donderdag 23 mei 2013

24 mei 2013: Herschrijven: klassieken herschreven

Met: Piet Gerbrandy, Bo Tarenskeen en Johan Herrenberg

‘Volgens Hegel heb ik ongelijk’, zegt Antigone halverwege Anne Carsons versie van de klassieke tragedie van Sofokles. Terwijl de Canadese classica en dichter het plot van het stuk getrouw volgt, laat zij Antigone in discussie gaan met schrijvers en filosofen die haar daden hebben geïnterpreteerd.

De Bijbel, De Lof der Zotheid, Antigone, Flauberts Bouvard en Pécuchet en vele andere klassieke teksten zijn herschreven. Zijn de herschrijvers hemelbestormers die het beter willen doen dan hun voorgangers, zijn ze op zoek naar verborgen betekenissen in het werk of willen ze de tekst aanpassen aan nieuwe sociale of kunstzinnige omstandigheden?

Perdu schenkt op deze avond aandacht aan de traditie van het herschrijven. In de klassieke oudheid was het voor een auteur normaal om bestaande verhalen te gebruiken voor eigen werk. Met de romantiek raakte deze praktijk op de achtergrond. De schrijver werd steeds meer beschouwd als een genie die vanuit het niets een onaantastbaar en uniek kunstwerk schiep.

Sprekers zullen onder andere zijn de dichter, criticus en classicus Piet Gerbrandy. Hij zal aan de hand van het werk van Anne Carson ingaan op de betekenis van het herschrijven en de verschillen tussen hedendaagse herschrijvingen en die in de klassieke oudheid.

Filosoof en theatermaker Bo Tarenskeen zal een gedeelte opvoeren van één van zijn versies van Bouvard en Pécuchet en vertellen over hoe en waarom hij er al meer dan tien jaar mee bezig is om de roman over twee kopiisten om te schrijven naar het nu.

J.Z. Herrenberg is schrijver, met publicaties in yang, De Brakke Hond, DW B en nY. Hij zal vertellen over zijn herschrijving van The Dead van James Joyce die in nY werd gepubliceerd.


Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders
Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur

Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: