vrijdag 18 juni 2010

Vrijdag 18 juni: The song of songs

Met Irene Zwiep, Mark Boog en Ruben van Zwieten

Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn,
zoet is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.

De poëzie van het Hooglied is liefdevol, gepassioneerd, eerbiedig, stomend en religieus. Bovenal is de tekst interessant, want wat doet een dergelijk boek tussen de joodse wetboeken en de profetieën in het Oude Testament? En behoort een dergelijk buitenbeentje tot de Hebreeuwse canon? In het Engels wordt het boek treffend aangeduid als the Song of Songs, naar het oorspronkelijke opschrift. Met andere woorden: het summum van de poëzie. Hoe moet deze poëzie geplaatst worden in de joodse traditie van de eeuwen voor Christus? Behoort het eigenlijk wel in die traditie?

Hebraïste Irene Zwiep zal de avond inleiden door enkele voor de Hebreeuwse poëtica kenmerkende passages te bespreken. Verder zal zij de canoniciteit van de tekst in de joodse traditie te berde brengen en uitleggen hoe groot de impact van het boek is op deze traditie.

De lyrische verzen van het Hooglied hebben door de eeuwen heen uitgenodigd tot talloze hertalingen van het boek. Mark Boog zal als hedendaagse dichter voordragen uit de cyclus Het Hooglied Herschreven. Hierin komt hij op basis van het Hooglied tot pure poëzie.

Ds. Ruben van Zwieten is jurist, recruiter en prominent corps-lid. Momenteel is hij bovenal dominee en directeur van Stichting Zingeving op de Zuidas, waar hij optreedt als een soort legerpredikant, maar dan voor de Amsterdamse zakenwereld. Hij zal spreken over de waarde van het Hooglied voor vandaag. In hoeverre is er in de kerk nog oog voor de tekst zelf? Worden expliciet erotische passages niet weggemoffeld onder het mom van de relatie tussen Christus en de Kerk?

Een avond met sprekers van diverse pluimage, met verschillende interpretaties en met één onderwerp: het Hooglied. Het refrein lijkt zo eenduidig:

Ik ben van mijn lief
en mijn lief is van mij.

Aanvang 20:30 uur, zaal open 20:00 uur

Het voornemen bij dit programma aanwezig te zijn kan te berde worden gebracht via het reserveringsformulier van de Stichting Perdu (ook voor pure poëzie)

Geen opmerkingen: