vrijdag 23 mei 2014

30 mei 2014: MAKE–REMAKE–COLLECT – Het artist's book als kunst- en vetrzamelobject

Met: Tim Hollander, Natalia Rebelo en Johan Deumens. Workshop door Karoline Swiezynski.

‘Artist’s books should come with a warning label. Once you know what they are, be warned, you have the burden of trying to explain them to others.’ – Angela Lorenz

Een artist’s book is meer dan een toevallig bijzonder mooi vormgegeven dichtbundel of een geïllustreerde roman. Het stelt zijn eigen materialiteit voorop en brengt een intieme relatie teweeg: tussen maker en materiaal, tussen materiaal en lezer/kijker, tussen materiaal en verzamelaar. Artist’s books bewegen zich op het grensvlak van beeldende kunst en literatuur waarin het samenspel tussen tekst en beeld gematerialiseerd wordt. Vanuit de gedachte dat in het artist’s book de poëzie de pagina weet te overstijgen, verkent Perdu de poëticale mogelijkheden van de driedimensionale uitbeelding van tekst. De drieslag make-remake-collect vormt daarbij de rode draad van deze avond die het artist’s book van zijn maker naar zijn verzamelaar traceert.

Typografische experimenten, ongebruikelijke formats of bijzondere materialen; artist’s books zijn er in alle soorten en maten. Ze kunnen gezien worden als ambachtelijke objecten die door hun kleine oplage van soms niet meer dan één uniek exemplaar appelleren aan de aura van het boek als kunstobject, waarbij de zintuiglijke ervaring centraal staat. In een tijdperk waarin tekst meer en meer als digitale code op een scherm verschijnt, kan het artist’s book dienen als aanzet tot reflectie: over de mogelijkheden en beperkingen van het boek als creatieve ruimte, over de waarde en positie van het boek als uniek kunstwerk dan wel reproduceerbaar artefact, over de dunne scheidslijn tussen tekst en medium. Om op de werking van het artist’s book te reflecteren is het relevant om niet alleen te kijken naar de ruimte in het werk, maar ook naar de ruimte die het inneemt ten opzichte van andere boeken. Een artist’s book is eerder thuis in een museum dan een bibliotheek; eerder verkrijgbaar in een galerie dan in een gewone boekhandel.
In een workshop onder leiding van grafisch vormgever Karoline Swiezynski onderzoekt Perdu de mogelijkheden van het artist’s book. Door tijdens de avond zelf een klein artist's book samen te stellen uit verschillende materialen wordt de bezoeker uitgedaagd om na te denken over de rol die de afbakening van het boek speelt in de betekenisproductie.

----

Tim Hollander (1987) studeerde Fine Arts aan de HKU en werd in 2014 genomineerd voor de Jan Zumbrink-Prijs. Sinds 2011 publiceert hij artist’s books in beperkte oplage. Zijn werk was te zien in verschillende solo- en groepstentoonstellingen. In zijn werk spelen thema’s als de ongeschreven regels van tentoonstellingen en musea als ook de verwachtingen van de kijker een grote rol.

Johan Deumens
is oprichter van de Johan Deumens Gallery en als galeriehouder gespecialiseerd in artist’s books. Hij vertegenwoordigt kunstenaars als Elisabeth Tonnard, Charlotte Dumas en Hans Waanders. In 2010 was nam de galerie deel aan de Artist Book International in het Centre Pompidou.

Natalia Rebelo
(1987) studeerde Fine Arts aan de École d’Art d’Aix en Provence in Frankrijk en Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Academie. Samen met Mattias Eliasson organiseerde ze in mei 2014 namens het kunstenaarscollectief Sodom&Gomorrah de tentoonstelling Art Books By Artists.

Karoline Swiezynski studeerde in 2011 af aan de Rietveld Academie in grafische vormgeving. Printproductie heeft haar speciale interesse.


Aanvang 20:30 uur, deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro / 5 euro voor vrienden, studenten, stadspashouders

Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: