donderdag 30 april 2009

Vrijdag 1 mei: Hotel New Flandres - literaire systemen in het Nederlandse taalgebied

Hotel New Flandres - literaire systemen in het Nederlandse taalgebied

- In samenwerking met het Poëziecentrum in Gent

Met (o.v.): Dirk van Bastelaere, Erwin Jans, Patrick Peeters, Rozalie Hirs, Mark Insingel, Erik Lindner, Matthijs de Ridder, e.a.

Gespreksleider: Laurens HamHet Nederlands is een taal die in minstens twee landen ter wereld wordt gesproken: Nederland en België. Er bestaat daarom ook in twee landen een Nederlandstalige poëzie. Vaak wordt deze poëzie als één poëzie gezien: Hugo Claus is in de canon net zo’n Nederlandse dichter als Lucebert.

Vorig jaar verscheen bij uitgeverij Poëziecentrum de bloemlezing Hotel New Flandres. 60 jaar Vlaamse poëzie. Een opmerkelijk en inmiddels veel bekritiseerd aspect van deze bloemlezing is de exclusieve Vlaamsheid van de gebloemleesde dichters. De samenstellers gaan uit van de woorden van Bert Vanheste: “Er is een Vlaams literair systeem en er is een Nederlands literair systeem.” In hun voorwoord schrijven ze: “Nederlandse critici (…) blijken (…) onvoldoende kennis te hebben van de doorgaans complexe Vlaamse literaire traditie. Onder meer dit gebrek aan inzicht leidt in grensoverschrijdende bloemlezingen vaak tot een minorisering van de Vlaamse poëzie.” Een supranationale Nederlandstalige literatuur bestaat volgens hen alleen als promotieinstrument in het buitenland. Daarnaast is de Vlaamse poëzie een volstrekt eigen en heterogeen literair systeem met een eigen dynamiek. De Vlaamse poëzie kan daarom alleen begrepen worden “wanneer men ze in haar eigen historische context plaatst.

Waarin verschilt het Vlaamse poëtische systeem van het Nederlandse? En in hoeverre zijn ze vergelijkbaar? En lopen ze misschien ook in elkaar over? En op welke manier beïnvloeden ze een (of twee) mogelijke poëtische canon(s). En waarom is er eigenlijk geen Hotel New Holland?

Op deze Avond in Perdu gaan de samenstellers van de bloemlezing Hotel New Flandres, samen met twee Nederlandse critici, in op deze vragen. Ook dragen er Vlaamse dichters voor uit de bloemlezing, en Nederlandse dichters die wellicht in eenzelfde soort bloemlezing van de Nederlandse poëzie hadden kunnen staan.


Aanvang: 20.30; deur open: 20.00
Reserveren kan door eerst een koprol te maken en daarna hier te klikken

1 opmerking:

De Stiftdichter zei

Zal wel zijn dat er een "Vlaams systeem" bestaat.
Maar toch wat eenzijdig om enkel naar die Nederlandse critici te kijken.
Zelfs ik als Belg/Vlaming hoop dat sommige dichters en schrijvers wat minder in die eigen Vlaamse klei blijven steken.