dinsdag 10 maart 2015

Vrijdag 13 mrt. 2015: De Receptie X - Een avond gewijd aan Ademgebed (2014) van dichter en muzikant Martijn Teerlinck.

Met: Maarten van der Graaff, Dirk Vis & Yvo Sprey

De receptie is een terugkerend programma waarin de redactie van Perdu de aandacht wil vestigen op een enkele dichtbundel. Op deze avonden wordt de bundel in kwestie vanuit verschillende posities benaderd: door collega-dichters, door critici en essayisten, door filosofen en wetenschappers, door beeldend kunstenaars en componisten - het is maar waar het onderhavig werk om vraagt.

Gebrek aan publieke aandacht voor bijzondere dichtbundels vormde een belangrijke reden voor het ontstaan van de programmareeks. Aan aandacht heeft Teerlinck post mortem geen gebrek. Nadat bleek dat de nationaal kampioen Poetryslam van 2010 ook de muzikant achter het pseudoniem The Child of Lov was, werd er in de landelijke en internationale pers uitvoerig bij zijn dood stilgestaan. En afgelopen jaar verschenen er in de landelijke kranten besprekingen van zijn postume debuut, dat in Lebowski Publishers alsnog een uitgever vond. Omdat er een tragische biografie voorhanden was, hielden de recensies veelal het midden tussen een necrologie en een kritiek van het werk en werden inhoudelijke observaties gedaan vanuit een medisch-pathologische lectuur; Ademgebed als een bundel over een lichaam dat het begeeft.

In de tiende editie van het programma De Receptie stellen we nadrukkelijk het werk zelf centraal. Veel van de gedichten in Ademgebed hebben een bijzonder ritme en vragen om voordracht, maar het is ook een hermetische bundel met duistere plaatsen die om uitleg vragen. Op deze avond wordt in beide behoeften voorzien. Er is ruimte voor uitgebreide voordracht en in drie bijdragen komen lyrische, ritmische en religieuze aspecten van het werk aan bod.

Dirk Vis is schrijver, docent, beeldend kunstenaar en redacteur bij De Gids. Hij studeerde Beeld & Taal aan de Rietveld Academie en Design aan het Sandberg Instituut. Hij schreef onder andere artikelen voor De Groene Amsterdammer en Hard//hoofd. Veel van zijn werk is digitaal, zo maakte hij samen met K. Michel een aantal bewegende gedichten. Op deze avond zal hij kort spreken en presenteert hij nieuw werk naar aanleiding van de bundel van Teerlinck.

Maarten van der Graaff won de C. Buddingh’-Prijs voor het beste Nederlandstalige debuut voor zijn bundel Vluchtautogedichten (2013). Eerder droeg hij als eerbetoon Teerlincks gedicht ‘Vondsten’ voor op Perdu’s poëtendiner, terug te lezen op het mede door Van der Graaff opgerichte online literair tijdschrift Samplekanon. Van der Graaff, die is opgeleid als religiewetenschapper zal de bundel vanuit die discipline belichten. Iconografie, esthetica en spiritualiteit in de moderne kunst en literatuur behoren tot zijn interessegebieden.

Yvo Sprey is graphic designer en muzikant. Hij won samen met Job Wouters de Dutch Design Award 2010. Hij is ook de zanger van de in Amsterdam gevestigde band Supercity die sinds 2007 vanuit een combinatie van desert blues, americana, mariachi en nog veel meer op een geheel eigen, bezwerende manier optredens verzorgt. Met de leadgitarist Vicente Pino speelt hij een set naar aanleiding van Ademgebed.

Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)
Reserveren kan via de website van Perdu

Geen opmerkingen: