woensdag 12 augustus 2015

Vrijdag 18 sep. 2015: Perdu Meet Met Twee Maten

Opening nieuwe seizoen

Met: Ellen Deckwitz, Hélène Gelèns, Rozalie Hirs, Paul Bogaert, Alfred Schaffer, Frank Keizer & Mathijs Tratsaert


In dit openingsprogramma van het nieuwe seizoen onderzoeken Perdu en Vlaams-Nederlands Huis deBuren de vraag: wat is experimentele poëzie vandaag? Dat doen we analoog aan Paul Rodenko's bloemlezing Met Twee Maten van vijftig jaar Nederlandse poëzie. Die bloemlezing bestaat uit drie delen: een deel met traditionele gedichten die, destijds al gecanoniseerd, als ‘goed’ werden beschouwd, een deel met experimentele gedichten, en middenin een essay over de vraag: wat is experimentele poëzie?

Wij vroegen zes dichters om twee gedichten te schrijven: een 'goed' gedicht en een experimenteel gedicht. Op deze avond zullen zij die voordragen en van een korte toelichting voorzien. Frank Keizer leest tussen de voordrachten door een lezing voor waarin hij Rodenko's vraag naar experimentele doortrekt naar de hedendaagse poëzie.

Met Ellen Deckwitz, Hélène Gelèns, Rozalie Hirs, Paul Bogaert, Alfred Schaffer (videobijdrage), Frank Keizer en Mathijs Tratsaert

In voorbereiding op de avond zal op www.besteburen.eu een essay verschijnen van de hand van Jeroen van Rooij over Rodenko's bloemlezing, meer specifiek over het statement dat hij daarin maakt dat de echte avant-gardistische voorlopers niet in Nederland te vinden zijn, maar dat Vlamingen als Gezelle, Van Ostaijen en Marnix Gijsen de experimentele traditie zijn begonnen.

Entree: 10 / 5 euro (met kortingspas)
Deur open: 20.00 uur
Reserveren kan via de website van Perdu

zondag 21 juni 2015

Vrij. 26 juni 2015: Onder Invloed

Literair programma over de rol van de roes in kunst en poëzie, gevolgd door:


Met: Hafid Bouazza, la Garçon, Marie Meeusen, Stephen Snelders, Claudia Zeller & The Lost Times

Baudelaire was lid van de Club de Hachichins, William Burroughs’ werk was er zonder heroïne niet geweest en Simon Vinkenoog was niet vies van hallucinogene drugs. Geestverruimende middelen zijn in de kunst- en literatuurgeschiedenis nooit ver weg. Ook Perdu sluit het jaar af onder invloed. Voorbij het cliché van de beschonken bohémien-dichter wordt de rol van drank en drugs in de geschiedenis van kunst, literatuur en cultuur onderzocht, en stellen we vragen als: wat kun je zeggen over verslaving als cultureel construct? Waar ligt de grens tussen een romantisch verlangen en een serieuze verslaving? Is verslaving een ziekte of is verslaafd zijn een identiteit? En hoe bepalen we eigenlijk wat een drug is en wat niet?

Hafid Bouazza draagt een bloemlezing uit de drugs- en drankliteratuur voor, Stephen Snelders vertelt meer over de geschiedenis van drugs in kunst en cultuur, Marie Meeusen spreekt over ayahuasca en Beat Poets en Claudia Zeller geeft een lezing over cocaïne als drugs van het expressionisme en het werk van Walter Rheiner.

Traditiegetrouw dansen we na het programma de nacht in, om de volgende morgen onze laatste roes van het seizoen uit te slapen. Er is live muziek van La Garçon, Janna Coomans zorgt voor Sleazy Pop Disco beats en gelegenheidscollectief The Lost Times draait de laatste plaatjes. Consumptie verplicht.
Hafid Bouazza is schrijver. Zijn debuutbundel De voeten van Abdullah (korte verhalen, 1996) werd bekroond met de E. du Perronprijs en met zijn roman Paravion (2004) won hij de Gouden Uil. In 2010 stelde Bouazza samen met Yves van Kempen de bloemlezing Roes samen, over drank en drugs in de kunst. Vorig jaar kwam zijn deels autobiografische roman Meriswin uit die gaat over een man die worstelt met een delirium na jarenlange alcoholverslaving.
La Garçon speelt indoctrinatie-R&B met een Gospel/Funk-slasaus en een zeer Fanatieke Frontman. De e.p. PiCk YoUr PoiSsoN! verscheen in 2014. Met: Bart Rijnink, Rory Ronde, Dionys Breukers, Milan Breukers, Nyncke Beekhuyzen en Eva Laurenssen.
Marie Meeusen (1981) is docent taal- en cultuurvakken aan de opleiding Communication & Multimedia Design Amsterdam. Ze is ex-redactielid van literair tijdschrift Kluger Hans. Haar werk verscheen in verschillende literaire tijdschriften, In haar vrije tijd vormen haar blog Huiverinkt en de literaire podia de voornaamste expressiemedia.
Stephen Snelders is historicus. Hij schrijft over het grensvlak tussen medische geschiedenis en cultuurgeschiedenis en publiceerde onder andere over LSD in Nederland en zeerovers in de Gouden Eeuw. Stephen is verbonden aan het Descartes Centre  voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.
Claudia Zeller is literatuurwetenschapper. Ze studeerde af op de rol van literaire instanties in gentrificatieprocessen, doceert Nederlands aan de Université de Sorbonne in Parijs en was redacteur van Slang, Absint en Perdu. Ook schreef ze recensies voor Recensieweb.

Deur open: 20.00 uur
Entree: 7 euro (programma en feest) / 3 euro (alleen feest, vanaf 22.30 uur)

Reserveren via website Perdu

dinsdag 16 juni 2015

zo 21 jun 2015: Plaats­poëtica - over ecopoëzie en countermapping

Dit is een middagprogramma

Met: a rawlings, Stephen Voyce & Coco Duivenvoorde

from a rawlings's Gibber

Canadese kunstenaar a rawlings presenteert haar transdisciplinaire ecopoëtica ‘Gibber’ en Stephen Voyce (University of Iowa) vertelt over countermapping. Kunstenaar Coco Duivenvoorde verkent het Laagland.

Dit programma is in het Engels. Klik hier voor de volledige Engelstalige aankondiging. This evening is in English. Click here for the complete announcement in English.

Deur open: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 7 / € 5 (met kortingspas)
Lunch: 13.00 uur (details zie onder)


Voor aanvang, om 13.00 uur is er een lunchbuffet. Wilt u mee-eten? Stuur dan bericht naar perdu@perdu.nl. Aanbevolen donatie: €3,50 - € 5.

vrijdag 12 juni 2015

di 16 jun 2015: Lev Rubinstein - Pionier van het Moskouse conceptualisme

Met: Nina Targan Mouravi, Michel Krielaars & Lev RubinsteinDinsdag 16 juni is de grote Russische dichter Lev Rubinstein te gast in Perdu. De dichter zal kort geïntroduceerd worden door Michel Krielaars. Vervolgens draagt Rubinstein voor uit eigen werk, afgewisseld door de Nederlandse vertalingen van Nina Targan Mouravi. Het programma wordt afgesloten met een gesprek tussen Rubinstein, Krielaars, Targan Mouravi en het publiek.

Lev Rubinstein is in Nederland op uitnodiging van Poetry International. Bezoek de website van Poetry voor meer informatie.

Lev Rubinstein (1947) is een van de grondleggers van het Moskou Conceptualisme. Geïnspireerd door zijn werk als bibliothecaris, schrijft hij poëzie op losse indexkaarten en maakt zo gedichten zonder vaste volgorde of lengte. Zijn poëzie werpt een ander licht op de complexe verhouding tussen de modernistische traditie, de officiële Sovjetideologie en 'Westerse' stromingen als postmodernisme en conceptualisme.
Michel Krielaars (1961) is chef Boeken van NRC Handelsblad en was daarvoor jarenlang Rusland-correspondent. Hij publiceerde enkele romans en in 2014 verscheen het succesvolle werk Het brilletje van Tsjechov. Reizen door Rusland.
Nina Targan Mouravi is vertaalster, voordrachtskunstenaar en portretschilder. Ze werd geboren in Georgië, groeide op in Moskou en kwam twintig jaar geleden naar Nederland. Ze vertaalde het werk van vele Russische dichters naar het Nederlands, waaronder Poesjkin, Achmatova, Mandelstam, en Pasternak.


Deur open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)
Reserveren via website Perdu

zaterdag 6 juni 2015

Vrij. 12 jun 2015: Radicaal Huishouden #4 De Dwars­straat

Perdu houdt huis in sociale conventies

Met: Lester Arias, Anne Becking, Nadia Bekkers, M. NourbeSe Philip, Annelein Pompe & Marwin Vos


In de reeks Radicaal Huishouden onderzoekt de redactie van Perdu bestaande verhoudingen. Hoe kunnen normen worden doorbroken en alternatieven worden vormgegeven in kunst, politiek en samenleving? Van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Vanavond; het laatste en vierde deel van Radicaal Huishouden: De Dwarsstraat. Als Europa steeds meer op slot gaat, hoe stellen we ons dan een inclusieve maatschappij voor?


Wat betekent ons lichaam in de publieke ruimte van het huidige Europa? Hoe krijgt het betekenis, wordt het onderworpen aan normen, en is het een uitgangspunt voor verzet? In een stormachtig en technocratisch bestuurd Europa moeten deze vragen opnieuw gesteld worden. Deze situatie vormt niet alleen een risico voor de papierlozen in Europese steden of veelal onwelkome vluchtelingen aan de zuidelijke kusten. Het heeft ook verregaande consequenties voor degenen die het Europese burgerschap dragen.

We leven in een wirwar van stedelijke en institutionele infrastructuren. Hoe wegwijs of juist verdwaald te raken in deze vervreemdende Europese ruimte? We zoeken een dwarsstraat om te experimenteren met alternatieven, om de reductie van het lichamelijke te verkennen dan wel te voorkomen. Hoe kunnen de politieke processen tot processen van het hier en nu gemaakt worden? Hoe kunnen ze gekaapt en toegeëigend worden? Hoe denken we opnieuw na met en over de menselijke lichamen die we in onze ruimte ontmoeten?

De gedichten van Marwin Vos infiltreren op plekken waar niemand kijkt en verzamelen informatie. Haar poëzie laat door registratie verschillende vormen van wrijving in de ruimte zien. Vos haar gedichten zullen door Anne Becking voorgedragen worden. Nadia Bekkers en Lester Arias zullen het stuk Ah, Ha! opvoeren dat een kritische verkenning van verschillende ruimten (naast thuis bijvoorbeeld de werkvloer van Albert Heijn) is waarin de verhouding van realiteit en illusie, de onmogelijkheden en kansen van hun sociaaleconomische standpunt centraal staan. De Canadese dichteres M. NourbeSe Philip zal in een skypebijdrage een deel van haar lange gedicht Zong! (2008) voordragen dat een kritiek is op een besluit uit 1781 om honderdvijftig slaven te vermoorden om verzekeringsgeld te innen. Zong! is een lamento dat niet alleen deze kwestie ethisch verkent, maar ook poëticaal, ‘haunting the spaces of forgetting and mourning the forgotten.’ Annelein Pompe maakte een film (Passage Voor de Zon) over een nachtwinkel in Gent. Hierin legt ze haar persoonlijke verhaal naast de verhalen die zich ontvouwen in de nachtwinkel. Hij die overdag droomt wanneer zij een plek zoekt op het toneel van de stad. Ze besluit hem te volgen in zijn slaap.

Lester Arias is kunstenaar, acteur en danser. Hij maakt kostuums en doet visagie. Zijn werk bestaat uit video's, sounds en grafisch design. Al deze vormen en ervaringen probeert hij te integereren in verschillende politiek geladen en esthetische fascinaties, kunstwerken en samenwerkingen.
Anne Becking (1983) is dichter en redacteur bij Perdu. Zij publiceerde in 2014 het chapbook het omgekeerde van een pose dat verscheen bij Halverwege Chapbooks.
Nadia Bekkers aka MC Mustaj aka Aguila Vortex is muzikant, componist, performer en choreografe. Als MC Mustaj rapt ze regelmatig. Ze is derdejaarsstudent aan het SNDO waar ze onder andere de werken LIFE IS A JOKE THAT IS NOT REALLY A JOKE, 8 PIANOS en JIXLA maakte.
M. NourbeSe Philip (1947) is dichter, essayist, romancier, toneelschrijfster en advocaat. Ze publiceerde in de afgelopen decennia onder meer vier poëziebundels, een roman en drie essaybundels. Haar meest recente werk is Zong! ‘which explodes the legal archive as it relates to slavery’, zoals NourbeSe het zelf omschrijft. Voor haar werk heeft ze vele prijzen ontvangen, zoals de Pushcart Prize (1981) en de Lawrence Foundation Prize (1994).
Annelein Pompe (1988) woont en werkt in Gent. Zij schrijft (dieren)verhalen en portretteert fictieve eenden. Afgelopen jaar gaf zij samen met Caroline Ruijgrok schrijfworkshops. Daarnaast werkt zij als projectioniste in Art-Cinema Offoff waar zij dit jaar haar eerste documentaire vertoonde. Zij studeerde Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Marwin Vos is dichter en kunstenaar. Ze publiceerde naast haar recente bundel Oorlogspaarden tot in de buitenwijken (2015) ook Zij is niet vast, zij is veranderbaar (2006). Haar werk verscheen onder meer in De Gids, nY en op Samplekanon. Op marwinvos.nl is haar werk te zien en te lezen.

Deur open: 20:00 uur
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 7/€ 5
Reserveren via website Perdu

vrijdag 29 mei 2015

Vrijdag 5 jun. 2015: De Dictator

Perdu onderzoekt de verhouding tussen literatuur en autoritaire macht

Met: Antoine de Kom & Matthijs Ponte


De verkiezingswinst van Desi Bouterse in Suriname is voor Perdu de aanleiding voor dit programma De Dictator. Antoine de Kom spreekt op vrijdag 5 juni in Perdu over zijn werk in verband met de Surinaamse politiek.

Heeft de naam van Desi Delano Bouterse een plaats in de poëzie? Na de overweldigende winst van Bouterse’s Nationale Democratische Partij bij de verkiezingen in Suriname, afgelopen maandag, wil Perdu de vraag naar de verhouding tussen poëzie en politiek concretiseren. Antoine de Kom reflecteert aan de hand van zijn poëtisch oeuvre op deze vraag in verband met de politieke situatie in Suriname. Welke poëticale problemen werpt de machtsuitoefening in Suriname voor hem op? De Kom is een dichter wiens werk – in bundels als Tropen (1991), De kilte in Brasilia (1995), Chocoladetranen (2004) en het meest recent het met de VSB-poëzieprijs bekroonde Ritmisch zonder string (2013) – veelal in het teken staat van het displacement tussen Nederland en Suriname.

Nederland is het geboorteland van De Kom. Zijn herkomst is Surinaams. De schrijver van Wij slaven van Suriname is zijn grootvader, Anton de Kom, die tegen de wil van zijn kleinzoon in door het regime van Bouterse als anti-koloniaal activist wordt gecanoniseerd. Dichter en activist Matthijs Ponte zal De Kom naar aanleiding van zijn lezing een interview afnemen. Ponte is mededirecteur van het poëziefestival Read My World, dat in 2014 aan de Caribische literatuur was gewijd.

Aanvang: 20:30 uur
Deur open: 20:00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)

Reserveren kan via de website van Perdu

dinsdag 26 mei 2015

Vrijdag 29 mei 2015: Presentatie Terras #8

Met: Laurens van Krevelen, Guido Snel, Emilia Menkveld & Ton NaaijkensTussen nationale taal en minderheidstaal, tussen landen, tussen rede en waanzin: tijdschrift Terras wijdt nummer #8 Door de nacht, aan de grensovergang. Laurens van Krevelen, die voor deze editie van Terras nieuwe gedichten van Breyten Breytenbach vertaalde, spreekt over de verhouding van de dichter tot het Afrikaans en het nieuwe Zuid-Afrika. Guido Snel bespreekt het essay ‘Motor’ van Herta Müller in verband met het ruimtebesef in de Midden-Europese literatuur. Van de vele studenten aan de Utrechtse opleiding voor literair vertalen die aan het nummer bijdragen, spreekt Emilia Menkveld over haar werk aan Marisa Madieri’s ‘Herinneringen aan een exodus’, notities uit Fiume, het huidige Rijeka dat na de Tweede Wereldoorlog plots overging van Italië naar Joegoslavië, waarna de Italiaanse inwoners de stad moesten verlaten. Veel van die Italiaanse vluchtelingen (onder wie Marisa Madieri en haar familie) werden opgevangen in Triëst.

Aanvang: 20:30
Deur open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)

Reserveren via de website van Perdu