dinsdag 2 juni 2009

Vrijdag 5 juni 2009: Liefde en afstand

Met: J.Z. Herrenberg, Dominiek Hoens, Jelle Koopmans

“L'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas”, zo luidt de beroemde uitspraak van psychoanalyticus Jacques Lacan. Op 5 juni wil Perdu ruimte bieden voor het bespreken van de afstand die de bovenstaande paradox veronderstelt. Lacan noemt de liefde twaalf jaar later in zijn seminarie Encore “ce qui supplée au rapport sexuel” – de relatie die hij eerder met de kwalificatie 'non-existent' had geproblematiseerd.

De Gentse filosoof Dominiek Hoens promoveert op de behandeling van liefde bij Lacan en Badiou. Alain Badiou formuleerde in twee stukken (Qu'est-ce que l'amour en La scène du Deux) een wijsgerige reconstructie van de liefde die zich enerzijds afzet tegen drie door hem geïdentificeerde schema's en tegelijkertijd voortborduurt op een daarvan, het lacaniaanse: “Liefde is geen emotionele toestand, ze is niet te herleiden tot bepaalde evolutionaire mechanismen en evenmin een effect van socio-culturele wetten of wetmatigheden. Liefde is militant denken: geen conceptuele analyse en geen uitgezuiverde logische analyse maar een denken dat wezenlijk anti-filosofisch is omdat het het verondersteld beschikbare weten uitdaagt en ter discussie stelt”, schrijft Hoens over Badious liefdesfilosofie in het artikel Love Will Tear Us Apart, gepubliceerd in Yang 1.2004. Liefde vertegenwoordigt voor Badiou een moment van waarheid. Dominiek Hoens zal verslag doen van zijn onderzoek, waarin hij onder meer in zal gaan op de scheiding tussen waarheid en weten die aan een dergelijke positie ten grondslag ligt.

Na deze theoretische fundering zal er aandacht zijn voor de plaats die de afstand in een liefdesverhouding inneemt in de literatuur. Onmiskenbaar hierbij is de bron van subversiviteit die deze afstand vormt in de hoofse lyriek. Ter afsluiting zal J.Z. Herrenberg zijn hartverscheurende verhaal Love Is Here voorlezen, dat later in de maand wordt gepubliceerd in het tijdschrift DWB.

Aanvang: 20:30 uur; zaal open: 20:00 uur. Reserveren: klik hier

Geen opmerkingen: