vrijdag 27 maart 2015

Vrijdag 3 apr. 2015: Radicaal Huishouden #1 - De Vriend

Perdu houdt huis in sociale conventies

Met: Johan Hartle, Celine Condorelli, Marjolijn van Heemstra & Piet Joostens

Perdu start een vierdelige programmareeks die een dwars zicht biedt op bestaande verhoudingen. Hoe kunnen normen worden doorbroken en alternatieven worden vormgegeven in kunst, politiek en samenleving? Van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Hoe richt je een huishouden in als de vierentwintiguurseconomie constante inzetbaarheid van je verlangt? Hoe kunnen spelbrekers de regels van de kunst veranderen? En als Europa steeds meer op slot gaat, hoe stellen we ons dan een inclusieve maatschappij voor? We nodigen dichters, kunstenaars, activisten en filosofen uit om samen nieuwe vormen te verkennen.

Radicaal huishouden # 1 De Vriend

Aristoteles maakte onderscheid tussen drie vormen van vriendschap: die voor het plezier, voor het nut en de vriendschap zonder bijbedoelingen, die bij hem het hoogst in aanzien staat. Maar passen alle vriendschappen wel in die definitie? Waar plaatsen we bijvoorbeeld friends with benefits, vriendschappen tussen generaties en tussen mannen en vrouwen? En waarom is het vanzelfsprekend dat de man of vrouw met wie je getrouwd bent beslissingen mag nemen als je in het ziekenhuis ligt, maar je goede vriend niet? Van Bert en Ernie tot vage Facebook-vrienden: op deze avond onderzoeken we met dichters, denkers en het publiek zelf de vele mogelijkheden van de minst geregelde van alle relaties.

Johan Hartle laat zien hoe filosofen door de eeuwen heen over vriendschap hebben nagedacht en vraagt zich af hoe we het denken over vriendschap kunnen uitbreiden. Marjolein van Heemstra vertelt over haar zwerftocht langs haar Facebookvrienden: wie zijn al deze mensen? Met Piet Joostens spreken we uitgebreid over zijn essay Over de vriend, een fascinerend overzicht van de figuur van de vriend in literatuur en kunst. 

Marjolein van Heemstra maakt zowel poëzie, proza als toneel. Ze is als toneelmaker verbonden aan het Ro Theater. Haar bundel Als Mozes had doorgevraagd (2010) verscheen bij De Bezige Bij. 

Johan Hartle is als universitair docent filosofie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in de dwarsverbanden tussen politiek en esthetica. Met kunstenaar Celine Condorelli onderhield hij een uitwisseling over de grenzen van het discours over vriendschap. 

Piet Joostens is essayist en vertaler. Hij schreef het lange essay Over de vriend (2012) waarin hij op zoek gaat naar de figuur van de vriend in literatuur, filosofie en cultuur. Hij vertaalde poëzie en proza uit Frans, Engels en Italiaans. Ook is hij als programmeur verbonden aan het Brusselse literatuurhuis Passa Porta.

Deur open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)

Reserveren via de website van Perdu

Geen opmerkingen: