vrijdag 29 april 2016

Vrijdag 6 mei 2016: De Jaren 90 V: De eindeloze grenszone

Met: Dieter Lesage, Mercedes Azpilicueta & Veva Leye

De jaren negentig: het einde van de twintigste eeuw, het begin van de eenentwintigste eeuw. In de reeks ‘De jaren 90’ onderzoekt Perdu wat dit kanteldecennium betekend heeft en betekent op het gebied van poëzie, muziek en politiek. Onderbelichte kanten staan centraal en overbelichte kanten worden scherpzinnig doorgelicht. Perdu maakt de balans op.
 
Hoe te navigeren tussen de nieuwe tegenstellingen van de wereldmarkt? Perdu onderzoekt vanuit poëzie, filosofie en kunst de globalisering van de jaren 90.
Dieter Lesage (1966) studeerde filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven (1984-1988) en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs (1988-1990). In 1993 promoveerde te Leuven tot Doctor in de Wijsbegeerte. Hij werkt rond hegemonie, representatie, arbeid en gemeenschap in kunst en politiek en schreef in Vertoog over Verzet, politiek in tijden van globalisering over het antiglobalisme. Lesage werkt aan de Vrije Universiteit Brussel en bij de Brusselse theater- en media-opleiding RITCS.
Mercedes Azpilicueta (1981) werd geboren in La Plata, Argentinië. Momenteel woont ze in Amsterdam, waar ze een van de residerende kunstenaars is in de Rijksakademie van beeldende kunsten.
Veva Leye werkt bij het Centre for Cinema and Media Studies van de Ugent. Ze promoveerde UNESCO’s beleid rondom internationale communicatie en communicatie en ontwikkeling tussen 1975 en 2005. Ze is geïnteresseerd in hedendaagse internationale discussies over communicatie en ontwikkeling en hun overweldigende a-historische en technologisch deterministische aard. Leye publiceerde gedichten in nY.


Zaal open: 20:00
Entree: 7 / 5 euro*
Reserveren via de website van Perdu
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

Geen opmerkingen: