dinsdag 1 december 2009

4 december 2009: Hans Faverey - Een lek in het zwijgen

Met: Dante Boon, Maria van Daalen, Piet Gerbrandy, e.a.

Hans Faverey (1933-1990) behoort tot de meest becommentarieerde dichters uit het Nederlandse taalgebied. De referentialiteit en daarmee de autonomiteit van zijn poëzie zijn vaak onderwerp van discussie geweest. Zijn gedichten zijn dan ook vaak beschouwd als unieke en autonome taalbouwsels, die elk contact met de werkelijkheid willen verbreken. Maar niet alleen de aard, ook de omvang van de secundaire literatuur lijkt de afstand tussen de lezer en Faverey's poëzie te hebben vergroot. De vele commentaren maken het moeilijk om zijn gedichten onbevangen tegemoet te treden. Op deze avond wil Perdu het accent verschuiven naar niet of minder vaak belichte aspecten van Faverey. Verschillende sprekers zullen worden gevraagd om nieuwe ingangen tot zijn werk te zoeken en voor te stellen.

De zwarte nachtschade is hier omdat het nodig is:
achter de voorgrond schuilen
de witte nachtelijk merries;
zij hinniken, slaan met hun

zwaluwstaarten, doen
alsof zij hier thuis zijn.

Dante Boon is componist en pianist. Hij zal zijn eigen compositie Uitdrijving - geïnspireerd op de gelijknamige reeks uit de bundel Lichtval - uitvoeren. Vervolgens zal hij onder meer spreken over hoe hij zich tot Faverey's poëzie heeft verhouden. Piet Gerbrandy is classicus, essayist en dichter.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00
Reserveren via het reserveringsformulier op de Perdu-website.

Geen opmerkingen: