vrijdag 2 mei 2014

9 mei 2014: Nieuwe Poëzie uit Rusland #3: New Sincerity, grondleggers en critici

Met: Hannah van Binsbergen, Frank Keizer, Kirill Medvedev enNina Targan Mouravi

Dit jaar organiseert Perdu een serie programma’s over hedendaagse Russische poëzie. De derde avond richt zich op het heden: de verwerking van de ervaringen en taal van de Sovjettijd. Tijdens dit programma staan de dichters Dmitry Prigov (1940-2007) en Kirill Medvedev (Moskou, 1975-) centraal. We gaan in op het door Prigov gemunte begrip ‘Novaia Iskrennost’ ('New Sincerity'). Met dit begrip benoemde hij (eerder dan in het Westen) het streven naar een nieuw, authentiek spreken, los van postmoderne vrijblijvendheid of ideologische massaproductie. Ellen Rutten, kenner van de Russische nieuwe oprechtheid, leidt de avond in. Nina Targan Mouravi draagt eigen vertalingen van werk van Prigov voor.

Medvedev heeft zich kritisch uitgelaten over Prigov en diens invulling van een nieuwe oprechtheid. Prigov zaagde in gedichten en performances met ironie vaak aan de stoelpoten van zijn eigen maatschappijkritiek. Dit maakte hem ongrijpbaar en in zekere zin onverantwoordelijk. De poëzie van Medvedev heeft dat subversieve element niet, en is radicaler en directer in haar oprechtheid.

Medvedev zal gedichten voordragen en Frank Keizer gaat met hem in gesprek. Keizer is als redacteur betrokken bij de uitgave van Alles is slecht dat op 1 mei 2014 zonder toestemming van Medvedev bij uitgeverij Leesmagazijn verschijnt. Medvedev deed namelijk in 2004 afstand van zijn auteursrecht en trok zich uit onvrede over de commodificatie van de literatuur in Rusland terug uit het literaire leven. De avond wordt afgesloten door Hannah van Binsbergen. Ze reageert met nieuwe gedichten op het werk van Medvedev.

Hannah van Binsbergen is dichter en studeert filosofie in Amsterdam. Volgend jaar verschijnt haar debuutbundel bij Van Oorschot.

Frank Keizer is dichter en criticus. Daarnaast is hij verbonden aan uitgeverij Leesmagazijn en de uitgeverij van Perdu.

Kirill Medvedev is een Russische dichter, muzikant en activist. Met Alles is slecht dat op 1 mei bij uitgeverij Leesmagazijn verschijnt, is er voor het eerst een ruime selectie van zijn gedichten, essays en acties in het Nederlands beschikbaar.

Nina Targan Mouravi is vertaalster, voordrachtskunstenaar en portretschilder.

Ellen Rutten is hoogleraar Slavische Talen en Culturen aan de UvA. Zij was eerder verbonden aan de universiteiten van Bergen (Noorwegen) en Cambridge voor onderzoeken naar nieuwe Russische literatuur en media. Zij legt op dit moment de laatste hand aan haar boek Sincerity after Communism.'

Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouder

Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: