eine Nacht thuts kund der andern. Ihre Losung läuft über jedes Klima bis an der Welt Ende und in jeder Mundart hört man ihre Stimme. –– Die Schuld mag aber liegen, woran sie will, (außer oder in uns): wir haben an der Natur nichts als Turbatverse und disiecti membra poetae zu unserm Gebrauch übrig. Diese zu sammeln ist des Gelehrten; sie auszulegen, des Philosophen; sie nachzuahmen – oder noch kühner! –– sie in Geschick zu bringen, des Poeten bescheiden Theil.
(J.G. Hamann, uit: Aesthetica in nuce)

Het doel van deze avond is drieledig, al zullen alle drie aspecten tijdens de avond op elkaar in grijpen. De avond biedt behalve een introductie op het in Nederland vrijwel onbekende werk van deze grote dichter ook een poëtische kijk op het spannende en nog altijd problematische denken van Hamann. Ten derde wordt de relatie tussen deze twee obscure grootheden belicht; Eggers genegenheid jegens Hamanns denken, de ruimte waarin deze twee zich bevinden en de ruimte – of lijn – tussen hen.

Oswald Egger zal zelf aanwezig zijn om de bovengenoemde lezing uit te spreken. Componist Antoine Beuger werkte veel samen met Oswald Egger. Hij zal in een lezing ingaan op Eggers werk en diens relatie tot Hamann. Ten slotte zal Oswald Egger enkele van zijn gedichten voordragen, onder muzikale begeleiding van Antoine Beuger (fluit) en Taylan Susam (klarinet) binnen een compositie van Taylan Susam.

In der Frühsonne schon von Unwogen, über
Kaltwalzfarben-die der Werder Uferböschungs-
schraffen Dunststufen Holm-wart Graben-
gitter im Pfahlen.

(Oswald Egger, uit: Nichts, das ist)

Deze avond wordt ondersteund door het Goethe Instituut Amsterdam en de Ambassade van Oostenrijk te ‘s Gravenhage. Voertaal: Nederlands, Duits

Geen opmerkingen: