vrijdag 15 maart 2013

22 maart 2013: De literaire subsidieloterij

Gesprek onder leiding van Xandra Schutte.

De literaire subsidieloterij gaat over de ateliersfunctie van literaire tijdschriften in tijden van economische valorisatie; een discussie met diverse literaire tijdschriften.

Onlangs werd bekend dat het Prins Bernhard Cultuurfonds in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds € 100.000,- subsidie toekent aan vier literaire tijdschriften, waarbij de toekenningcommissie de inzet van nieuwe media en publieksbereik als speerpunten voor de beoordeling van de aanvragen formuleerde.

Hollands Maandblad, Terras, Das Magazin en Liter dragen verschillende doelstellingen en literaire visies uit. Zo formuleert het Hollands Maandblad de ‘cultivering van de helderheid van het woord’ als doelstelling, terwijl Liter juist ruimte wil bieden ‘aan het onzegbare.’ Das Magazin afficheert zich als ‘meerkoppig literair monster’ dat zich vooral richt op het bereik van een groot publiek. Het tweemaandelijkse grootschalig opgezette Literaturfest is ‘een feestelijke ode aan de literatuur: gasten praten over boeken niet gehinderd door enige kennis van zaken’. Terras wil niet alleen een podium bieden aan vernieuwende literatuur in binnen- en buitenland, maar biedt door zijn internationale oriëntatie ook ruimte aan literaire vertalers.

Met oog op het recent verschenen essay ‘Het atelier waar de inkt nog nat is’ van Christiaan Weijts vragen wij ons af in hoeverre deze geldinjectie - van structurele subsidiëring is immers geen sprake - de ateliersfunctie veiligstelt en de poëzie ten goede komt. Er zijn echter ook tijdschriften die, bewust of noodgedwongen, een andere weg bewandelen. Perdu nodigt ook hen uit voor een inhoudelijke discussie.

Entree: € 10,00 / € 5,00 (voor vrienden, studenten, stadspashouders)
Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur.

Reserveren doet u hier.

Geen opmerkingen: