dinsdag 26 oktober 2010

29 oktober 2010 - Moderne Denkbilder

Met: Lonneke de Groot, Johan Herrenberg, Lucas Hüsgen, Josien Laurier, Matthijs Ponte, Daniël Rovers, David Sneek, Sake van der Wall en Marc de Wilde.

Perdu richt de aandacht op het vergeten literaire genre van het Denkbild. Door middel van voordrachten van vooraf uitgewerkte Denkbilder verkennen wij de actualiteit, de mogelijkheden en de kracht van deze complexe, uiterst kritische tekstvorm. Het genre wordt gewoonlijk geassocieerd met de Frankfurter Schule.
Algemeen beschouwd zou je de korte prozatekstjes kunnen omschrijven als miniaturen van ervaringen uit het moderne leven, literair vormgegeven en vol van kritische reflecties. De Denkbilder zijn zogezegd scherpe overpeinzingen van schijnbaar vergezochte details of irrelevante onderwerpen uit het moderne leven, meestal zonder plot, narratief of centraal subject, doch vol van theoretisch en kritisch inzicht. Een complex genre, eigenlijk zonder vaste definitie.
Om toch enige houvast te bieden, vroegen wij uiteenlopende sprekers naar voorbeeld van Walter Benjamin een actuele miniatuur te schrijven. Benjamins Denkbilder staan in direct contact met de traditie van de emblematiek. De avond zal ingeleid worden door Marije Koens.

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.

...vergezochte details of irrelevante onderwerpen, meestal zonder plot... Reserveren kan via het onlineformulier op de Perdu-website. Klik.

Geen opmerkingen: