maandag 27 oktober 2008

Vrijdag 31 oktober in Perdu: Vodou en Winti - over het lezen van Caraïbische literatuur

Met: Maria van Daalen, Karin Amatmoekrim en Matthijs Ponte

Een van de problemen waar de westerse lezer die zich voor het eerst verdiept in de Caraïbische literatuur op stuiten zal, is de onwetendheid over de tot dan toe allicht grotendeels onbekende culturele context waarin het werk ontstaan is. Voorbeelden van zulke onbekendheden zijn de fenomenen Vodou (op Haïti) en Winti (in Suriname). Over deze godsdiensten, beide zogenaamde ‘syncretische’ godsdiensten, bestaat in Nederland slechts weinig adequate kennis. Het door Hollywood gevoede idee dat het bij deze religies draait om zwarte magie en het steken van naalden in poppetjes lijkt wijdverbreid. Dat je deze religies hiertoe niet kunt reduceren, zal voor velen evident zijn, maar hoe we deze dan wel zouden moeten typeren zal voor even zo velen een stuk minder duidelijk zijn.

Op 31 oktober wil Perdu een aanzet geven tot het opvullen van deze lacune en daartoe ingaan op de rol die Vodou en Winti spelen in de Caraïbische literatuur. Niet alleen zal het gaan over de concrete verschijningsvorm van deze religies in verschillende literaire werken, ook zal er nagedacht worden over, bijvoorbeeld, de wijze waarop de rol van het ritueel in de religie wordt vormgegeven en wat voor sporen daarvan terug te vinden zijn in de stijl en inhoud van literaire werken. Maar ook: hoe verhouden Winti en Vodou zich tot de bekende mystieke tradities binnen het christendom, en hoe is die verhouding terug te zien in verschillende literaire werken en oeuvres? Dat deze vragen niet alleen toepasbaar zijn op werk van veelal minder bekende auteurs afkomstig uit de Caraïben, maar dat elementen van deze religies eveneens terug te vinden zijn in befaamde oeuvres als dat van Hans Faverey, zal Maria van Daalen aantonen. Zij is zelf dichteres en bovendien ingezegend Vodou-priesteres hoogste graad. Naast haar zal een aantal kenners van Winti en Vodou acte de présence geven om het licht over deze kwesties te laten schijnen.


Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur

Entree: 6/5 euro (met korting)
Voor reserveringen, klik hier.

Geen opmerkingen: