vrijdag 31 mei 2013

7 juni 2013: De bezette stad IV: Utopie tot dystopie: dromen verbeeld

Met: Han van der Vegt, Arjaan van Nimwegen, Mark Minkjan e.a.

Vierde avond in de reeks Bezette Stad, een serie interdisciplinaire programma’s waarin we onderzoek doen naar de bezetting van de stad en de rol die kunst, literatuur en in het bijzonder de poëzie hierin spelen.

Tijdens ‘De bezette stad IV’ gaan we in op de betekenis van utopieën en dystopieën in architectuur en literatuur. In de toekomstdromen van de utopie worden nieuwe, ideale steden én mensen geschapen, maar de scheidslijn tussen utopie en dystopie blijkt dun. Hoe kan een utopie omslaan in dystopische taferelen? En als de modernistische utopie achterhaald is geraakt, hoe ziet de utopie er anno 2013 dan nog uit?

Dat stadsplanning niet neutraal is maar uitdrukking geeft aan een bepaald mensbeeld komt duidelijk naar voren in Arjaan van Nimwegens Westerlingen. De roman schetst een utopische samenleving waarin rationaliteit verheven is tot ideologie. Deze rationaliteit wist het verleden uit en maakt dat elke dag ‘nieuw’ is, maar mens noch stad blijken zich volledig te laten beheersen. In zijn lezing zal Van Nimwegen ingaan op o.a. de ontmaskerende functie van literatuur die kritiek levert op het uniforme karakter van utopieën.

Mark Minkjan laat zien hoe utopische dromen de reële stadsplanning in de loop der tijd beïnvloed hebben en vraagt zich af hoe belangrijk of juist gevaarlijk de utopie vandaag de dag nog is. Minkjan is als onderzoeker betrokken bij het platform Failed Architecture en werkt mee aan diverse projecten, zoals Farming the City en WeOwnTheCity. Op Twitter verzamelt hij nieuws over steden via @Markminkjan.

Tot slot sturen we, zoals elke editie, een dichter de stad in. Han van der Vegt, dichter en vertaler gaat op zoek naar utopische en dystopische omgevingen in Amsterdam.

Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur

Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: