dinsdag 16 juni 2009

Vrijdag 19 juni 2009: Documentaire poëzie

Met: Bart de Block, Ingrid van der Voort en Samuel Vriezen


Randall Tobias, global coordinator for AIDS, is a Republican.
After two years, only 2% of the $18 billion allotted to fight AIDS has been spent. One-third of it, by law, must be used for "abstinence education." Much of the rest will be spent on drugs. Tobias decides whether the Administration will purchase generic drugs or name-brand drugs, which are three to five times as expensive. Tobias is the former CEO of the pharmaceutical corporation Eli Lilly, which has donated at least $1.5 million to Republicans since 2000.
(Eliot Weinberger, uit: Republicans: A Prose Poem)

Bovenstaande tekst is geen nieuwsbericht, maar een fragment uit het gedicht Republicans: a Prose Poem, een hilarische opsomming van Republikeinse activiteiten en denkbeelden in de nasleep van de aanval op Irak. Het gedicht is een mooi voorbeeld van documentaire poëzie: poëzie die zich expliciet presenteert als een vorm van documentatie en zich situeert te midden van feiten, gebeurtenissen en situaties.

Op 19 juni staat in Perdu de spanning die het gebruik van documentaire vormen oproept centraal: de dichter lijkt ermee zowel een verhouding te zoeken tot de objectieve wereld en de wijze waarop die gemediatiseerd tot ons komt, als dat hij of zij die verhouding zelf documenteert. Documentaire vormen – nieuwsberichten, wetsteksten, rapporten – worden, door hun incorporatie in poëzie, getransformeerd en met nieuwe betekenissen opgeladen. Het resultaat is geëngageerde, conceptueel vaak scherpe poëzie.

Behalve aandacht voor het werk van Eliot Weinberger zal er aandacht zijn voor het werk van Juliana Spahr. Ook haar werk wordt gekenmerkt door de hierboven beschreven spanning in het gebruik van documentaire vormen. Ze reflecteerde op de oorlog in Irak (in This Connection of Everyone With Lungs), onderzocht de politieke status van Hawaii (in Fuck you – Aloha – I love you) en schreef met witness een serie gedichten over AIDS.

Het laatste gedicht werd door Bart de Block in het Nederlands vertaald en verscheen in het onlangs opgerichte tijdschrift Kluger Hans. Bart de Block zal, onder verwijzing naar Lyn Hejinian en Gertrude Stein, de poëzie en poëtica van Spahr duiden, met aandacht voor de rol en betekenis van het documentaire hierin. Ook zal hij kort ingaan op het gebruik van documentaire vormen en technieken bij andere hedendaagse Amerikaanse dichters. Samuel Vriezen zal inzicht verschaffen in de beweegredenen van het gebruik van documentaire vormen bij een groot aantal andere Amerikaanse dichters, onder wie Leslie Scalapino, Susan Howe en Ron Silliman.


Aanvang: 20:30 uur, zaal open: 20:00 uur.

Reserveren kan via het formulier op de Perduwebsite

Geen opmerkingen: