vrijdag 7 september 2012

14 september 2012: Transpose: co-performance van Oana Avasilichioaei en Mina Pam Dick

Met: Oana Avasilichioaei, Mina Pam Dick en Xavier Roelens

Perdu opent het nieuwe seizoen met twee dichters uit de voorhoede van de Canadese poëzie: Oana Avasilichioaei en Mina Pam Dick. Zij zullen hun nieuwe performance Transpose brengen, die zowel individueel werk bevat als teksten die Avasilichioaei en Dick samen schreven. De co-performance van Avasilichioaei en Dick wordt tijdens de avond uitgebreid met een derde stem, van Xavier Roelens, die deze meertalige correspondentie op eigen manier zal voortzetten.

Het gaat in Transpose om poreuze teksten, om translit die grenzen van auteurschap en taal overschrijdt. Zelf introduceren de Canadese dichters het project als volgt:

    “Germaning up the Trakls, Kafkas, Hölderlins, Wittgensteins, Kierkegaards (incestuous poetics as making out or off with kindred texts), Dick became subject to Mina Pam Dick, Traver Pam Dick, Hildebrand Pam Dick and so on (how the act of writing fictionalizes the author, who moves in and out of protagonist/narrator). Avasilichioaei tried various positions (mapping out the page’s architecture, in the porous boundary between page and body, private and public), positing a translation or two, an invented writer or two (writing with, alongside, in response to, against the signature of anothers), landscaping sound and sounding into the pagescape (transcription in the foliage of veins, the throat’s technology; body sounding out its sediments, its vocal multiple).”

Het werk van Oana Avasilichioaei bevindt zich op het snijvlak van geografie en publieke ruimte (feria: a poempark, 2008), tekstuele architectuur, oraliteit en meertaligheid. (We, Beasts, 2012), vertaling en duo-performance (Expeditions of a Chimæra, geschreven met Erín Moure, 2009). Ze woont in Montreal, Canada, en trad op in Canada, de VS, Mexico en Europa.

Mina Pam Dick (a.k.a Traver Pam Dick, Gregoire Pam Dick et al.) is schrijver, vertaler, kunstenaar en filosoof en woont in New York. Haar prozapoëzie verscheen in BOMB, The Brooklyn Rail, Aufgabe, Everyday Genius, The Recluse en Fence Magazine. Haar eerste boek, Delinquent, verscheen bij Futurepoem Books in 2009. Op dit moment werkt Dick aan enkele transgenre-boeken over Hölderlin, Trakl, Lenz, Büchner en Robert Walser. Zie voor meer informatie hier.

Xavier Roelens (1976) is coördinator van de vierjarige schrijfopleiding SchrijversAcademie, hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Kluger Hans, organisator van het eerste Belgisch Kampioenschap Poetry Slam en hij stelde met Maarten De Pourcq de bloemlezing Op het oog: 21 dichters voor de 21ste eeuw (Uitgeverij P) samen. Hij debuteerde als dichter in 2007 met de bundel Er is een spookrijder gesignaleerd (Contact) en publiceerde onlangs zijn tweede bundel Stormen, olielekken, motetten (Contact).

Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur.
Entree: 10 euro / 5 euro voor studenten, vrienden en stadspashouders.
Reserveren kan via de website van Perdu. Daartoe klikt u hier en op de pagina waar u terecht komt scrolt u een stukje naar beneden om uw gegevens in te vullen.

Geen opmerkingen: