vrijdag 21 maart 2014

28 maart 2014: Nieuwe poëzie uit Rusland #2 - Ontluikend postmodernisme in de Sovjet-Unie

Met: Boris Noordenbos, Nina Targan Mouravi, Lieke Marsman en Samuel Vriezen.

Dit jaar organiseert Perdu een serie programma’s over hedendaagse Russische poëzie. Op de tweede avond in de reeks staat poëzie uit de Sovjettijd centraal. Hierbij wordt niet zozeer naar de in Nederland al vertaalde 'officiële' dissidente poëzie gekeken, maar naar de meer conceptueel georiënteerde en postmoderne poëzie.

De Russische dichters die we deze avond introduceren zijn Anna Altsjoek, Vsevolod Nekrasov en Lev Rubinstein. Het dichtwerk van visueel kunstenaar en dichter Anna Altsjoek (1955-2008) is uiterst geconcentreerde poëzie. Virtuoos breekt ze woorden en zinnen op, waarbij de bestandsdelen nieuwe verbintenissen aangaan en verschillende betekenissen vrijmaken. Altsjoek maakt daarbij veelvuldig gebruik van verrassende en obscene woordspelingen. Gender issues en de reflectie op de sociale functie van taal spelen een grote rol in haar werk. Vsevolod Nekrasov (1934–2009) schreef in reactie op de pervertering van de taal onder het Sovjet regime bewust poëzie met een zeer beperkt vocabulaire, voortdurende herhaling en alledaagse onderwerpen. Hiermee onderzocht hij de mogelijkheid dat woorden zeggen wat ze betekenen, zonder de dubbelzinnig relatie tussen woord en betekenis uit het oog te verliezen. Lev Rubinstein (1947) is een van de grondleggers van het Moskou Conceptualisme. Geïnspireerd door zijn werk als bibliothecaris, schrijft hij poëzie op losse indexkaarten en maakt zo gedichten zonder vaste volgorde of lengte. Deze dichters werpen een ander licht op de complexe verhouding tussen de modernistische traditie, de officiële Sovjetideologie en 'Westerse' stromingen als postmodernisme en conceptualisme.

Slavist en literatuurwetenschapper Boris Noordenbos opent het programma met een inleiding over de literaire stromingen en ontwikkeling in Rusland rond de val van de Sovjet-Unie. Speciale aandacht in zijn lezing voor de genoemde Russische dichters, Moskou Conceptualisten en ontluikend postmodernisme in de jaren ’80.

Vertaler Nina Targan Mouravi maakte voor de avond vertalingen van een selectie gedichten van Altsjoek, Nekrasov en Rubinstein. Ze draagt deze voor en gaat in op het werk van Rubinstein.

Dichter Lieke Marsman reageert met nieuw eigen werk op de poëzie van Altsjoek.

Componist en dichter Samuel Vriezen is al langere tijd bewonderaar van Vsevolod Nekrasov. In dit programma zal hij het publiek proberen uit te leggen waarom.

---

Boris Noordenbos is Slavist en universitair docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2013 op “Messages from the Black Hole: Post-Soviet Literature in Search of a Russian Identity.”

Nina Targan Mouravi
is vertaalster, voordrachtskunstenaar en portretschilder. Ze werd geboren in Georgië, groeide op in Moskou en kwam twintig jaar geleden naar Nederland. In 2005 publiceerde ze een bundel met vertalingen uit het Russische van onder meer Poesjkin, Achmatova, Mandelstam, en Pasternak.

Lieke Marsman is dichter. Dit jaar verscheen haar tweede bundel De eerste letter bij Uitgeverij van Oorschot. Ze won met haar debuutbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud (2010) de Lucy B en C.W van der Hoogtprijs, de Liegend Konijn Debuutprijs 2011 en de Buddingh'-prijs 2011. Haar tweede bundel is al even jubelend ontvangen in de pers.

Samuel Vriezen is dichter, componist en vertaler. Zijn kamermuziek is veelal experimenteel en zijn poëzie doorgaans procedureel. Vorig jaar verscheen bij Uitgeverij Perdu Rampensuites van Rob Halpern, met vertalingen van Vriezens hand.

Aanvang 20:30 uur; deur open 20:00 uur
Entree: 10 euro/5 euro (voor studenten, vrienden en stadspashouders)

Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: