dinsdag 15 juni 2010

Donderdag 17 juni 2010: Wachtend op het mirakel

Met Ernst van den Hemel en Victor Kal.


Op deze filosofische avond zal spreken dr. Victor Kal, filosoof te Amsterdam, over het thema "intelligente tradities". In een eerdere lezing bij ons articuleerde hij een probleem van Spinoza's filosofie: dat zij het expliciet onmogelijk maakt om intelligente tradities – en bovenal religieuze tradities - te denken als een vorm van voorbereidend handelen – een handelen dat niet iets in de wereld bewerkstelligt, maar eerder een openheid en ontvankelijkheid schept voor wat de religieuze traditie een wonder, een openbaring noemen zou, en wat de contemporaine filosofie kent als het Evenement. De stelling in dezen: zonder voorbereidend handelen geen openheid, zonder openheid geen mogelijkheid tot transcendentie.

Op deze stelling zal reageren Ernst van den Hemel, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, naar aanleiding van het werk van Alain Badiou. De vraag is of Badiou, als leidende contemporaine denker van het Evenement, de categorie van het voorbereidend handelen kent. Zo niet dan is de vraag hoe Badiou de rol van het (individuele danwel collectieve) subject ziet voor het openbaar worden van het Evenement. Hoe komen wij in verbinding met een Evenement dat zich nog voor moet gaan doen? Is er een meer directe, meer militante manier om deze verbinding tot stand te brengen, zodat wij niet langer, zoals in de religieuze traditie, veroordeeld zijn te wachten op een mirakel dat wellicht nooit komt? Als Badiou echter wel een vorm van voorbereidend handelen kent, waarop dan is zijn afwijzing van religieuze tradities gebaseerd? En hoe verhoudt deze vraag zich tot Badiou's verwerpen van de categorie transcendentie ten faveure van insistentie?

De avond bestaat uit twee lezingen. Hierna zullen Kal en Van den Hemel met elkaar en met het publiek in debat gaan.

dr. Victor Kal is filosoof en doceert aan de Universiteit van Amsterdam. Ernst van den Hemel doceert literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveert momenteel op een literaire analyse van het werk van Calvijn.

Aanvang 20:30, zaal open 20:00

U, als subject, articuleert vast ook wel eens een probleem. Zet u er voor één keer overheen, en kom naar dit evenement. De hoofdlettter mag u na afloop toekennen.

Geen opmerkingen: