zaterdag 6 juni 2015

Vrij. 12 jun 2015: Radicaal Huishouden #4 De Dwars­straat

Perdu houdt huis in sociale conventies

Met: Lester Arias, Anne Becking, Nadia Bekkers, M. NourbeSe Philip, Annelein Pompe & Marwin Vos


In de reeks Radicaal Huishouden onderzoekt de redactie van Perdu bestaande verhoudingen. Hoe kunnen normen worden doorbroken en alternatieven worden vormgegeven in kunst, politiek en samenleving? Van persoonlijke relaties tot het samenleven in gezin, stad en Europa. Vanavond; het laatste en vierde deel van Radicaal Huishouden: De Dwarsstraat. Als Europa steeds meer op slot gaat, hoe stellen we ons dan een inclusieve maatschappij voor?


Wat betekent ons lichaam in de publieke ruimte van het huidige Europa? Hoe krijgt het betekenis, wordt het onderworpen aan normen, en is het een uitgangspunt voor verzet? In een stormachtig en technocratisch bestuurd Europa moeten deze vragen opnieuw gesteld worden. Deze situatie vormt niet alleen een risico voor de papierlozen in Europese steden of veelal onwelkome vluchtelingen aan de zuidelijke kusten. Het heeft ook verregaande consequenties voor degenen die het Europese burgerschap dragen.

We leven in een wirwar van stedelijke en institutionele infrastructuren. Hoe wegwijs of juist verdwaald te raken in deze vervreemdende Europese ruimte? We zoeken een dwarsstraat om te experimenteren met alternatieven, om de reductie van het lichamelijke te verkennen dan wel te voorkomen. Hoe kunnen de politieke processen tot processen van het hier en nu gemaakt worden? Hoe kunnen ze gekaapt en toegeëigend worden? Hoe denken we opnieuw na met en over de menselijke lichamen die we in onze ruimte ontmoeten?

De gedichten van Marwin Vos infiltreren op plekken waar niemand kijkt en verzamelen informatie. Haar poëzie laat door registratie verschillende vormen van wrijving in de ruimte zien. Vos haar gedichten zullen door Anne Becking voorgedragen worden. Nadia Bekkers en Lester Arias zullen het stuk Ah, Ha! opvoeren dat een kritische verkenning van verschillende ruimten (naast thuis bijvoorbeeld de werkvloer van Albert Heijn) is waarin de verhouding van realiteit en illusie, de onmogelijkheden en kansen van hun sociaaleconomische standpunt centraal staan. De Canadese dichteres M. NourbeSe Philip zal in een skypebijdrage een deel van haar lange gedicht Zong! (2008) voordragen dat een kritiek is op een besluit uit 1781 om honderdvijftig slaven te vermoorden om verzekeringsgeld te innen. Zong! is een lamento dat niet alleen deze kwestie ethisch verkent, maar ook poëticaal, ‘haunting the spaces of forgetting and mourning the forgotten.’ Annelein Pompe maakte een film (Passage Voor de Zon) over een nachtwinkel in Gent. Hierin legt ze haar persoonlijke verhaal naast de verhalen die zich ontvouwen in de nachtwinkel. Hij die overdag droomt wanneer zij een plek zoekt op het toneel van de stad. Ze besluit hem te volgen in zijn slaap.

Lester Arias is kunstenaar, acteur en danser. Hij maakt kostuums en doet visagie. Zijn werk bestaat uit video's, sounds en grafisch design. Al deze vormen en ervaringen probeert hij te integereren in verschillende politiek geladen en esthetische fascinaties, kunstwerken en samenwerkingen.
Anne Becking (1983) is dichter en redacteur bij Perdu. Zij publiceerde in 2014 het chapbook het omgekeerde van een pose dat verscheen bij Halverwege Chapbooks.
Nadia Bekkers aka MC Mustaj aka Aguila Vortex is muzikant, componist, performer en choreografe. Als MC Mustaj rapt ze regelmatig. Ze is derdejaarsstudent aan het SNDO waar ze onder andere de werken LIFE IS A JOKE THAT IS NOT REALLY A JOKE, 8 PIANOS en JIXLA maakte.
M. NourbeSe Philip (1947) is dichter, essayist, romancier, toneelschrijfster en advocaat. Ze publiceerde in de afgelopen decennia onder meer vier poëziebundels, een roman en drie essaybundels. Haar meest recente werk is Zong! ‘which explodes the legal archive as it relates to slavery’, zoals NourbeSe het zelf omschrijft. Voor haar werk heeft ze vele prijzen ontvangen, zoals de Pushcart Prize (1981) en de Lawrence Foundation Prize (1994).
Annelein Pompe (1988) woont en werkt in Gent. Zij schrijft (dieren)verhalen en portretteert fictieve eenden. Afgelopen jaar gaf zij samen met Caroline Ruijgrok schrijfworkshops. Daarnaast werkt zij als projectioniste in Art-Cinema Offoff waar zij dit jaar haar eerste documentaire vertoonde. Zij studeerde Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Marwin Vos is dichter en kunstenaar. Ze publiceerde naast haar recente bundel Oorlogspaarden tot in de buitenwijken (2015) ook Zij is niet vast, zij is veranderbaar (2006). Haar werk verscheen onder meer in De Gids, nY en op Samplekanon. Op marwinvos.nl is haar werk te zien en te lezen.

Deur open: 20:00 uur
Aanvang: 20:30 uur
Entree: € 7/€ 5
Reserveren via website Perdu

Geen opmerkingen: