vrijdag 1 maart 2013

8 maart 2013: Bezette stad #1: Stad, kunst en politiek

Met: Elma van Haren, Lucas Hüsgen, Merijn Oudenampsen, Mathijs Gomperts.

Openingsavond in de reeks ‘Bezette stad’, een doorlopend onderzoek naar de betekenis van stad, politiek en kunst in Amsterdam en verre omstreken.

De stad is bezet! Door soldaten, hoeren, auto’s, affiches, uithangborden en het ‘Grote Zirkus van de H. Geest’. Van Ostaijens beroemde experiment illustreert dat de stad geen neutrale ruimte is, maar op vele manieren wordt ingenomen. Hoe actueel dit thema een krappe eeuw later nog is, blijkt wanneer we naar de stad om ons heen kijken. Monumenten veranderen in winkelcentra en mensen worden geëncapsuleerd in buitenwijken of banlieus. City marketing moet de stad verkoopbaar maken en onze leefomgeving, de kunsten, wij zelf, maken onlosmakelijk deel uit van een neoliberale economische logica.

Perdu organiseert in 2013 een reeks avonden rondom het thema ‘Bezette stad’. Interdisciplinaire programma’s waarin we onderzoek doen naar de bezette stad, bezetting van de stad en de rol die kunst, literatuur en in het bijzonder de poëzie hierin spelen. We stellen vragen vanuit de filosofie, architectuur, politiek, culturele kritiek en voor elk programma gaat een dichter de bezette stad in om deze te thematiseren, deconstrueren en herdefiniëren in zijn poëzie. Daarnaast zijn er discussies, lezingen en voordrachten.

Tijdens Bezette stad #1 verkennen we het terrein en vragen we ons af hoe kunst in de stad en de stad als museum functioneren. Socioloog en politicoloog Merijn Oudenampsen zet uiteen waarom de stad Amsterdam niet zo vrij en tolerant is als haar zelfbeeld wel wil doen geloven. Dichter Elma van Haren gaat op pad naar het nieuwe Stedelijk Museum, de witte ‘badkuip’, die sinds kort het museumplein bezet. Dichter, vertaler en essayist Lucas Hüsgen reflecteert op de stad als museum. En hoe de stad een museum ontzet horen we van Mathijs Gomperts in zijn lezing over het Artchive for the Future van kunstenaar Jacobus Kloppenburg.

Entree 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders.
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.

Reserveren via deze link.

Geen opmerkingen: