zondag 19 april 2015

vrijdag 24 apr. 2015: Het klemmende landschap van Hugo Claus

‘Vrij is de zanger niet’: Claus als ontsnappingskunstenaar

Met: Paul Claes, Johan Velter & Saskia de Jong

In de tegenstelling tussen vrijheidsdrang en determinatie vat Paul Claes het werk van Hugo Claus. Als een thema waarop Claus eindeloos zal blijven variëren ontdekt Claes in de vroege poëzie de in de beklemming van het landschap of het lichaam weerhouden vlucht. Op deze avond zal Claes demonsteren hoe deze paradox de poëtica van Claus bepaalt. Het is een voornaam thema in zijn recent bij Huis Clos verschenen studie Meester Claus (2015), die tegelijk een hommage is. Uitgever en blogger Johan Velter bespreekt onder titel Hugo Claus en het meesterwerk de gespletenheid tussen drift en intelligentie, die hij als fundamenteel voor het werk van de kunstenaar beschouwt. Dichter Saskia de Jong reageert met nieuwe poëzie op het door Claes waargenomen beklemmingsthema in het dichtwerk van de jonge Claus.
 Paul Claes (1943) – Schrijver, dichter, vertaler, essayist, als classicus hoofddocent aan de KU Leuven. Zijn proefschrift uit 1981 De mot zit in de mythe over de antieke elementen in het werk van Hugo Claus was lange tijd bepalend voor de intertekstuele gerichtheid van de Clausstudie. Verdere boeken van Claes over Claus zijn Claus-reading (1984) en Claus Quadrifrons. Vier gezichten van een dichter (1987). Het dit voorjaar verschenen Meester Claus is zijn meest recente publicatie over de schrijver en dichter.
Johan Velter (1956) – Uitgever bij de uitgeverij voor bibliofiele boeken Druksel. Op zijn weblog schrijft Velter vaak en grondig, behalve over boekverzorging en het bibliotheekwezen, over het werk van Hugo Claus.
Saskia de Jong (1973) – Publiceerde bij uitgeverij Prometheus de gedichtenbundels zoekt vaas (2004) en resistent (2006). Recent schreef zij de tekst voor het muziektheaterstuk Tulpmania dat in april zijn première beleeft. 

Aanvang: 20.30 uur
Zaal open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingskaart)

Reserveren via de website van Perdu

Geen opmerkingen: