vrijdag 20 juni 2014

Vrijdag 27 juni 2014: Perdu 30 jaar | Metamorfose (1e deel programma)

Met: Jan-Willem Anker, Joel Galvez, Anja Groten, Astrid Lampe, Han van der Vegt, Thomas Möhlmann, Niña Weijers, Annelein Pompe, Chris Keulemans, Willemijn Lamp, Thor Faber e.a.

'Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd'. Dat is hoe Ovidius zijn Metamorphosen opende en dat is wat we deze avond in Perdu willen doen. Auteurs worden uitgenodigd om het betekenispotentieel van dit eeuwenoude stijlfiguur te onderzoeken en we staan stil bij de metamorfoses die Perdu in de afgelopen 30 jaar heeft ondergaan.

Daphne veranderde in een boom en Gregor Samsa ontwaakte als een monsterachtig ongedierte. Waarom metamorfoseren mensen in dieren of dingen en hoe doen ze dat vandaag de dag, in een tijd waarin lichamen en technologie samensmelten en de wereld om ons heen steeds sneller lijkt te veranderen? Jan-Willem Anker, Thomas Möhlmann, Niña Weijers, Han van der Vegt en Astrid Lampe schrijven speciaal voor deze avond een nieuwe metamorfose. Hun bijdragen worden gebundeld in een bijzondere gelegenheidsuitgave die aan de bezoekers wordt aangeboden.

Dit jaar viert Perdu haar 30-jarig jubileum: was Perdu in 1984 nog een kleine boekhandel in De Pijp waar “beschadigde literatuur” werd verzameld, inmiddels kun je in Perdu een van de grootste poëziecollecties in Nederland vinden en iedere vrijdagavond een literair programma bezoeken. Schrijvers, denkers en bezoekers proberen er nieuw werk uit, bediscussiëren het, komen niet zelden op nieuwe ideeën. Een vijftal oud-Perdisten onderzoekt wat Perdu ooit was, in de loop der tijd is gebleven en in de toekomst nog kan worden.

Verder wordt deze avond de meest recente metamorfose van Perdu wordt kort voorgesteld: de nieuwe huisstijl en website (die het archief van Perdu langzaam zal ontsluiten), ontwikkeld door de jonge designers Anja Groten en Joel Galvez en mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Na afloop van het literaire programma dansen we de nacht in (zie aparte aankondiging).


Aanvang 20:15 uur; deur open 19:45 uur
Entree: 10 euro (inclusief feest)
Reserveren kan hier


zondag 15 juni 2014

Vrijdag 20 juni 2014: Nieuwe poëzie uit Rusland #4: de Russische underground

Met: Dennis Ioffe, Robbert-Jan Henkes en Matthijs Ponte en Pavel Arsenev

Wat is de maatschappelijke en politieke rol van poëzie in het Rusland van nu? Tijdens de laatste avond in de reeks over poëzie in Rusland staat een viertal dichters uit de Petersburgse underground centraal: Aleksandr Skidan, Dmitri Golynko, Pavel Arsenev en Roman Osminkin. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze kunst, theorie en politiek activisme met elkaar verbinden.

Zo is Skidan actief binnen het kunstcollectief Chto Delat, ontleedt Golynko in zijn poëzie de taal van Poetinisme en kapitalisme, was Arsenev een van de drijvende krachten achter de studentenprotesten tegen Poetin en is Osminkin lid van de groep Poetry Actionism, dat teruggrijpt op de directe actie van kunst-terrorist Aleksandr Brener, bekend van het dollarteken dat hij op het schilderij Suprematisme van Malevitsj spoot in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

Dennis Ioffe
, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Gent, introduceert het werk van Aleksandr Skidan (1965) en Dmitri Golynko (1969) en gaat in op de unieke plek van Petersburg in de Russische experimentele literatuur.

Pavel Arsenev
(1986) en Roman Osminkin (1979) zijn vertegenwoordigers van een jongere generatie, die tot wasdom kwam tijdens het presidentschap van Vladimir Poetin. Arsenev zal spreken over zijn activiteiten als dichter en activist in het contemporaine Rusland.

Robbert-Jan Henkes (1962), bekend als vertaler (samen met Erik Bindervoet) van Ulysses en Finnegans Wake van James Joyce, maar ook vertaler van Russische literatuur, tekende voor de vertalingen en draagt voor.

Dichter, filosoof en activist Matthijs Ponte (1982), tenslotte, reageert met eigen werk.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur,
Entree: 10 euro / 5 euro (voor vrienden, studenten en stadspashouders)
Reserveren kan hier

donderdag 12 juni 2014

zondag 15 juni 2014: Politieke lente (middagprogramma)

Met: Martín Gambarotta, Ruud Kaulingfreks, Bodil Kok, e.a.

Een middagprogramma waarin we met dichters en filosofen het fenomeen ‘politieke lente’ vanuit verschillende perspectieven onderzoeken.


Live aanwezig met voordracht en een politieke column is dichter Martín Gambarotta uit Argentinië. Hij vertrekt vanuit zijn meest recente dichtbundel Para unplan primavera (2011). Het gedenkschrift draait om een tekst waarin het dagelijks leven in tijden van traumatische politieke omwentelingen in Latijns-Amerika, door velen een ‘linkse lente’ genoemd, wordt verkend. Op het spel staat de (on)mogelijkheid van een plan voor politieke lente. De titel is daarbij tevens een wrange verwijzing naar een pakket economische maatregelen dat in 1988 in Argentinië onder de naam ‘Plan primavera’, ofwel lenteplan, met dramatische uitwerkingen werd doorgevoerd. Net zoals in eerder werk onderzoekt Gambarotta in de bundel de mogelijkheid het realisme met inzet van poëtisch taalgebruik te herdefiniëren. Bodil Kok vertaalt de poëzie van Gambarotta naar het Nederlands.

Filosoof Ruud Kaulingfreks onderzoekt de politieke lente in relatie tot pleinen ('het plein'). Hij beroept zich daarbij o.a. op het gedachtegoed van de Franse filosoof Jean Luc Nancy in wiens ogen het menselijk samenzijn al politiek is en organisatie van dat samenzijn het politieke potentieel tekort doet. Het plein kan vele doelen tegelijkertijd dienen en dat heeft pleinen (ook historisch gezien) gevaarlijk gemaakt. Niet voor niets zijn pleinen middels architectonische ingrepen steeds gekoloniseerd door de macht: kerk, paleis en beursgebouw.

Voor een massaal toegestroomde menigte in Athene najaar 2013 zette filosoof Giorgio Agamben uiteen hoe revolutionair protest in oude vorm (op bijvoorbeeld de pleinen van een stad) niet langer een antwoord is. Zoals meer filosofen, o.a. uit de autonomia beweging, pleit Agamben voor een herontdekking van leefvormen die tot een nieuwe verbeelding van politiek leven kunnen komen. De derde lezing in dit programma bij Perdu zal ingaan op de verbeelding van politiek en praxis die verschillende filosofen, politiek activisten en collectieven voorstaan.

Martín Gambarotta
(Buenos Aires, 1968) werkt als journalist en publiceerde de dichtbundels Punctum (1996), Seudo (2000), Relapso + Angola (2005) en de plaquette Para un plan primavera (2011). Gambarotta was van 1996 tot 2006 redacteur van de website poesia.com. Zijn werk is vertaald naar het Duits, Engels, Nederlands en Noors.

Ruud Kaulingfreks (1953) studeerde sociologie en filosofie te Santiago de Chile, Tilburg en Amsterdam, specaliseerde zich in esthetica en cultuurfilosofie en werkt als universitair docent organisatieontwikkeling aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij publiceerde o.a. 'Nieuwe wereldorde vraagt radicaal nieuw denken' met R. ten Bos in Burgers en barbaren (2007). Dr. Kaulingfreks is tevens buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Leicester (VK).

Bodil Kok (Amsterdam, 1982) is literatuurwetenschapper, vertaler en schrijft aan de Universität Heidelberg in Duitsland een proefschrift over hedendaagse Chileense en Argentijnse poëzie.


Aanvang 15.30 uur; deur open 15.00 uur
Entree 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier 

Maaltijd à 5 euro (uiterlijk 13/6 reserveren via perdu@perdu.nl)

donderdag 5 juni 2014

donderdag 12 juni 2014: Presentatie Schrijfworkshop

Met: Mara van der Kleij, Femke Sleegers, Joep Harmsen, Klaas Knooihuizen, David Jacobowicz, Jacqueline Schoemaker en Persis Bekkering.

Zeven beginnende schrijvers komen eens in de twee weken bij elkaar in Perdu voor een schrijfworkshop onder leiding van Jeroen van Rooij. Hierbij lezen en becommentariëren ze elkaars werk. Het resultaat van een half jaar experimenteren is 12 juni exclusief te horen: nieuw werk, vers van de schrijftafel, nog nergens gepubliceerd en nog nergens bewierookt.

Zaal open 20:00 / Aanvang 20:30
Entree: gratis

Reserveren kan hier

vrijdag 23 mei 2014

30 mei 2014: MAKE–REMAKE–COLLECT – Het artist's book als kunst- en vetrzamelobject

Met: Tim Hollander, Natalia Rebelo en Johan Deumens. Workshop door Karoline Swiezynski.

‘Artist’s books should come with a warning label. Once you know what they are, be warned, you have the burden of trying to explain them to others.’ – Angela Lorenz

Een artist’s book is meer dan een toevallig bijzonder mooi vormgegeven dichtbundel of een geïllustreerde roman. Het stelt zijn eigen materialiteit voorop en brengt een intieme relatie teweeg: tussen maker en materiaal, tussen materiaal en lezer/kijker, tussen materiaal en verzamelaar. Artist’s books bewegen zich op het grensvlak van beeldende kunst en literatuur waarin het samenspel tussen tekst en beeld gematerialiseerd wordt. Vanuit de gedachte dat in het artist’s book de poëzie de pagina weet te overstijgen, verkent Perdu de poëticale mogelijkheden van de driedimensionale uitbeelding van tekst. De drieslag make-remake-collect vormt daarbij de rode draad van deze avond die het artist’s book van zijn maker naar zijn verzamelaar traceert.

Typografische experimenten, ongebruikelijke formats of bijzondere materialen; artist’s books zijn er in alle soorten en maten. Ze kunnen gezien worden als ambachtelijke objecten die door hun kleine oplage van soms niet meer dan één uniek exemplaar appelleren aan de aura van het boek als kunstobject, waarbij de zintuiglijke ervaring centraal staat. In een tijdperk waarin tekst meer en meer als digitale code op een scherm verschijnt, kan het artist’s book dienen als aanzet tot reflectie: over de mogelijkheden en beperkingen van het boek als creatieve ruimte, over de waarde en positie van het boek als uniek kunstwerk dan wel reproduceerbaar artefact, over de dunne scheidslijn tussen tekst en medium. Om op de werking van het artist’s book te reflecteren is het relevant om niet alleen te kijken naar de ruimte in het werk, maar ook naar de ruimte die het inneemt ten opzichte van andere boeken. Een artist’s book is eerder thuis in een museum dan een bibliotheek; eerder verkrijgbaar in een galerie dan in een gewone boekhandel.
In een workshop onder leiding van grafisch vormgever Karoline Swiezynski onderzoekt Perdu de mogelijkheden van het artist’s book. Door tijdens de avond zelf een klein artist's book samen te stellen uit verschillende materialen wordt de bezoeker uitgedaagd om na te denken over de rol die de afbakening van het boek speelt in de betekenisproductie.

----

Tim Hollander (1987) studeerde Fine Arts aan de HKU en werd in 2014 genomineerd voor de Jan Zumbrink-Prijs. Sinds 2011 publiceert hij artist’s books in beperkte oplage. Zijn werk was te zien in verschillende solo- en groepstentoonstellingen. In zijn werk spelen thema’s als de ongeschreven regels van tentoonstellingen en musea als ook de verwachtingen van de kijker een grote rol.

Johan Deumens
is oprichter van de Johan Deumens Gallery en als galeriehouder gespecialiseerd in artist’s books. Hij vertegenwoordigt kunstenaars als Elisabeth Tonnard, Charlotte Dumas en Hans Waanders. In 2010 was nam de galerie deel aan de Artist Book International in het Centre Pompidou.

Natalia Rebelo
(1987) studeerde Fine Arts aan de École d’Art d’Aix en Provence in Frankrijk en Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Samen met Mattias Eliasson organiseerde ze in mei 2014 namens het kunstenaarscollectief Sodom&Gomorrah de tentoonstelling Art Books By Artists.

Karoline Swiezynski studeerde in 2011 af aan de Rietveld Academie in grafische vormgeving. Printproductie heeft haar speciale interesse.


Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

23 mei 2014: Perdu leest langzaam # 4 - Thuis

Met: Geert Buelens, Maria van Daalen, Edwin Fagel en Ernst van den Hemel

Bij Perdu leest langzaam staat steeds een recent verschenen dichtbundel centraal. Drie sprekers verhouden zich tot het werk door elk een bespreking voor van zo’n tien minuten voor te bereiden. De dichter draagt tussendoor voor. Na de pauze is er een gesprek tussen de sprekers, waarbij ook het publiek ruim de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Tijdens de eerste aflevering bespraken Joost Baars, Hélène Gelèns en Han van der Vegt de bundel van alle angst ontdaan van Hans Groenewegen. Voor de tweede aflevering selecteerde Perdu de bundel Liefde en aarde van Tom van de Voorde, besproken door Johan Sonnenschein, Jeroen Dera en Jannah Loontjens. De derde aflevering stond in het teken van Rouw met diertjes van Astrid Lampe, gelezen door Frank Keizer, Willem Bongers en Tonnus Oosterhoff.

De vierde aflevering wijden we aan de onlangs verschenen bundel Thuis van Geert Buelens:

‘In deze gedichten stelt Buelens de vraag wat maakt dat we ons ergens thuis voelen. Is het een plek, een gevoel, een taal, een draadloze verbinding of een zorgvuldig gecultiveerde illusie?Thuis gaat over een verlopen en verbeurde tijd, over woede en nostalgie, over tatoeages, tuinkabouters en teddyberen. Geert Buelens woonde de afgelopen tien jaar in vijf steden en drie landen en is dus de aangewezen persoon om poëzie te schrijven over ontheemding.’

Geert Buelens is dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij debuteerde in 2002 met de bundel Het is. Dit debuut werd bekroond met de Lucy B. en C.W. Van der Hoogtprijs 2003 en werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2002. Drie jaar later verscheen de opvolger Verzeker u.Thuis is zijn derde dichtbundel.

Maria van Daalen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde met als specialisatie middeleeuwse hoofse liedkunst. Zij doceerde Creative Writing aan de Rijksuniversiteit Groningen (1998-2000) en poëzie aan de Schrijversvakschool Amsterdam (2006-2011). Zij publiceerde vele dichtbundels bij uitgeverij Querido, waarvan de laatste De wet van behoud van energie (2007) is.

Ernst van den Hemel is religiewetenschapper en literatuurwetenschapper. Hij promoveerde in 2011 op literaire dimensies in het werk van Johannes Calvijn en doceert momenteel aan het Amsterdam University College. Sinds 2013 is hij Research Fellow aan het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht.

Edwin Fagel is dichter en redacteur. Hij publiceerde tot nu toe drie dichtbundels en in mei 2014 verschijnt zijn vierde bundel Nul. Zijn debuut Uw afwezigheid werd bekroond met de Jo Peters Poëzieprijs 2008 en genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2008. Fagel is redacteur van het poëzietijdschrift Awater en het webzine deRecensent.
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

maandag 12 mei 2014

16 mei 2014: PRESENTATIE TERRAS 06 – HET LICHAAM ALS ON/DING

Met: René Blom, Piet Devos, K. Schippers, redactie Terras e.a.

Jacq Vogelaar, de spil van literair tijdschrift Raster, wilde altijd eens een nummer maken over pijn. Het onding pijn tegenover de dingen die ogenschijnlijk geen pijn lijden. Het is er helaas niet meer van gekomen, in 2013 overleed Vogelaar. De redactie van Terras, Rasters opvolger, bracht hem een kleine hommage door een deel van zesde nummer, On/ding, aan het ultieme onding pijn te wijden. Op deze avond wordt Terras 06 gepresenteerd in Perdu, met voordrachten uit het nummer en nieuwe bijdragen.

On/ding is een ding op zich – met zijn 192 pagina’s, fraai vormgegeven omslag en beeldende literatuur. Een vierkoppige redactie stelde de inhoud samen als een verkenning in 40 bijdragen van de relatie tussen mens en ding: van onmiddellijke nabijheid tot onherroepelijk onbegrip, van liefde en begeren tot haat en fascinatie. De onontkoombare rol die dingen spelen in de literatuur en de wereld krijgt vorm bij monde van schrijvers en beeldend kunstenaars als Charlotte Mutsaers, K. Schippers, Yu Jian, Friederike Mayröcker, Maarten M. Jansen, Joë Bousquet, Kenneth Koch en Richtje Reinsma. Anneke Brassinga, Henk Pröpper, Chris Keulemans en Maria Vlaar leverden een bijdrage aan de kleine Vogelaar-hommage.

Deze avond brengt de redactie van Terras een selectie uit het rijke nummer. Piet Devos, vertaler, schaker en literatuurwetenschapper, gaat nader in op het werk van Joë Bousquet (1897 – 1950), een Franse dichter die veel schreef over de verhouding tussen zijn geest en zijn verlamde lichaam. René Blom thematiseert het lichaam als on/ding in een performance.

Aanvang 20:30 uur, deur open:20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier