zondag 21 maart 2010

Donderdag 25 maart 2010: Anti-Spinoza Anti-Wilders - Over de verlamming van ons vrijheidsbegrip

Met Victor Kal, Thomas von der Dunk, Tiers Bakker

Deze voorstelling is nagenoeg uitverkocht. U kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen via perdu@perdu.nl o.v.v. 'Spinoza 25 maart'

Het lijkt wel alsof Spinoza in de laatste paar jaar tot nationaal idool is verheven. Aan lofzangen, tentoonstellingen, kunstwerken, en bovenal name-droppings heeft de 17e-eeuwse filosoof in ieder geval geen gebrek. Maar wie leest zijn teksten nog? De recente aandacht voor Spinoza en bijkomstige idolatrie is grotendeels te danken aan de interpretatie van zijn werk door een Brits historicus, Jonathan Israel. Perdu wil nu een filosoof de kans geven in te gaan op de teksten van Spinoza. De Amsterdamse filosoof Victor Kal zal de stelling verdedigen dat Spinoza’s werk hopeloos premodern is en bovendien kiemen bevat voor fascistisch denken en zal dit staven met citaten uit zijn geschriften.
De hamvraag op deze avond is: Hoe is het mogelijk dat zo’n denker de afgelopen tijd zo serieus wordt genomen? Is dit misschien te verklaren vanuit een intellectuele verlamming, waardoor het weldenkende deel onzer natie ook sprakeloos en machteloos toekijkt terwijl een Geert Wilders met begrippen als vrijheid danwel vrijheid van meningsuiting jongleert? Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk zal een analyse geven van het democratie- en vrijheidsbegrip dat Geert Wilders propageert en uiteenzetten wat andere politici ervan weerhoudt hier effectief tegen op te treden.
Tiers Bakker, filosoof en medeauteur van het boek Liberticide, zal een brug slaan tussen de problematiek rondom Spinoza en die rondom Wilders. Is er inderdaad sprake van een onderliggende verlamming. Is er een parallel tussen Spinoza’s evaluatie van het jodendom en die van de islam door Wilders? Deze vragen zullen verder beantwoord en toegelicht worden in een slotgesprek, waarin ook het publiek van zich kan laten horen.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00
Behoort u ook tot het weldenkende deel der natie? En vindt u dat standbeeld van Spinoza eigenlijk best aardig? Dat wordt lastig, maar probeert u het gewoon, wie weet. Een plaatsje op de wachtlijst kan zomaar een echt toegangsbewijs worden. Stuur een mail met uw blijk van interesse naar perdu@perdu.nl

foto Spinoza-beeld: Jac Kardolus

Geen opmerkingen: