vrijdag 15 mei 2015

Vrijdag 22 mei 2015: Radicaal Huishouden # 3 - Het Huishoud­boekje

Perdu houdt huis in sociale conventies

Met: Han van der Vegt, Koen Haegens, Anja Eleveld & Pieter Hilhorst

Perdu vervolgt de reeks Radicaal Huishouden met het programma Het Huishoudboekje over alternatieve ideeën aangaande arbeid, inkomen en economie. Het programma staat in het teken van de vraag of het verband tussen werk en inkomen in de nabije toekomst houdbaar is. Hoe gaan we in onze huidige samenleving om met arbeid, de verdeling van geld en de restanten van onze verzorgingsstaat? Is ieder werk beter dan werkloosheid? En het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, ongeacht werk of opleiding, is dat een verre droom of een werkelijk denkbare voorziening, die ons zou emanciperen van de strijd om het bestaan?


Anja Eleveld, rechtsfilosoof aan de VU, en Koen Haegens, journalist van De Groene Amsterdammer, reflecteren op bovenstaande vragen en gaan gedurende de avond met elkaar in gesprek, onder leiding van Pieter Hilhorst. Han van de Vegt schrijft nieuw werk waarin hij de mogelijkheden van fictie aanwendt om onze al dan niet glansrijke toekomst te verbeelden. 

Anja Eleveld werkt sinds september 2012 als postdoc onderzoeker en docent bij de sectie sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2006 tot 2012 was Anja Eleveld verbonden aan de Universiteit Leiden waar zij in 2012 promoveerde op een interdisciplinair onderzoek naar veranderingen in het Nederlandse socialezekerheidsrecht. Zij is geïnteresseerd in de invoering van het basisinkomen en heeft zitting in de Commissie van aanbeveling en onderzoek basisinkomen.

Koen Haegens is economisch redacteur van De Groene Amsterdammer. Daarvoor studeerde hij politicologie in Leiden en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef artikelen over uiteenlopende onderwerpen, van het financiële systeem en de veranderende arbeidsmarkt tot tijd verprutsen en de castinggeneratie. Als correspondent in Berlijn berichtte hij jarenlang voor De Groene en andere media over de wederopstanding van Duitsland en de oplaaiende eurocrisis. In 2012 verscheen bij uitgeverij Ambo zijn boek Neem de tijd, een zoektocht naar de wortels van het haastige nieuwe Nederland. Op dit moment werkt hij aan een nieuw boek.

Pieter Hilhorst is een Nederlands politicus, politicoloog, programmamaker en publicist. Als Vara-ombudsman kwam hij op voor mensen die in conflict kwamen met de overheid en vechtte hij tegen bureaucratische onverschilligheid en politieke verstarring. Van november 2012 tot en met maart 2014 was hij wethouder van financiën, onderwijs en jeugdzorg van Amsterdam.

Han van der Vegt is dichter, vertaler, essayist en schrijver van kinderboeken. Van der Vegt schrijft met name lange, verhalende gedichten. De grootste bekendheid heeft hij gekregen met Exorbitans, een sciencefictiongedicht over het gelijknamige ruimteschip, dat zowel in boekvorm (2006) als in de vorm van een ruimteopera op cd (in samenwerking met Jan Frans van Dijkhuizen, 2010) is verschenen. Zijn vijfde dichtbundel was De zeilen van de aarde (2010), met kortere, grotendeels wetenschappelijk georiënteerde gedichten. In 2010 kwam zijn eerste kinderboek, Het rode ei, uit, in 2014 het vervolg, Het zwarte ei.

deur open: 20:00 uur
aanvang: 20:30 uur
entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)
reserveren via Perdu

woensdag 13 mei 2015

Vrijdag 15 mei 2015: I.M. HH ter Balkt

Over en met de poëzie van H.H. ter Balkt

Met: Geert Buelens, Piet Gerbrandy, Maarten van der Graaff, Eva Gerlach, Maartje Smits & Mustafa Stitou

Op 9 maart jongstleden overleed dichter H.H. ter Balkt (1938 – 2015). In 1969 debuteerde hij als Habakuk II de Balker met Boerengedichten; vijfenveertig jaar later, in 2014, werd zijn poëzie verzameld in Hee hoor mij ho simultaan op de brandtorens. Maar liefst 1800 pagina’s sprankelende en diverse poëzie liet hij na: over het landleven, de stad, vaderlandse geschiedenis, McDonald’s en Ötziman. Zijn oeuvre is meermaals bekroond met belangrijke prijzen, zoals de Constantijn Huygensprijs (1998) en de P.C. Hooftprijs (2003).


Op deze avond eren zes dichters Ter Balkt met een voordracht van een persoonlijke selectie uit de verzamelde gedichten. Twee van hen, Geert Buelens en Piet Gerbrandy, verzorgen daarnaast ieder een lezing waarin zij verschillende aspecten van Ter Balkts oeuvre belichten. Daarnaast wordt de korte film ‘Weemoed en tieren’, die Barbara den Uyl over Ter Balkt maakte, vertoond. Wil Hansen, de bezorger van Ter Balkts verzameld werk, leidt de avond in.

    MIDDAG

    Bevend schrijf ik
    in vervreemd schrift
    scheve letters
    op dit wit papier.
    In de haard gloeit vuur.
    De klok vreet wreed de uren.

    Ik schrijf maar
    en schrijf,
    en word langzaam ontbonden
    in inkt en papier.

(Uit: Elektronen, 1953 - 1954)

Met dank aan De Bezige Bij die exemplaren van de verzamelde gedichten beschikbaar stelde aan de deelnemers. 

Geert Buelens (1971) is dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Zijn meest recente bundel Thuis (2014) werd genomineerd voor de Herman de Conickprijs. In zijn onderzoek richt Buelens zich op de wisselwerking tussen literatuur en samenleving. Hij publiceerde uitvoerig over Paul van Ostaijen, avant-gardepoëzie, nationalisme, en poëzie uit de Eerste Wereldoorlog.

    Piet Gerbrandy (1958) is dichter, classicus en poëziecriticus. Hij publiceerde een tiental dichtbundels, waarvan de laatste, Vlinderslag. Een beurtzang in 2013 verscheen. In 2009 promoveerde hij op het werk van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink met het boek De gong en de rookberg. Gerbrandy doceert klassiek en middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en vertaalde Quintilianus’ De opleiding tot redenaar uit het Latijn. 

Maarten van der Graaff (1987) is dichter en redacteur van het online tijdschrift Samplekanon. Zijn debuutbundel Vluchtautogedichten (2013) waarin Ter Balkt samen met andere literaire vaders figureert, werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs. Dood werk, zijn tweede bundel, verschijnt dit voorjaar bij Atlas Contact. 

Eva Gerlach (1948) is dichter en vertaler. Haar debuut Verder geen leed (1979) werd direct bekroond en in 2000 ontving ze de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre. Ook haar jeugdpoëzie werd lovend ontvangen: voor Hee meneer Eland (1998) kreeg ze de Zilveren Griffel en Nienke van Hichtumprijs. Haar meest recente werk is het jeugdboek Overhoop (2013). 

Maartje Smits (1986) is dichter, beeldend kunstenaar en adjunct-hoofdredacteur van online magazine Hard//Hoofd. Ze studeerde Beeld & Taal aan de Rietveldacademie en Design aan het Sandbergh Instituut. Haar debuutbundel Als je een meisje bent zal verschijnen bij De Harmonie. 

Mustafa Stitou (1974) debuteerde in 1994 met de dichtbundel Mijn vormen. In 1998 verscheen een tweede bundel, Mijn gedichten. Het Scapino Ballet Rotterdam voerde een choreografie uit van Nanine Linning, op basis van enkele gedichten van Stitou. Varkensroze anzichten (2004) werd bekroond met de VSB Poëzieprijs.

Deur open: 20:00
Aanvang: 20:30
Entree: 7/5
Reserveren: Perdu

vrijdag 8 mei 2015

Woensdag 13 mei 2015: Preview Read My World 2015

over literatuur uit Zuidoost-Azië

Met: Chris Keulemans, Bernice Chauly & Kadek Krishna Adidharma


Read My World is het internationale literatuurfestival van Amsterdam. Voorbij de waan van de dag onderzoekt Read My World de grens tussen literatuur en journalistiek, tussen hier en daar – en vestigt de aandacht op alles ertussen. De eerstvolgende editie is op 1, 2 en 3 oktober 2015 in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord en heeft speciale aandacht voor journalistiek, literatuur en verhalen uit Zuidoost Azië.

Op 13 mei maken Bernice Chauly, schrijfster afkomstig uit Maleisië en Kadek Krishna Adidharma, blogger en vertaler uit Bali/Indonesië bekend welke namen er op de festivalshortlist van Read My World staan en wie er tijdens het festival van 1 t/m 3 oktober 2015 komen optreden. In een gesprek met moderator Chris Keulemans gaan zij tijdens de preview in op de totstandkoming van het programma en lichten zij hun selectie van auteurs, bloggers, spoken word artists en journalisten toe. Ook gaan Chauly en Krishna Adidharma in op de rol van literatuur in een regio die doorgaans buiten het Europese blikveld blijft. Wat zijn urgente thema’s voor een hedendaagse generatie auteurs/kunstenaars en hoe verhoudt hun werk zich tot een actualiteit van toenemende censuur (Maleisië) en groeiende openheid (Indonesië)?

Lees meer over Bernice Chauly en Kadek Krishna Adidharma op de website van Read My World.

Read My World komt voort uit een samenwerking van Perdu, SLAA en School der Poëzie.

Locatie: Tolhuistuin, Tuinhuis, Tuinhuisweg 1
Toegang gratis

dinsdag 5 mei 2015

Vrijdag 8 mei 2015: Radicaal Huishouden # 2 - De Spelbreker

Perdu houdt huis in sociale conventies.

Met: Maaike Meijer, Quinsy Gario, Chris Kraus, Joop Visser & Jessica van Noord

Wat gebeurt er wanneer schrijvers, kunstenaars en dichters spreken over onderwerpen die anderen liever stilhouden? Wat voor effect heeft deze houding op hun werk? Is de positie van spelbreker een strategie om jezelf uit een minderheidspositie te manoeuvreren? Of is het juist een strategie die resulteert in een minderheidspositie? Op deze avond spreken we met en over spelbrekers.


De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de romans van de Amerikaanse kunstenares Chris Kraus, zoals I Love Dick en Torpor. Eerstgenoemde verschijnt, bijna twintig jaar na het origineel, binnenkort in het Nederlands. Haar werk scheert langs het confessionele en wordt vaak weggezet als hysterisch en té biografisch. In haar werk fileert Kraus genadeloos de positie van de vrouw binnen zowel de kunstwereld als in persoonlijke relaties. Voor deze avond levert ze een videobijdrage aan waarin ze dieper ingaat op de dichteres Hannah Weiner, de scheiding tussen het privé- en het publieke domein en de wijdverbreide verwachting dat (vrouwelijke) kunstenaars zich aantrekkelijk presenteren in hun werk en daarbuiten.

Literatuurwetenschapper Maaike Meijer spreekt over spelbrekers in het literaire veld. Een bekend voorbeeld is de dichter Emily Dickinson wiens keuze om weinig direct sociaal contact aan te gaan lang is geïnterpreteerd als een terugtrekken uit de wereld en wiens poëzie eveneens op die manier geïnterpreteerd is. Ook andere schrijvers hebben dergelijke 'terugtrekkende' bewegingen gemaakt - of maken die, zoals M. Vasalis, Marie Kessels, Elena Ferrante, of Fritzi Harmsen van Beek. Wat is het effect van deze weigering zich te mengen in het literaire establishment op de vorm en receptie van hun werk? Het accent ligt in deze lezing op het werk van de multikunstenaar F. Harmsen van Beek

Kunstenaar en dichter Quinsy Gario wordt door veel mensen gezien als de persoon die eigenhandig het fijne familiefeest van Sinterklaas heeft verpest; als spelbreker pur sang. Maar als spelbreker heeft hij eindelijk de hoognodige publieke discussie over racisme in Nederland op gang weten te brengen. Minder aandacht is er voor het feit dat Gario het aanzwengelen van deze discussie altijd als onderdeel van zijn kunstpraktijk heeft beschouwd, en dat hij al jaren onder het pseudoniem T. Martinus als dichter actief is. Op deze avond presenteert hij een aantal van zijn nieuwe gedichten en spreekt hij een kleine poëtica uit.

Joop Visser
kunnen we misschien wel de eerste protestzanger van Nederland noemen. Maar zoals het een spelbreker betaamt is zijn werk nooit helemaal in een genre te plaatsen. In 1961 begon hij met bijtende, maar vooral dromerige liedjes onder de naam Jaap Fischer. Uit afkeer voor zijn groeiende populariteit stopte hij in 1964 om vanaf 1976 opnieuw te beginnen onder de naam Joop Visser. Bekende titels van hem zijn "De Volkskrant is een kutkrant" en "Heineken is een harddrugdealer" Te zwartgallig en sarcastisch om echt een hele generatie te veroveren, vond zijn werk sindsdien een kleine maar trouwe aanhang. Daarnaast houdt Visser alles in eigen hand; zijn muziek komt uit in eigen beheer. Sinds 2004 vormt hij een zangduo met Jessica Noord en op deze avond zullen zij samen bekende en minder bekende nummers uit hun repertoire ten gehore brengen.

De reeks Radicaal Huishouden biedt een dwars zicht op bestaande verhoudingen. Hoe kunnen normen worden doorbroken en alternatieven worden vormgegeven in kunst, politiek en samenleving? Van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Hoe richt je een huishouden in als de vierentwintiguurseconomie constante inzetbaarheid van je verlangt? Hoe kunnen spelbrekers de regels van de kunst veranderen? En als Europa steeds meer op slot gaat, hoe stellen we ons dan een inclusieve maatschappij voor? We nodigen dichters, kunstenaars, activisten en filosofen uit om samen nieuwe vormen te verkennen.


Zaal open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)

Reserveren kan via de website van Perdu

vrijdag 24 april 2015

maandag 4 mei 2015: Theater na de dam

Het onderzoek/tussen licht en donker

Barbaren & Co leest als toneelformatie al tien jaar theaterteksten na de jaarlijkse Dodenherdenking. Dit jaar lezen ze scènes uit de reconstructie van het Auschwitzproces Het onderzoek van Peter Weiss en Willem Mengelberg – tussen licht en donker van Martin van Amerongen en Philo Bregstein.

Zaal open: 20.30
Entree: 10 euro /5 euro (kortingskaart)


Vrijdag 1 mei 2015: Arbeid en Literatuur II

r
Over arbeid, cultuur en cognitief kapitalisme: herwaardering van de arbeider als politiek subject, nieuwe poëzie voor 1 mei en arbeid in recente Nederlandse romans.

Met: Joost de Bloois, Frank Keizer, Marion Prinse & Roel Smeets

De idee van een collectieve arbeidersgeschiedenis verdwijnt steeds sneller om vanaf de jaren '70 plaats te maken voor ideeën van individualiteit en identiteit. In plaats van nostalgisch te worden onderzoeken we in Perdu 1 mei van de toekomst.

Joost de Bloois zal spreken over de herwaardering van de arbeider als politiek subject in het werk van Alain Badiou en Sylvain Lazarus. Frank Keizer dicht over de 1 meiviering van de toekomst. Marion Prinse en Roel Smeets presenteren de eerste resultaten van hun onderzoek naar de sociaal economische achtergrond van personages in en auteurs van hedendaagse Nederlandse romans. Waar verdienen Nederlandse romanpersonages nu eigenlijk hun geld mee? En wat zegt dat over Nederland buiten de fictie?

Gedurende de avond dragen redactieleden verschillende fragmenten en gedichtenrond het thema voor. Vorig jaar organiseerde Perdu op 18 april een eerste programma over arbeid en poëzie met Geert Buelens, Sven Vitse en Maarten van der Graaff.

Joost de Bloois is filosoof. Hij doceert aan de opleidingen Literatuurwetenschap en Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertaalde en bezorgde werk van de filosofen Alain Badiou en Jean-Luc Nancy in het Nederlands. De Bloois richt zich in zijn onderzoek op de raakvlakken tussen kunst en politiek en publiceerde o.a. over Post-autonomia en precariteit.

Frank Keizer is dichter, vertaler en criticus. In 2012 verscheen zijn chapbook Dear world, fuck off, ik ga golfen bij Uitgeverij Stanza. Hij is medeoprichter van het online no budget tijdschrift Samplekanon en vertaalde de bundel Rampensuites van Rob Halpern (met Samuel Vriezen). Onlangs verscheen zijn tweede chapbook: Mijn eigen problemen.

Marion Prinse en Roel Smeets zijn researchmasterstudenten Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Onder leiding van Saskia Pieterse voeren zij onderzoek uit naar de sociaaleconomische achtergrond van personages en auteurs in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Voor hun onderzoek maken ze gebruik van de ongeveer 170 romans die door uitgeverijen zijn ingezonden voor de Libris Literatuurprijs 2012.

Aanvang: 20:30
Zaal open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)

Reserveren via de website van Perdu

zondag 19 april 2015

vrijdag 24 apr. 2015: Het klemmende landschap van Hugo Claus

‘Vrij is de zanger niet’: Claus als ontsnappingskunstenaar

Met: Paul Claes, Johan Velter & Saskia de Jong

In de tegenstelling tussen vrijheidsdrang en determinatie vat Paul Claes het werk van Hugo Claus. Als een thema waarop Claus eindeloos zal blijven variëren ontdekt Claes in de vroege poëzie de in de beklemming van het landschap of het lichaam weerhouden vlucht. Op deze avond zal Claes demonsteren hoe deze paradox de poëtica van Claus bepaalt. Het is een voornaam thema in zijn recent bij Huis Clos verschenen studie Meester Claus (2015), die tegelijk een hommage is. Uitgever en blogger Johan Velter bespreekt onder titel Hugo Claus en het meesterwerk de gespletenheid tussen drift en intelligentie, die hij als fundamenteel voor het werk van de kunstenaar beschouwt. Dichter Saskia de Jong reageert met nieuwe poëzie op het door Claes waargenomen beklemmingsthema in het dichtwerk van de jonge Claus.
 Paul Claes (1943) – Schrijver, dichter, vertaler, essayist, als classicus hoofddocent aan de KU Leuven. Zijn proefschrift uit 1981 De mot zit in de mythe over de antieke elementen in het werk van Hugo Claus was lange tijd bepalend voor de intertekstuele gerichtheid van de Clausstudie. Verdere boeken van Claes over Claus zijn Claus-reading (1984) en Claus Quadrifrons. Vier gezichten van een dichter (1987). Het dit voorjaar verschenen Meester Claus is zijn meest recente publicatie over de schrijver en dichter.
Johan Velter (1956) – Uitgever bij de uitgeverij voor bibliofiele boeken Druksel. Op zijn weblog schrijft Velter vaak en grondig, behalve over boekverzorging en het bibliotheekwezen, over het werk van Hugo Claus.
Saskia de Jong (1973) – Publiceerde bij uitgeverij Prometheus de gedichtenbundels zoekt vaas (2004) en resistent (2006). Recent schreef zij de tekst voor het muziektheaterstuk Tulpmania dat in april zijn première beleeft. 

Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)

Reserveren via de website van Perdu