vrijdag 12 juni 2015

di 16 jun 2015: Lev Rubinstein - Pionier van het Moskouse conceptualisme

Met: Nina Targan Mouravi, Michel Krielaars & Lev RubinsteinDinsdag 16 juni is de grote Russische dichter Lev Rubinstein te gast in Perdu. De dichter zal kort geïntroduceerd worden door Michel Krielaars. Vervolgens draagt Rubinstein voor uit eigen werk, afgewisseld door de Nederlandse vertalingen van Nina Targan Mouravi. Het programma wordt afgesloten met een gesprek tussen Rubinstein, Krielaars, Targan Mouravi en het publiek.

Lev Rubinstein is in Nederland op uitnodiging van Poetry International. Bezoek de website van Poetry voor meer informatie.

Lev Rubinstein (1947) is een van de grondleggers van het Moskou Conceptualisme. Geïnspireerd door zijn werk als bibliothecaris, schrijft hij poëzie op losse indexkaarten en maakt zo gedichten zonder vaste volgorde of lengte. Zijn poëzie werpt een ander licht op de complexe verhouding tussen de modernistische traditie, de officiële Sovjetideologie en 'Westerse' stromingen als postmodernisme en conceptualisme.
Michel Krielaars (1961) is chef Boeken van NRC Handelsblad en was daarvoor jarenlang Rusland-correspondent. Hij publiceerde enkele romans en in 2014 verscheen het succesvolle werk Het brilletje van Tsjechov. Reizen door Rusland.
Nina Targan Mouravi is vertaalster, voordrachtskunstenaar en portretschilder. Ze werd geboren in Georgië, groeide op in Moskou en kwam twintig jaar geleden naar Nederland. Ze vertaalde het werk van vele Russische dichters naar het Nederlands, waaronder Poesjkin, Achmatova, Mandelstam, en Pasternak.


Deur open: 20.00 uur
Entree: 7 / 5 euro (met kortingspas)
Reserveren via website Perdu

Geen opmerkingen: